SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lillån

Boden  |  Norrbottens län

Lillån är namn på ett stort antal åar, bland annat:

 • Lillån (Uppland)
 • Två biflöden till Ätran, se även Kalvån
 • Ett biflöde till Lagan
 • Ett biflöde till Bolmån
 • Lillån (Östergötland)
 • Ett biflöde till Sagån, börjar i Kila och rinner via Ransta ut vid Sevalla
 • Lillån, ett igenlagt biflöde till Svartån i Västerås, numera Munkgatan
 • En av Gavleåns flodarmar i Valbo
 • En av Gavleåns tidigare flodarmar i Gävle, numera Holmkanalen
 • Lillån (Värmland), ett biflöde till Byälven i Värmland
 • En å som tillhör Ångermanälvens avrinningsområde
 • Lillån i Örebro mellan sjön Lången och *Svartån
 • Lillån,en gren i indalsälvens delta

Lillån är också namnet på ett samhälle i Örebro kommun:

 • Lillån, Örebro

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Bodträskfors    (18 km)


Övriga orter i närheten

Krokfors    (5 km)

Tallberg    (6 km)

Storsand    (11 km)

Suobbat    (11 km)

Suoppat    (11 km)

Suppat    (11 km)

Forsnäs    (12 km)

Guldringheden    (13 km)

Koikul    (13 km)

Kojkul    (13 km)

Kroktjärn    (13 km)

Spikberg    (13 km)

Furunäs    (14 km)

Klösån    (15 km)

Kluså    (15 km)

Klusån    (15 km)

Sudok    (15 km)

Suodok    (15 km)

Holmträsk    (16 km)

Snesudden    (16 km)

Puottaure    (18 km)

Storbacken    (19 km)


Kyrkor i närheten

Puottaure Kyrka    (19 km)

Edefors Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lillån