SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gunnarsbyn

Boden  |  Norrbottens län

Gunnarsbyns läge i Norrbottens län

Gunnarsbyn är en småort i Bodens kommun vid Råne älv, cirka fyra mil norr om centralorten Boden och sju mil norr om Luleå. Fram till slutet av 1960-talet ingick Gunnarsbyn i dåvarande Råneå landskommun.

Gunnarsbyn är "huvudort" för ett antal byar utmed Råne älv, med ett par butiker, en obemannad mack, kyrka, skola, biblioteksfilial samt daghem. Församlingskyrkan för Gunnarsbyns församling, Gunnarsbyns kyrka ligger här.

Gunnarsbyn arbetar tillsammans med Niemisel i Luleå kommun i projektet EnVis bygd med en kommungränsöverskridande landsbygdsutveckling.

Ett företagshus finns i byn, i vilket ett antal mindre företag huserar. Dessutom finns en administrativ byggnad där Råne älvsstiftelsen bedriver sin verksamhet.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Bredvik    (17 km)

Långvik    (17 km)


Övriga orter i närheten

Degerselet    (2 km)

Kungsbacken    (4 km)

Lassby    (4 km)

Lassbyn    (4 km)

Sundsnäs    (4 km)

Niemisel    (5 km)

Forsträskhed    (6 km)

Sörbyn    (6 km)

Aldernäs    (7 km)

Gunnarsdjupträsk    (8 km)

Gunnarsträsk    (8 km)

Gunnarträsk    (8 km)

Nedre Flåsjön    (8 km)

Öfverstbyn    (8 km)

Överstbyn    (8 km)

Bjurå    (9 km)

Mjöträsk    (9 km)

Bjurånäs    (11 km)

Hundsjö    (11 km)

Åskogen    (12 km)

Forsnäs    (12 km)

Skogså    (12 km)

Abrahamså    (13 km)

Abrahamsån    (13 km)

Abramså    (13 km)

Abramsån    (13 km)

Ängesträsk    (13 km)

Årbyn    (13 km)

Orrbyn    (13 km)

Nygårdsheden    (14 km)

Granberg    (15 km)

Inbyn    (15 km)

Skatamark    (15 km)

Ubyn    (15 km)

Utbyn    (15 km)

Åträsk    (16 km)

Hvalfträsk    (16 km)

Ljuså    (16 km)

Svartbäck    (16 km)

Svartbäcken    (16 km)

Ubbyn    (16 km)

Valvträsk    (16 km)

Avafors    (17 km)

Gemträsk    (17 km)

Gemträsket    (17 km)

Gyttjeå    (17 km)

Hårdås    (17 km)

Hoflös    (17 km)

Hovlös    (17 km)

Strandforssel    (17 km)

Forshed    (18 km)

Lappsel    (18 km)

Södra Prästholm    (18 km)

Näset    (19 km)

Prästholm    (19 km)

Prästholmen    (19 km)

Prestholm    (19 km)

Aspliden    (20 km)

Långsel    (20 km)


Landmärken i närheten

Melderstein    (15 km)


Kyrkor i närheten

Gunnarsbyns Kyrka    (8 km)


Mer information

Vädret kring Gunnarsbyn