SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Börjelslandet

Luleå  |  Norrbottens län

Börjelslandets läge i Norrbottens län

Börjelslandet är en småort i Luleå kommun, med 111 invånare (2010). Börjelslandet breder ut sig på båda sidor om E 4, cirka 2,5 mil norr om Luleå. På byns västra sida ligger Persöfjärden och en bit öster om byn finns havet.

Jordbruk och djurhållning har i alla tider präglat livet och de boende i byn, men i dag finns det inte längre någon som bedriver mjölk- eller köttproduktion i Börjelslandet. Byn saknar helt och hållet service, förutom bokbuss och kommunal hemtjänst.

Befolkningens medelålder var 39,9 år år 2008.

Innevånarna i Börjelslandet bor i villor och i lantbruksfastigheter. Det finns tre flerfamiljshus i byn och 14 sommarstugor.

Långt före E 4 var påtänkt gick den gamla kustlandsvägen genom byn och den nya vägen till grannbyn Sundom följer till stora delar fortfarande samma sträckning.

Den förste prästen som var bosatt i Pite lappmark, Johannes Byrelius, var från Börjelslandet och skapade efternamnet efter ortens namn.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Porsön    (17 km)


Mindre orter i närheten

Södra Sunderbyn    (16 km)

Sunderbyn    (16 km)

Gammelstad    (17 km)

Gammelstaden    (17 km)

Björkskatan    (18 km)

Mjölkudden    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Persön    (4 km)

Rutvik    (12 km)

Brändön    (13 km)

Bensbyn    (15 km)

Jämtön    (17 km)

Bälinge    (19 km)

Bälinge Luleå    (19 km)

Lulsundet    (19 km)

Avan    (20 km)

Kronan    (20 km)

Kronan Luleå    (20 km)


Övriga orter i närheten

Sundom    (4 km)

Ängesbyn    (5 km)

Nickbyn    (6 km)

Brändöörarna    (7 km)

Mjöfjärden    (8 km)

Örarna    (8 km)

Prinsnäs    (8 km)

Smedsbyn    (8 km)

Rånbyn    (10 km)

Brännan    (11 km)

Svedjan    (12 km)

Böle    (13 km)

Vibbyn    (13 km)

Vibyn    (13 km)

Brobyan    (14 km)

Brobyn    (14 km)

Flarken    (14 km)

Gemträsk    (14 km)

Gemträsket    (14 km)

Näset    (14 km)

Prästholm    (14 km)

Prästholmen    (14 km)

Prestholm    (14 km)

Reveln    (15 km)

Södra Prästholm    (15 km)

Björsbyn    (16 km)

Gammelstads kyrkstad    (16 km)

Jämtösund    (16 km)

Ubbyn    (16 km)

Berget    (17 km)

Bränslan    (17 km)

Hammaren    (17 km)

Jämtö Avan    (17 km)

Lillön    (17 km)

Porsögården    (17 km)

Högsön    (18 km)

Norra Sunderbyn    (18 km)

Nygårdsheden    (18 km)

Sinksundet    (18 km)

Sunderby    (18 km)

Tällholmen    (18 km)

Ubyn    (18 km)

Udden    (18 km)

Utbyn    (18 km)

Gruvberget    (19 km)

Notträsk    (19 km)

Rörbäck    (19 km)

Rörbäcken    (19 km)

Svartbyn    (19 km)

Tuna    (19 km)

Vitå    (19 km)

Afvan    (20 km)

Årbyn    (20 km)

Bodön    (20 km)

Orrbyn    (20 km)

Skatamark    (20 km)

Södra Svartbyn    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Luleå    (17 km)

Trafikplats Notviken    (17 km)

The Opposite Sphere    (18 km)

Melderstein    (19 km)

Skogsvallen Luleå    (19 km)


Kyrkor i närheten

Råneå kyrka    (11 km)

Nederluleå kyrka    (16 km)

Stadsökyrkan    (16 km)

Porsö Kyrka    (17 km)

Porsökyrkan    (17 km)

Björkskata Kyrka    (18 km)

Björkskatakyrkan    (18 km)

Mariakyrkan    (19 km)

Mjölkuddskyrkan    (19 km)


Mer information

Vädret kring Börjelslandet