SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gammelstads kyrkstad

Luleå  |  Norrbottens län

Gammelstads kyrka

Gammelstads kyrkstad är en samling kyrkstugor och kyrkstall kring Nederluleå kyrka i Gammelstad utanför Luleå, där långväga sockenbor hade sin fasta punkt vid kyrkobesök.

Kyrkstaden är landets största och bäst bevarade kyrkstad med 408 stugor uppdelade i 553 kammare. Världsarvsområdet innefattar "kyrkan, omgiven av kyrkstaden, de gamla stadskvarteren, de offentliga byggnaderna och delar av den yngre permanenta bebyggelsen". Bland alla byggnader kan, förutom Nederluleå kyrka nämnas Betelkapellet, som är världsarvets besökscenter, Separatiststugan, Sockenmagasinet och Sockenstugan.

Det äldsta belägget för Gammelstads kyrkstad finns i Johannes Bureus skildring av sitt besök här julen år 1600: ”Alle bönder hafva sijna stugur vidh kyrkian på en plass the kalla Bärghet”.

Från början hade folk från samma by sina stugor intill varandra och vid byarnas olika infarter till kyrkan. Gammelstads kyrkstad har aldrig härjats av någon stor brand och förnyelsen har skett sakta och stegvis. Många av dagens kyrkstugor fanns 1817, då den första detaljerade kartan ritades, och av dessa kan ett flertal ha existerat 100 år tidigare.

De unga och de gamla samlades på olika helger till kyrkbesök, nöjen och handel i Gammelstad. Man störde inte varandra och slapp trängas i stugorna. Några var tvungna att vara hemma och sköta om gården och djuren. Kyrkhelgerna delades in i gammeldoms- och ungdomshelger. Nyår, trettondagen, Marie bebådelse, Pingst och Mikaeli var ungdomshelger. Gammeldomshelger var Påsk, Gammelmidsommar, 1a och 4e Böndagen och Julhelgen.

I gamla tider var det vanligt att ungdomar som funnit varandra under en kyrkhelg senare lät sig vigas i en kyrkstuga. Bröllop i kyrkan var sällsynta till långt in på 1900-talet.

Folkskolläraren Gustav Granberg (född 1891) publicerade 1916 dikten Mikaelihelgen i Gammelstad om hur kyrkstugehelgsfirande kunde te sig kring sekelskiftet 1800 till 1900.

I Gammelstad är kyrkstadsseden levande. Tre till fyra gånger per år inbjuds församlingsborna till kyrkhelg och under den traditionella konfirmationsläsningen före midsommar bor ungdomarna i kyrkstugorna.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Porsön    (6 km)

Innerstaden Luleå    (9 km)

Hertsön    (13 km)


Mindre orter i närheten

Gammelstad    (1 km)

Gammelstaden    (1 km)

Södra Sunderbyn    (4 km)

Sunderbyn    (4 km)

Mjölkudden    (7 km)

Bergnäset    (8 km)

Björkskatan    (8 km)

Östermalm    (9 km)

Östermalm Luleå    (9 km)

Skurholmen    (10 km)

Lerbäcken    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rutvik    (4 km)

Bälinge    (5 km)

Bälinge Luleå    (5 km)

Karlsvik    (6 km)

Lulsundet    (8 km)

Kronan    (9 km)

Kronan Luleå    (9 km)

Bensbyn    (10 km)

Malmudden    (10 km)

Avan    (11 km)

Lövskatan    (11 km)

Svartöstaden    (11 km)

Måttsund    (12 km)

Persön    (12 km)

Antnäs    (13 km)

Kallax    (13 km)

Uddebo    (14 km)

Alvik Luleå    (15 km)

Unbyn    (15 km)

Brändön    (16 km)

Alvik    (19 km)

Ersnäs    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hammaren    (4 km)

Reveln    (4 km)

Björsbyn    (5 km)

Brännan    (5 km)

Porsögården    (5 km)

Tuna    (5 km)

Berget    (6 km)

Bränslan    (6 km)

Lillön    (6 km)

Norra Gäddvik    (6 km)

Gäddvik    (7 km)

Gaddviken    (7 km)

Karlshäll    (7 km)

Udden    (7 km)

Innerstaden    (9 km)

Svenska hockeyligan 2013/2014    (9 km)

Bredviken    (10 km)

Nickbyn    (10 km)

Skurholmsstaden    (10 km)

Skurholmstaden    (10 km)

Yttre Bergnäset    (10 km)

Afvan    (11 km)

Norra Sunderbyn    (11 km)

Sinksundet    (11 km)

Sunderby    (11 km)

Svartö    (11 km)

Alviksträsk    (12 km)

Brändöörarna    (12 km)

Örarna    (12 km)

Ängesbyn    (14 km)

Edet    (14 km)

Inibyn    (14 km)

Långbacken    (14 km)

Långnäs    (14 km)

Skäret    (15 km)

Ale    (16 km)

Björkhaga    (16 km)

Börjelslandet    (16 km)

Björknäs och Harrviken    (17 km)

Mörön    (17 km)

Sandön    (17 km)

Selet    (17 km)

Björknäs    (18 km)

Sandudden    (18 km)

Smedsbyn    (18 km)

Sundom    (18 km)

Mellansjö    (19 km)


Landmärken i närheten

Trafikplats Notviken    (3 km)

Anstalten Luleå    (5 km)

The Opposite Sphere    (5 km)

Arcushallen    (6 km)

Skogsvallen Luleå    (8 km)

Pontushallen    (9 km)

Storgatan    (9 km)

F 21 Luleå    (12 km)


Kyrkor i närheten

Nederluleå kyrka    (nära)

Stadsökyrkan    (2 km)

Mjölkuddskyrkan    (6 km)

Porsö Kyrka    (6 km)

Porsökyrkan    (6 km)

Björkskata Kyrka    (8 km)

Björkskatakyrkan    (8 km)

Bergnäskyrkan    (9 km)

Gustafskyrkan    (9 km)

Örnäsets kyrka    (11 km)

Hertsö kyrka    (12 km)

Hertsöns Kyrka    (12 km)

Mariakyrkan    (18 km)


Mer information

Vädret kring Gammelstads kyrkstad