SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kurravaara

Kiruna  |  Norrbottens län

Kurravaaras läge i Norrbottens län

Kurravaara är en småort i Kiruna kommun, vid Torneälvens strand cirka 12 km nordost om centralorten. Orten kännetecknas, trots sitt ringa invånarantal, av stora fritidshusområden som ger byn en vid utbredning längs älvdalen. Trakterna runt Kurravaara är också kända för sin geologi och sina mineraltillgångar.

Genom det geografiska läget blev byn tidigt en knutpunkt för handelsleder som gick från öst till väst. I Kurravaara möttes tre leder; i norr från norska kusten över Vuolussjöarna, den mellanliggande handelsleden som gick utefter Torne älv och den sydliga handelsleden som gick längs med Rautasälven. Rent naturligt skulle Kurravaara blivit kunglig marknadsplats, men tillståndet gick istället till Jukkasjärvi år 1605. Kungen (Karl IX) var intresserad av att kräva in skatt för statens räkning och kyrkan var intresserad av att ”lapparna” skulle bli kristna och lämna sin hedniska tro.

Industrialiseringen av området skedde långt tidigare än industrialiseringen av övriga Sverige. I trakterna kring bygden finns det spår av gruvbrytning. Man bröt efter koppar som också hittats i Sjangeli, Raggisvaara och Gruvivaara. Kopparfynden ledde till att ett kopparverk stod klart år 1700 vid Vuolusjokis utlopp i Torneälven. Kopparmalmen var uppenbarligen av hög kvalitet eftersom slaggen som finns kvar innehåller knappt någon koppar alls.

Förutom masugnsruiner och slagghögar är en av byggnaderna vid Jukkasjärvi hembygdsgård det enda kvarvarande minnet av smältverksepoken vid Vuolusjoki. Det mesta skingrades vid en auktion i mitten av 1800-talet. Kvar blev en kvarn som brukades ytterligare ett antal år. Av den återstår bara ett par kvarnstenar som finns att beskåda vid Vuolusbäcken. Ryktet säger att det någonstans i Vuolussjöarna ligger ytterligare två kvarnstenar.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Jukkasjärvi    (17 km)


Övriga orter i närheten

Kurravare    (4 km)

Piksinranta    (4 km)

Luossavaara    (7 km)

Tuolluvaara    (7 km)

Kirunavaara    (10 km)

Krokvik    (10 km)

Kauppinen    (11 km)

Laxforsen    (11 km)

Poikkijärvi    (15 km)

Sevuvuoma    (17 km)

Vuonajåkk    (17 km)

Vuonajokka    (17 km)

Paksuniemi    (20 km)


Landmärken i närheten

Kiruna stadsomvandling    (7 km)

Lapplands jägarregemente    (7 km)

Kiruna centralstation    (8 km)

Kvarteret Ortdrivaren    (8 km)

Mommas krog    (8 km)

Institutet för rymdfysik    (9 km)

Sweden Solar System    (9 km)

Arena Arctica    (11 km)

Icehotel    (14 km)

Ishotellet i Jukkasjärvi    (14 km)


Kyrkor i närheten

Bokenäs gamla kyrka    (8 km)

Kiruna Gravkapell    (8 km)

Kiruna kyrka    (8 km)

Tuolluvaara kyrka    (8 km)

Jukkasjärvi kyrka    (15 km)


Mer information

Vädret kring Kurravaara