SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gammelstaden

Luleå  |  Norrbottens län

Vanhakaupunki-Gammelstaden.sijainti-läge.svg

Gammelstaden (på finska: Vanhakaupunki) är en stadsdel i Helsingfors stad och en del av Gammelstadens distrikt.

Namnet kommer från år 1639 då Helsingfors grundades på nytt i nuvarande Estnäs distrikt. År 1550 grundade Sveriges kung Gustav Vasa (1496-1560) Helsingfors vid mynningen av Helsinge å (nuvarande Vanda å) i Helsinge socken. Det var tänkt att Helsingfors skulle tävla med Reval (nuvarande Tallinn) om handeln i Finska viken, men läget inne i den grunda Gammelstadsviken var dåligt. Därför flyttades staden år 1640 längre ut mot havet, och den tidigare platsen blev då känd som Gamla staden. Gammelstaden ödelades småningom, varför inga byggnader från 1500- eller 1600-talen finns kvar. Under andra hälften av 1800-talet uppstod några industrier kring forsen i Vanda å, och Gammelstaden blev ett arbetarsamhälle, inte minst på grund av attdet svenska företaget Rörstrand år 1874 uppförde en porslinsfabrik i närbelägna Arabia. År 1889 blev Gammelstaden igen en del av Helsingfors stad, men behöll länge sin lantliga karaktär. Arabia och Gammelstads arbetares förening grundades år 1887 och år 1908 grundades svenskspråkiga Gammelstadens ungdomsförening. Föreningshuset Berghyddan invigdes år 1910, och den skyddade byggnaden hör idag till de enstaka bevarade träbyggnaderna i Gammelstaden.

Ironiskt kan man anta att stadsdelens nuvarande invånarantal inte är märkbart högre än för 500 år sedan. I Gammelstaden finns en del hus och Gammelstadsforsens museikraftverk, som fortfarande producerar små mängder el.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Porsön    (6 km)

Innerstaden Luleå    (9 km)

Hertsön    (14 km)


Mindre orter i närheten

Gammelstad    (nära)

Södra Sunderbyn    (4 km)

Sunderbyn    (4 km)

Mjölkudden    (7 km)

Bergnäset    (8 km)

Björkskatan    (8 km)

Östermalm    (9 km)

Östermalm Luleå    (9 km)

Lerbäcken    (11 km)

Skurholmen    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bälinge    (4 km)

Bälinge Luleå    (4 km)

Karlsvik    (5 km)

Rutvik    (5 km)

Lulsundet    (9 km)

Kronan    (10 km)

Kronan Luleå    (10 km)

Malmudden    (10 km)

Avan    (11 km)

Bensbyn    (11 km)

Lövskatan    (11 km)

Måttsund    (11 km)

Svartöstaden    (11 km)

Antnäs    (12 km)

Kallax    (12 km)

Alvik Luleå    (13 km)

Persön    (13 km)

Uddebo    (14 km)

Unbyn    (15 km)

Alvik    (17 km)

Brändön    (17 km)

Ersnäs    (18 km)


Övriga orter i närheten

Gammelstads kyrkstad    (1 km)

Hammaren    (3 km)

Bränslan    (5 km)

Norra Gäddvik    (5 km)

Reveln    (5 km)

Berget    (6 km)

Björsbyn    (6 km)

Brännan    (6 km)

Gäddvik    (6 km)

Gaddviken    (6 km)

Porsögården    (6 km)

Tuna    (6 km)

Karlshäll    (7 km)

Lillön    (7 km)

Udden    (7 km)

Innerstaden    (9 km)

Svenska hockeyligan 2013/2014    (9 km)

Alviksträsk    (10 km)

Skurholmsstaden    (10 km)

Skurholmstaden    (10 km)

Yttre Bergnäset    (10 km)

Afvan    (11 km)

Bredviken    (11 km)

Norra Sunderbyn    (11 km)

Sinksundet    (11 km)

Sunderby    (11 km)

Svartö    (11 km)

Långbacken    (12 km)

Nickbyn    (12 km)

Edet    (13 km)

Inibyn    (13 km)

Långnäs    (13 km)

Örarna    (13 km)

Ale    (14 km)

Brändöörarna    (14 km)

Skäret    (14 km)

Ängesbyn    (15 km)

Björkhaga    (16 km)

Mörön    (16 km)

Selet    (16 km)

Börjelslandet    (17 km)

Sandön    (17 km)

Björknäs    (18 km)

Björknäs och Harrviken    (18 km)

Sandudden    (18 km)

Långsund    (19 km)

Mellansjö    (19 km)

Smedsbyn    (19 km)

Solberg    (19 km)

Sundom    (19 km)

Vallen    (20 km)

Västmark    (20 km)

Vestmark    (20 km)


Landmärken i närheten

Trafikplats Notviken    (3 km)

Arcushallen    (5 km)

The Opposite Sphere    (5 km)

Anstalten Luleå    (6 km)

Skogsvallen Luleå    (8 km)

Pontushallen    (9 km)

Storgatan    (9 km)

F 21 Luleå    (12 km)


Kyrkor i närheten

Nederluleå kyrka    (1 km)

Stadsökyrkan    (1 km)

Mjölkuddskyrkan    (6 km)

Porsö Kyrka    (7 km)

Porsökyrkan    (7 km)

Björkskata Kyrka    (8 km)

Björkskatakyrkan    (8 km)

Bergnäskyrkan    (9 km)

Gustafskyrkan    (9 km)

Örnäsets kyrka    (11 km)

Hertsö kyrka    (12 km)

Hertsöns Kyrka    (12 km)

Mariakyrkan    (18 km)


Mer information

Hyr stugor kring GammelstadenStugor.biz

Vädret kring Gammelstaden