SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Degerselet

Boden  |  Norrbottens län

Degerselet på kartan över Norrbotten

Degerselet är en milslång sjö i Råne älv strax norr om Niemisel i Bodens kommun och Luleå kommun i Norrbotten som ingår i Råneälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 10,8 kvadratkilometer och ligger 21 meter över havet. Degerselet ligger i Råneälven Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Råneälven.

Älven mynnar i sjöns nordöstra sida nära Lassbyn. Ett annat tillflöde är Abramsån, som mynnar i Degerselets norra ände intill Sörbyn. Vid sjöns södra ände har många sina sommarstugor. Där finns också badplatsen Sandviken, som är ett populärt utflyktsmål sommartid.

Vid sjöns västra strand ligger byn Degersel. Fram till 1970-talet hade järnvägen en hållplats vid Degersel för de rälsbussar som trafikerade sträckan Boden-Haparanda. Idag består trafiken enbart av godstransporter.

Degerselet rinner ut i den mindre sjön Rensundet, som i sin tur rinner ut i Långforsen och Niemiforsen in mot centrala delen av Niemisels by.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Gunnarsbyn    (2 km)

Bredvik    (19 km)

Långvik    (19 km)


Övriga orter i närheten

Sundsnäs    (3 km)

Lassby    (4 km)

Lassbyn    (4 km)

Aldernäs    (5 km)

Kungsbacken    (5 km)

Sörbyn    (5 km)

Nedre Flåsjön    (6 km)

Niemisel    (6 km)

Forsträskhed    (8 km)

Hundsjö    (8 km)

Öfverstbyn    (8 km)

Överstbyn    (8 km)

Åskogen    (10 km)

Gunnarsdjupträsk    (10 km)

Skogså    (10 km)

Bjurå    (11 km)

Gunnarsträsk    (11 km)

Gunnarträsk    (11 km)

Mjöträsk    (11 km)

Abrahamså    (12 km)

Abrahamsån    (12 km)

Abramså    (12 km)

Abramsån    (12 km)

Årbyn    (13 km)

Bjurånäs    (13 km)

Inbyn    (13 km)

Orrbyn    (13 km)

Skatamark    (13 km)

Ubyn    (13 km)

Utbyn    (13 km)

Ängesträsk    (14 km)

Forsnäs    (14 km)

Ljuså    (14 km)

Nygårdsheden    (14 km)

Svartbäck    (14 km)

Svartbäcken    (14 km)

Gyttjeå    (15 km)

Ubbyn    (15 km)

Åträsk    (16 km)

Gemträsk    (16 km)

Gemträsket    (16 km)

Hvalfträsk    (16 km)

Valvträsk    (16 km)

Granberg    (18 km)

Näset    (18 km)

Södra Prästholm    (18 km)

Avafors    (19 km)

Brobyan    (19 km)

Brobyn    (19 km)

Buddby    (19 km)

Buddbyn    (19 km)

Hårdås    (19 km)

Hoflös    (19 km)

Hovlös    (19 km)

Notträsk    (19 km)

Prästholm    (19 km)

Prästholmen    (19 km)

Prestholm    (19 km)

Strandforssel    (20 km)


Landmärken i närheten

Melderstein    (15 km)


Kyrkor i närheten

Gunnarsbyns Kyrka    (9 km)


Mer information

Vädret kring Degerselet