SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skårtaryd

Växjö  |  Kronobergs län

Skårtaryds urskog är ett naturreservat i Dädesjö socken i Växjö kommun i Småland (Kronobergs län).

Reservatet är skyddat sedan 1996 och är 30 hektar stort. Det är beläget 2 mil nordost om Växjö och består av naturskog.

Vid Feresjöns södra del denna urskog som även består av myrmark. I blockig terräng växer gammal barrskog. Träden är upp till 200 år gamla. Det finns mycket gott om död ved i olika nedbrytningsstadier vilket ger goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv. I detta område kan man bland annat få se tjäder, orre, garnlav, gammelgranslav, talltagel, kattfotslav och korallav.

Genom reservatet går en markerad stig.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Småland    (14 km)


Mindre orter i närheten

Braås    (7 km)

Rottne    (8 km)

Norrhult Klavreström    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Åby Växjö    (16 km)

Åby    (17 km)

Åryd Växjö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Norra Åreda    (3 km)

Nybo    (3 km)

Eke    (4 km)

Målajord    (5 km)

Östra Målajord    (5 km)

Ramnåsa    (5 km)

Björnamo    (6 km)

Häljaryd    (6 km)

Kråkenäs    (6 km)

Brittatorp    (7 km)

Löpanäs    (7 km)

Mästreda    (7 km)

Gasslanda    (8 km)

Näsbykulla    (8 km)

Soraby    (8 km)

Asby    (9 km)

Böksholm    (9 km)

Kvarnagården    (9 km)

Näsby    (9 km)

Tveta    (9 km)

Grännastämma    (10 km)

Kavlatorp    (10 km)

Magersryd    (10 km)

Yxnanäs    (10 km)

Älmeshult    (11 km)

Galtabäck    (11 km)

Glosäng    (11 km)

Norraby    (11 km)

Norrgårda    (11 km)

Rydet    (11 km)

Åreda    (12 km)

Attsjö    (12 km)

Borlanda    (12 km)

Borrlanda    (12 km)

Marhult    (12 km)

Södra Åreda    (12 km)

Stenkulla    (12 km)

Stojby    (12 km)

Vithult    (12 km)

Vraneke    (12 km)

Bostorp    (13 km)

Hassla    (13 km)

Hult    (13 km)

Kårestad    (13 km)

Pilås    (13 km)

Viås    (13 km)

Åkvarn    (14 km)

Ekna    (14 km)

Karstorp    (14 km)

Råsa    (14 km)

Sandreda    (14 km)

Sandsbro    (14 km)

Skruv    (14 km)

Västra Målajord    (14 km)

Bråna    (15 km)

Evedal    (15 km)

Hagreda    (15 km)

Holmesås    (15 km)

Karryd    (15 km)

Risinge    (15 km)

Bihult    (16 km)

Källreda    (16 km)

Klackhult    (16 km)

Munkatorp    (16 km)

Nykulla    (16 km)

Signildstorp    (16 km)

Singelstorp    (16 km)

Skeda    (16 km)

Åbyfors    (17 km)

Harshult    (17 km)

Helgö    (17 km)

Helgö gård    (17 km)

Hökaskruv    (17 km)

Klavreström    (17 km)

Kylleskruf    (17 km)

Kylleskruv    (17 km)

Kylleskuv    (17 km)

Lerikemåla    (17 km)

Lerkemåla    (17 km)

Norrhult    (17 km)

Östra Lugnet    (17 km)

Skärbäck    (17 km)

Skavenäs    (17 km)

Södra Helgö    (17 km)

Gisshult    (18 km)

Hållstorp    (18 km)

Hjulatorp    (18 km)

Hollstorp    (18 km)

Holstorp    (18 km)

Hov    (18 km)

Hovshaga    (18 km)

Karskruv    (18 km)

Norr    (18 km)

Norra Helgö    (18 km)

Åker    (19 km)

Araby    (19 km)

Äskås    (19 km)

Billa    (19 km)

Eskås    (19 km)

Holkastorp    (19 km)

Hult    (19 km)

Kyrkotorp    (19 km)

Kyrkotorp    (19 km)

Lillåker    (19 km)

Nygård    (19 km)

Öster    (19 km)

Hulu    (20 km)

Tunatorp    (20 km)

Vägershult    (20 km)

Väster    (20 km)


Landmärken i närheten

Drettinge    (4 km)

Smålands runinskrifter 11    (13 km)

Lenhovda IP    (15 km)

Hagavallen    (17 km)

Holstorpsmasten    (17 km)

Broqvist konditori    (19 km)

Östrabo biskopsgård    (19 km)

Psykiatrihistoriska museet    (19 km)

Smålands runinskrifter 10    (19 km)

Svenska Emigrantinstitutet    (19 km)

Växjö vattentorn    (19 km)

Strandbjörkshallen    (20 km)

Teleborgs slott    (20 km)


Kyrkor i närheten

Dädesjö gamla kyrka    (5 km)

Dädesjö Nya Kyrka    (5 km)

Sjösås gamla kyrka    (8 km)

Drevs Gamla Kyrka    (9 km)

Gårdsby Kyrka    (9 km)

Söraby kyrka    (9 km)

Drev Hornaryd kyrka    (10 km)

Drev Hornaryds kyrka    (10 km)

Granhults Kyrka    (12 km)

Herråkra Kyrka    (12 km)

Sjösås nya kyrka    (12 km)

Nottebäcks Kyrka    (14 km)

Tjureda Kyrka    (14 km)

Lenhovda kyrka    (15 km)

Tolgs Kyrka    (16 km)

Furuby Kyrka    (17 km)

Hemmesjö Gamla Kyrka    (17 km)

Johannesgården    (17 km)

Högstorps Kyrka    (18 km)

Mariakyrkan    (18 km)

Skogslyckans kyrka    (18 km)

Hemmesjö kyrka    (19 km)

Hemmesjö nya kyrka    (19 km)

Ormesberga kyrka    (19 km)

Tegnérkapellet    (20 km)

Västrabo kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Skårtaryd