SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bensbyn

Luleå  |  Norrbottens län

Bensbyns läge i Norrbottens län

Bensbyn är en tätort i Luleå kommun. Byn är känd från 1400-talet genom notiser i Stockholms stads Tänkeböcker. De bensbybor som var verksamma i huvudstaden hörde till de så kallade bottnakarlarna. Av dessa blev Anders Svensson Bjur från Bensbyn den mest bemärkte i och med att han 1498 uppnådde den höga värdigheten av stadens borgmästare.

Bensbyn är beläget omkring en mil norr om Luleå. Byn kan ha fått sitt namn av mansnamnet Bengt eftersom en kortform av detta är Bense. Kanske hette den som först bosatte sig i det som nu är Bensbyn just Bengt.

Av äldre kartor över byn framgår att den tidiga huvudsakliga odlingen tycks ha skett kring bytjärnen Måran. I 1543 års jordabok över Västerbotten träder åtta åbor i byn till mötes. Drygt hundra år senare har byn elva hemman.

På 1600-talet framträder byns store son Erik Benzelius d.ä., som blev ärkebiskop. Tre av hans söner uppnådde också denna värdighet. Två av Benzelius sonsöner blev därtill biskopar. Inte förvånande utgörs därför Bensbyns sevärdhet framför annat av Biskopshällan där Erik Benzelius ska ha stått och predikat för fåren.

Att Bensbyn förekom tidigt också i rikshistorien hade sannolikt att göra med att byn likt grannbyn Björsbyn låg intill den medeltida segelleden till Gammelstad, som utgjorde centrum i det gamla Luleå socken fram tills Luleå stad flyttades. När denna slutade att användas blev Bensbyn en mera vanlig bondby. Ett unikt dokument om hur livet kunde te sig i en sådan finns i form av indelte bensbysoldaten Johan Pamps dagbok från 1830-talet. Under 1900-talet hade Bensbyn ett mycket aktivt föreningsliv, bland annat med flera duktiga skidåkare. Vissa industriella projekt förekom även under denna tid då jordbruk och boskapsskötsel kompletterat med främst fiske började tappa mark i förhållande till andra näringar.

Idag finns en del företag i Bensbyn men den alldeles övervägande delen av den arbetsföra befolkningen är för sin utkomst beroende av att pendla, främst då till Luleå. Trots närheten till staden och en omfattande inflyttning så har Bensbyn fortfarande kvar sin karaktär som landsbygdsby.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Porsön    (5 km)

Hertsön    (6 km)

Innerstaden Luleå    (7 km)


Mindre orter i närheten

Björkskatan    (4 km)

Lerbäcken    (5 km)

Östermalm    (6 km)

Östermalm Luleå    (6 km)

Mjölkudden    (7 km)

Skurholmen    (7 km)

Bergnäset    (9 km)

Gammelstad    (10 km)

Gammelstaden    (11 km)

Södra Sunderbyn    (14 km)

Sunderbyn    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lulsundet    (5 km)

Kronan    (6 km)

Kronan Luleå    (6 km)

Brändön    (7 km)

Lövskatan    (7 km)

Malmudden    (7 km)

Rutvik    (8 km)

Svartöstaden    (8 km)

Karlsvik    (9 km)

Uddebo    (10 km)

Persön    (12 km)

Bälinge    (14 km)

Bälinge Luleå    (14 km)

Kallax    (15 km)

Måttsund    (19 km)

Antnäs    (20 km)


Övriga orter i närheten

Sinksundet    (3 km)

Berget    (5 km)

Björsbyn    (5 km)

Lillön    (5 km)

Udden    (5 km)

Bredviken    (6 km)

Porsögården    (6 km)

Reveln    (6 km)

Skurholmsstaden    (6 km)

Skurholmstaden    (6 km)

Brännan    (7 km)

Innerstaden    (7 km)

Svenska hockeyligan 2013/2014    (7 km)

Tuna    (7 km)

Örarna    (8 km)

Svartö    (8 km)

Brändöörarna    (9 km)

Björkhaga    (10 km)

Björknäs    (10 km)

Björknäs och Harrviken    (10 km)

Gammelstads kyrkstad    (10 km)

Karlshäll    (10 km)

Nickbyn    (10 km)

Yttre Bergnäset    (10 km)

Gäddvik    (11 km)

Gaddviken    (11 km)

Norra Gäddvik    (11 km)

Mellansjö    (12 km)

Hammaren    (13 km)

Sandön    (14 km)

Börjelslandet    (15 km)

Bränslan    (15 km)

Sundom    (15 km)

Edet    (16 km)

Ängesbyn    (17 km)

Gruvan    (17 km)

Hindersön    (18 km)

Mjöfjärden    (18 km)

Långbacken    (19 km)

Långön    (19 km)

Inibyn    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Luleå    (5 km)

Skogsvallen Luleå    (6 km)

Pontushallen    (7 km)

The Opposite Sphere    (7 km)

Storgatan    (8 km)

Trafikplats Notviken    (8 km)

Arcushallen    (9 km)

F 21 Luleå    (13 km)


Kyrkor i närheten

Björkskata Kyrka    (4 km)

Björkskatakyrkan    (4 km)

Porsö Kyrka    (5 km)

Porsökyrkan    (5 km)

Hertsö kyrka    (6 km)

Hertsöns Kyrka    (6 km)

Mjölkuddskyrkan    (7 km)

Örnäsets kyrka    (7 km)

Gustafskyrkan    (8 km)

Bergnäskyrkan    (10 km)

Nederluleå kyrka    (10 km)

Stadsökyrkan    (11 km)


Mer information

Vädret kring Bensbyn