SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Mårdudden

Boden  |  Norrbottens län

Mårdsels läge i Norrbottens län

Mårdsel, även Mårdudden, är en by i sydligaste delen av Gällivare kommun i Lappland.

Mårdsel är Gällivare kommuns äldsta by, Mårdsel ligger i Gällivare församling, längs Råneälven cirka 120 kilometer söder om Gällivare och ca 75 kilometer norr om Boden. I orten bor ett tjugotal bofasta och vid slänten till älven ligger ett vandrarhem.

Länsväg BD 813 genomkorsar byn i öst-västlig riktning. Länsväg BD 760 går från Mårdsel söderut.

Mårdsel är den sydligaste orten i Gällivare kommun och ligger cirka 5 km nordost om Norra Krokträskberget, som är kommunens sydpunkt.

På den topografiska kartan anges Mårdudden som den största bydelen. De övriga delarna är Nylandet och Forsudden.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Mardsel    (nära)

Storåholm    (6 km)

Risape    (8 km)

Risappi    (8 km)

Randaträsk    (10 km)

Lakaträsket    (13 km)

Svanamyren    (13 km)

Brändberg    (14 km)

Gullträsk    (14 km)

Hornberg    (14 km)

Hvitträsk    (14 km)

Klingersel    (14 km)

Pålkem    (14 km)

Polkem    (14 km)

Tjårvek    (14 km)

Vitträsk    (14 km)

Lakaträsk    (15 km)

Tjäruträsk    (15 km)

Aspliden    (18 km)

Flakaberg    (18 km)

Mörtberg    (18 km)

Öfvre Flåsjön    (18 km)

Degervattnet    (19 km)

Grundträsk    (19 km)

Livasudden    (19 km)

Sandträsk    (19 km)

Vuoda    (19 km)

Vuoddas    (19 km)

Vuottas    (19 km)


Kyrkor i närheten

Pålkems Kyrka    (13 km)

Vitträsk Kapell    (14 km)


Mer information

Vädret kring Mårdudden