SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lilla Luleälv

Jokkmokk  |  Norrbottens län

Lilla Luleälven är en älv i norra Norrland, Norrbottens län, 238 kilometer lång, avrinningsområde ca 9800 km², biflöde till Luleälven. Dess längsta källarm heter Tarrajåkkå och rinner upp i södra Sarekfjällen. Älven rinner mot sydost, passerar sjön Saggat (302 m ö.h.),och får därefter en rejäl påspädning av vatten från Blackälven när den passerar Tjåmotisjaure, medelvattenföringen ökar då med ca 135%. Blackälvens vatten kommer från Sarek, till största delen från Rapaätno, och vattendraget bär med sig stora mängder glaciärslam till huvudvattendraget. Efter att Heliga Fallet i Blackälven hade byggts ut med Seitevare kraftverk så minskade slamtransporten, men den är fortfarande intensiv, vilket kan ses på satellitbild över utloppet från stationen, vattnet har en tydlig azurblå färg. Efter att ha blivit påspädd av Blackälven passerar Lilla Luleälven Skalka (295 m ö.h.), Randijaure (284 m ö.h.), orten Jokkmokk och förenar sig med Stora Luleälven vid Vuollerim. Älven rinner hela sitt lopp inom Jokkmokks kommun. Lilla Luleälvens största biflöden är den tidigare nämnda Blackälven och Pärlälven. Lilla Luleälven är reglerad. Medelvattenföringen är 181 m/s, vilket gör Lilla Luleälven till Sveriges näst största biflöde, efter Vindelälven.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Vuollerim    (2 km)


Övriga orter i närheten

Afvaudden    (2 km)

Avaudden    (2 km)

Porsi    (2 km)

Padjerim    (7 km)

Paijerim    (7 km)

Pajerim    (7 km)

Storbacken    (8 km)

Murjek    (11 km)

Koikul    (13 km)

Kojkul    (13 km)

Kuouka    (13 km)

Kvouka    (13 km)

Nedre Kuoka    (13 km)

Nedre Kuouka    (13 km)

Furunäs    (14 km)

Kåskats    (16 km)

Koskats    (16 km)

Suobbat    (18 km)

Suoppat    (18 km)

Suppat    (18 km)


Landmärken i närheten

Victoriafortet    (4 km)


Kyrkor i närheten

Vuollerims Kyrka    (3 km)

Murjeks Kyrka    (10 km)


Mer information

Vädret kring Lilla Luleälv