SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stråken

Växjö  |  Kronobergs län

Stråken på kartan över Jönköping

Stråken är en sjö i Habo kommun, Jönköpings kommun och Mullsjö kommun i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön sträcker sig ca 24 km mellan Broholm i norr och Bottnaryd i söder; ytan ligger 208 meter över havsnivå. Stråken är mycket smal och korsas av flera broar, bland annat för Jönköpingsbanan. Den största orten vid Stråken är Mullsjö. Ån Tidan genomflyter sjön från Stråkens mitt till dess nordspets.

Sjön är reglerad, vilket innebär relativt stora skillnader i vattennivå. 0,5 m skillnad är normalt mellan högsta nivå efter snösmältningen, till lägstanivå på sensommaren, men skillnader på över 1 m har förekommit. Stråken är en spricksjö med ett störstadjup på 38 m. Marken omkring består mest av sand och grusavlagringar. Mängden jordburksmark omkring sjön är relativt begränsad, vilket gör den relativt förskonad från försurning. Trots låg kalkhalt i omgivande mark, finns vissa pH-buffertar vilket ytterligare bidrar till en låg grad av försurning.

Stråken har stora variationer i djup med åtskilliga grund, främst bestående av sand. Största djup är ca 37 meter. Variationerna i djup ger goda möjligheter till fiske, men fiskekort är obligatoriskt.

Stråken är en populär sjö för fritidshus och vattensporter. Fritidshusen är främst koncentrerade till sjöns norra del. Flera badplatser med tillgång för allmänheten finns längs med sjön. Även iläggningsplatser för fritidsbåtar finns vid flera platser längs sjön. Sjön har dock en generell hastighetsbegränsning på 5 knop. Några områden har inte denna begränsning och är således avsedda för vattenskidor och liknande aktiviteter.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Småland    (19 km)


Mindre orter i närheten

Lamhult    (7 km)

Lammhult    (7 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpsbruk    (7 km)

Björnö    (8 km)

Björnö Växjö    (8 km)

Åby    (13 km)

Åby Växjö    (14 km)

Rörvik    (15 km)


Övriga orter i närheten

Sandvik    (2 km)

Brantåsa    (4 km)

Bredhult    (4 km)

Håknahult    (4 km)

Lidnäs    (4 km)

Matkull    (4 km)

Slätthult    (4 km)

Ugglehult    (4 km)

Fagerås    (5 km)

Förhult    (5 km)

Lövhult    (5 km)

Ramsås    (5 km)

Vitteryd    (5 km)

Holma    (6 km)

Lädja    (6 km)

Stocksryd    (6 km)

Vångsnäs    (6 km)

Åboda    (7 km)

Björka    (7 km)

Bredahorva    (7 km)

Skärsmo    (7 km)

Älmesås    (8 km)

Bråten    (8 km)

Ernatorp    (8 km)

Hässleberg    (8 km)

Hökhemmet    (8 km)

Klasentorp    (8 km)

Moeboda    (8 km)

Moheboda    (8 km)

Sandbäcken    (8 km)

Musteryd    (9 km)

Skruva    (9 km)

Stenshult    (9 km)

Älgaryd    (10 km)

Boda    (10 km)

Granhult    (10 km)

Hössjö    (10 km)

Strålsund    (10 km)

Tolestorp    (10 km)

Uggleryd    (10 km)

Vegby    (10 km)

Bästerna    (11 km)

Bjärknäs    (11 km)

Björknäs    (11 km)

Boatorp    (11 km)

Föreberg    (11 km)

Hjälmaryd    (11 km)

Holkastorp    (11 km)

Kulla    (11 km)

Arnhult    (12 km)

Bodaryd    (12 km)

Fraggahult    (12 km)

Gigaryd    (12 km)

Hakatorp    (12 km)

Hisshult    (12 km)

Hjulatorp    (12 km)

Hullevik    (12 km)

Kyrkotorp    (12 km)

Madebråten    (12 km)

