SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ljuså

Boden  |  Norrbottens län

Spectre.svg

Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. Genom att ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se vår omgivning.

I många sammanhang används ordet ljus även om strålning utanför den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet. För ljus med längre våglängd än 770 nanometer används benämningen infrarött ljus eller IR-ljus. Ljus med kortare våglängd än 390 nanometer kallas ultraviolett strålning eller UV-ljus. Den hastighet med vilken all elektromagnetisk strålning rör sig (per definition 299 792 458 m/s i vakuum) benämns ljushastigheten. I kompakta material som glas är rör sig ljuset betydligt långsammare.

När ljuset från en ljuskälla reflekteras mot olika föremål i vår omgivning återkastas vissa våglängder av strålningen, och vi kan uppfatta föremålens färger och former med ögonen.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Vittjärv    (13 km)

Gunnarsbyn    (16 km)

Svartlå    (20 km)


Övriga orter i närheten

Gyttjeå    (6 km)

Holsvattnet    (7 km)

Aldernäs    (9 km)

Hundsjö    (9 km)

Åskogen    (10 km)

Skogså    (10 km)

Abrahamså    (11 km)

Abrahamsån    (11 km)

Abramså    (11 km)

Abramsån    (11 km)

Nedre Flåsjön    (11 km)

Sörbyn    (11 km)

Svartbäck    (11 km)

Svartbäcken    (11 km)

Buddby    (12 km)

Buddbyn    (12 km)

Kusträsk    (12 km)

Rasmyra    (12 km)

Rasmyran    (12 km)

Inbyn    (13 km)

Norra Bredåker    (13 km)

Österåker    (13 km)

Sundsnäs    (13 km)

Degerbäcken    (14 km)

Degerselet    (14 km)

Gransjö    (14 km)

Lassby    (14 km)

Lassbyn    (14 km)

Nybyn    (14 km)

Skatamark    (14 km)

Svartbjörnsbyn    (14 km)

Svartbjörsbyn    (14 km)

Åträsk    (15 km)

Södra Bredåker    (15 km)

Bodens fästning    (16 km)

Dergerbäcken    (16 km)

Granberget    (16 km)

Hednoret    (16 km)

Notträsk    (16 km)

Öfverstbyn    (16 km)

Overluleå    (16 km)

Överstbyn    (16 km)

Ubyn    (16 km)

Utbyn    (16 km)

Heden    (17 km)

Rågrafven    (17 km)

Rågraven    (17 km)

Åkerby    (18 km)

Niemisel    (18 km)

Ubbyn    (18 km)

Avaheden    (19 km)

Bodsvedjan    (19 km)

Hvalfträsk    (19 km)

Kungsbacken    (19 km)

Södra Svartbyn    (19 km)

Valvträsk    (19 km)

Brobyan    (20 km)

Brobyn    (20 km)


Landmärken i närheten

Björknäshallen    (16 km)

Artilleriregementet    (17 km)

Nordpoolen    (17 km)

Norrbottens regemente    (17 km)


Kyrkor i närheten

Bredåkers kyrka    (13 km)

Öfvre Luleå    (16 km)

Överluleå kyrka    (16 km)

Rörvikskyrkan    (16 km)

Gunnarsbyns Kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Ljuså