SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hotell Storforsen

Älvsbyn  |  Norrbottens län

Storforsen, en fors med vattenfall belägen i Piteälven utmed väg 374 vid samhället Bredsel i Älvsbyns kommun. Med dess genomsnittliga vattenflöde på 250 m/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa. Den är Europas största oreglerade fors där sammanlagda längden på hela forsen, från start till slut, är 5 km med en total fallhöjd på 82 m. Nedanför Storforsen ansluter Piteälvens största biflöde Varjisån.

Storforsen fryser aldrig trots temperaturer ner mot minus 40 grader celsius på vintern. Det minsta uppmätta flödet någonsin är 24 000 liter vatten i sekunden. Omkring midsommar är vattennivån som högst och uppnår ett vattenflöde på ca 870 m/s. Vid den extrema översvämningen 1995 var flödet 1200 m/s. Den 12 maj 2008 var vattenflödet på 729 m/s och vattnet 2,5 meter under brospannet till bron över Piteälven i Älvsbyn; 1995 var vattennivån vid ett tillfälle endast 23 cm under brospannet.

Det finns även ramper anpassade för funktionshindrade så att man exempelvis med rullstol kan ta sig hela vägen ut till forsen. I området finns även ett skogsbruks- och flottningsmuseum. Platsen är en populär besökplats som besöks varje år av ca 180 000 personer.

Förutom den mäktiga forsen har området också en rik flora med växtarter som till exempel norna och guckusko, linnéa, nyponros och de köttätande växterna tätört och sileshår (storsileshår & rundsileshår). Även djur som utter och fiskyngel av öring förekommer i området.

Mellan åren 2009 och 2011 upprustades infrastrukturen i naturreservatet. Exempelvis mer anpassning för funktionshindrade, upprustning av spänger och en förlängning med cirka 100 meter av bron som går över Varjisån mellan Storforsens hotell och foten av forsen.

Den andra advent är det sedan 2009 en julmarknad vid forsen.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Vidsel    (4 km)


Övriga orter i närheten

Bredsel    (1 km)

Gransel    (6 km)

Storfors    (8 km)

Norra Storfors    (9 km)

Nörre Storfors    (9 km)

Grundvattnet    (12 km)

Nästräsk    (12 km)

Hvitberget    (13 km)

Lafver    (13 km)

Laver    (13 km)

Vitberget    (13 km)

Manjärv    (14 km)

Lilla Granberget    (15 km)

Hapträsk    (16 km)

Björkberg    (17 km)

Vistbäcken    (18 km)

Älfsborg    (19 km)

Älvsborg    (19 km)

Rödingsträsk    (19 km)


Landmärken i närheten

EADS Phoenix    (13 km)


Kyrkor i närheten

Vidsels Kyrka    (5 km)


Mer information

Vädret kring Hotell Storforsen