Målen    (12 km)

Möcklehult    (12 km)

Silkeryd    (12 km)

Skavenäs    (12 km)

Åbyfors    (13 km)

Hångeryd    (13 km)

Härlatorp    (13 km)

Horda    (13 km)

Käxås    (13 km)

Kexås    (13 km)

Lusseboda    (13 km)

Ryd    (13 km)

Slättö    (13 km)

Björka    (14 km)

Hult    (14 km)

Kängshult    (14 km)

Lyåsa    (14 km)

Nykulla    (14 km)

Tubbatorp    (14 km)

Grännaforsa    (15 km)

Hundåsen    (15 km)

Klerebo    (15 km)

Lerikemåla    (15 km)

Lerkemåla    (15 km)

Lönelid    (15 km)

Sjöända    (15 km)

Sjuhult    (15 km)

Uråsa    (15 km)

Agnaryd    (16 km)

Elofstorp    (16 km)

Föreberg    (16 km)

Hult    (16 km)

Loftsryd    (16 km)

Munkatorp    (16 km)

Skärshult    (16 km)

Västra Målajord    (16 km)

Allgunnaryd    (17 km)

Älmeberg    (17 km)

Aplehult    (17 km)

Äpplaryd    (17 km)

Applehult    (17 km)

Asaryd    (17 km)

Borningarp    (17 km)

Borshult    (17 km)

Ekna    (17 km)

Gisshult    (17 km)

Hestra    (17 km)

Hylte    (17 km)

Kålberga    (17 km)

Källreda    (17 km)

Mäxarp    (17 km)

Nya Hjälmseryd    (17 km)

Ryd    (17 km)

Sköldstad    (17 km)

Svältestorp    (17 km)

Tångshult    (17 km)

Tuddabo    (17 km)

Boeryd    (18 km)

Borlanda    (18 km)

Borrlanda    (18 km)

Gunnamo    (18 km)

Hågeryd    (18 km)

Intäkt    (18 km)

Mo    (18 km)

Norra Helgö    (18 km)

Os Värnamo    (18 km)

Rubblarp    (18 km)

Skaftarp    (18 km)

Skuggebo    (18 km)

Sutarekullen    (18 km)

Ugglekull    (18 km)

Villarp    (18 km)

Wret    (18 km)

Allsarp    (19 km)

Alsarp    (19 km)

Bråna    (19 km)

Ekeberg    (19 km)

Ekhult    (19 km)

Hjärtanäs    (19 km)

Korsmon    (19 km)

Linnevik    (19 km)

Lönås    (19 km)

Norraby    (19 km)

Ohs    (19 km)

Os    (19 km)

Osbruk    (19 km)

Rydet    (19 km)

Sandvik    (19 km)

Sävrarp    (19 km)

Stenkulla    (19 km)

Tunatorp    (19 km)

Yggersryd    (19 km)

Angseboda    (20 km)

Biskopsberg    (20 km)

Gölsebo    (20 km)

Hjortsjö    (20 km)

Kolvarp    (20 km)

Långstorp    (20 km)

Lindstad    (20 km)

Spånhyltan    (20 km)

Stojby    (20 km)


Landmärken i närheten

Kronobergshed    (14 km)

Hanaslövsbacken    (19 km)


Kyrkor i närheten

Aneboda Kyrka    (3 km)

Bergs Kyrka    (8 km)

Lammhults Kyrka    (8 km)

Slätthögs Kyrka    (10 km)

Moheda Kyrka    (11 km)

Ormesberga kyrka    (12 km)

Örs Kyrka    (13 km)

Asa Kyrka    (15 km)

Tjureda Kyrka    (15 km)

Tolgs Kyrka    (15 km)

Härlövs Kyrka    (16 km)

Kvenneberga Kapell    (16 km)

Hjälmseryds Kyrka    (17 km)

Mistelås Kyrka    (17 km)

Gällaryds Kyrka    (18 km)

Lekaryds Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Stråken