SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Grundvattnet

Älvsbyn  |  Norrbottens län

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.

Det bildas genom att ytvatten mycket sakta tränger ner genom marken (infiltration) och sjunker neråt (perkolation). När vattnet når en ogenomtränglig yta (akvifug), exempelvis en sprickfri berghäll av någon kristallin bergart, så magasineras vattnet och fyller ut de hålrum som finns i de lösa jordlagren ovan. Grundvattenytans läge har stor betydelse när man ska gräva brunnar, bygga tunnlar och bergförvar, i jordbruk och i den allmänna samhällsplaneringen. För dricksvattenförsörjning till städer och andra samhällen försöker man så långt som möjligt använda grundvatten. Grundvattenreservoarerna i Sverige finns framförallt i våra rullstensåsar. Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på akviferernas uppbyggnad och mäktighet.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Vidsel    (16 km)


Övriga orter i närheten

Gransel    (6 km)

Lafver    (6 km)

Laver    (6 km)

Storfors    (6 km)

Nästräsk    (7 km)

Norra Storfors    (10 km)

Nörre Storfors    (10 km)

Bredsel    (13 km)

Ljusträsk    (13 km)

Älfsborg    (14 km)

Älvsborg    (14 km)

Grundsel    (17 km)

Njallejaur    (17 km)

Granholmen    (18 km)

Hvitberget    (18 km)

Rättsel    (18 km)

Vitberget    (18 km)

Vistbäcken    (19 km)

Manjärv    (20 km)


Landmärken i närheten

EADS Phoenix    (7 km)


Kyrkor i närheten

Vidsels Kyrka    (15 km)


Mer information

Vädret kring Grundvattnet