SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lannavaara minneskyrka

Kiruna  |  Norrbottens län

Lannavaara minneskyrka, eller Prinsessan Eugenies minneskyrka, uppfördes på initiativ av August Lundberg av föreningen Lapska missionens vänner till åminnelse av prinsessan Eugénie. Kyrkan invigdes på trettondedagen 1934 och förvaltades sedan av Svenska Missionssällskapet till 1954 då den överfördes till en för ändamålet särskilt bildad stiftelse i Lannavaara.

1973 genomgick kyrkan en grundlig reparation och ombyggnad. Bland annat togs orgelläktaren bort och ett sammanträdesrum byggdes. Sakristian blev skrudkammare och köket omvandlades till sakristia. Söndagen den 28 oktober 1973 återinvigdes kyrkan av biskop Stig Hellsten.

I koret står orgeln som är tillverkad av Grönlunds Orgelbyggeri och levererad 1973.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Soppero    (9 km)

Öfvre Soppero    (13 km)

Övre Soppero    (13 km)


Övriga orter i närheten

Neder Soppero    (9 km)

Nedre Soppero    (9 km)

Silkimuotka    (10 km)

Silkkimuotka    (10 km)

Tuolpukka    (13 km)

Järämä    (18 km)

Satter    (18 km)

Viikusjärvi    (18 km)


Mer information

Vädret kring Lannavaara minneskyrka