SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sundsnäs

Boden  |  Norrbottens län

Sundsnäs väg

Sundsnäs är en by i Leksands socken i Leksands kommun, centrala Dalarna.

Sundnäs ligger på Östervikens av Siljan västra sida, ungefär mitt emot Leksands sommarland. Byn ligger på det näs som sticker ut i sundet vid Byrvikens utlopp i Österviken, därav namnet.

Byn genomkorsas av Länsväg W 938 ("Siljan Runt-vägen"), som löper över den s.k. Fornbybanken, bygd 1893 till Fornby i Siljansnäs församling.

Sundsnäs dyker upp i skriftliga källor i skattelängden 1539, och då fanns en skattebonde i Sundsnäs. Antalet förblir oförändrat, ännu 1668 upptas i mantalslängden ett hushåll. Bakom detta hushåll dolde sig då dock fyra bröder, varav tre gifta, så handlar det verkligen om bara ett hushåll måste det ha varit stort. Fäbod- och kvarninventeringen 1663-64 anger att Sundsnäs hade del i fäbodarna Långsberg och Råbäcken. I Finnebäcken hade byn också andel i två kvarnar.

1766 anges 5 hushåll i Sundsnäs, och 1830 var antalet 6. I samband med Storskiltet på 1820-talet fanns 6 gårdar i byn. I Sundsnäs fanns även ett sädesmagasin som drev gemensamt med Fornby, som fortfarande står kvar på sin plats i byn. Nere vid "Sturbåtstada" fanns även en smedja och byns kyrkbåtshus. Byns kyrkbåt fanns kvar i bruk fram till 1907.

En färjeförbindelse över till Fornby fanns fram till Fornbybanken 1893 färdigställdes.

Byn är klassificerad som ett Riksintresse för kulturmiljövård.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Gunnarsbyn    (4 km)


Övriga orter i närheten

Lassby    (2 km)

Lassbyn    (2 km)

Sörbyn    (2 km)

Degerselet    (3 km)

Aldernäs    (5 km)

Öfverstbyn    (6 km)

Överstbyn    (6 km)

Nedre Flåsjön    (7 km)

Kungsbacken    (8 km)

Niemisel    (8 km)

Abrahamså    (9 km)

Abrahamsån    (9 km)

Abramså    (9 km)

Abramsån    (9 km)

Forsträskhed    (9 km)

Gunnarsdjupträsk    (9 km)

Hundsjö    (9 km)

Åskogen    (11 km)

Gunnarsträsk    (11 km)

Gunnarträsk    (11 km)

Skogså    (11 km)

Åträsk    (13 km)

Bjurå    (13 km)

Gyttjeå    (13 km)

Hvalfträsk    (13 km)

Ljuså    (13 km)

Mjöträsk    (13 km)

Valvträsk    (13 km)

Bjurånäs    (15 km)

Inbyn    (15 km)

Skatamark    (15 km)

Svartbäck    (15 km)

Svartbäcken    (15 km)

Ubyn    (15 km)

Utbyn    (15 km)

Ängesträsk    (16 km)

Årbyn    (16 km)

Forsnäs    (16 km)

Nygårdsheden    (16 km)

Orrbyn    (16 km)

Ubbyn    (17 km)

Aspliden    (18 km)

Granberg    (18 km)

Öfvre Flåsjön    (18 km)

Gemträsk    (19 km)

Gemträsket    (19 km)

Gransjö    (19 km)

Holsvattnet    (19 km)

Buddby    (20 km)

Buddbyn    (20 km)


Landmärken i närheten

Melderstein    (18 km)


Kyrkor i närheten

Gunnarsbyns Kyrka    (6 km)


Mer information

Vädret kring Sundsnäs