SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kaunisvaara

Pajala  |  Norrbottens län

Kaunisvaaras läge i Norrbottens län

Kaunisvaara (finska för "det vackra berget") är en småort i Pajala kommun. Byn grundades vid 1700-talets slut av Hans Mickelsson Vänkkö, kallad ”Laukka-Hannu”, vilken tidigare hade grundat byn Liviöjärvi och varit bosatt i Sattajärvi. Öknamnet Laukka-Hannu betyder ’Löpar-Hans’. Han fick detta namn på grund av sin benägenhet att flytta.

Dagens Kaunisvaara är egentligen två byar: Sahavaara och Kaunisvaara. Sahavaara är den sydligare delen som benämns Södra Kaunisvaara på vägskyltar medan Kaunisvaara är den nordliga delen. Byarna är åtskilda av en myr.

Kaunisvaara kyrka är ritad av den norske arkitekten Arvid Falkenberg.

År 2009 hittades fornlämningar av Norrlands äldsta kända bosättning på den närliggande orten Aareavaara, med anledning av arkeologiska undersökningar inför anläggandet av järnväg till Tapuligruvan i Kaunisvaara. Fynden ger stöd för nya teorier om att Norrbotten har befolkats norrifrån och/eller västerifrån efter senaste istiden. Baserat på kol-14-datering av benbitar (som anger det äldsta fyndet till 11 300 år gammalt ± 500 års standardavvikelse) i kombination med beräkningar av den tidpunkt då platsen borde ha stuckit upp ovanför vattenytan, anses fynden vara 10 600 år gamla.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Sahavaara    (3 km)

Aareavaara    (9 km)

Areavaara    (10 km)

Areavara    (10 km)

Areavarra    (10 km)

Huuki    (14 km)

Autio    (15 km)

Pääskynen    (15 km)

Airivaara    (16 km)

Käymäjärva    (16 km)

Käymäjärvi    (16 km)

Kolari    (16 km)

Matokoski    (16 km)

Niemi    (16 km)

Nuottaniemi    (16 km)

Juhonpieti och Erkheikki    (17 km)

Mella    (17 km)

Ristimela    (17 km)

Ristimella    (17 km)

Tuomaniemi    (17 km)

Erkheikki    (18 km)

Juhonpieti    (18 km)

Kieksiäisvaara    (19 km)

Kihlangi    (19 km)

Kihlanki    (19 km)


Landmärken i närheten

Jupukkamasten    (13 km)


Kyrkor i närheten

Kaunisvaara Kyrka    (2 km)


Mer information

Vädret kring Kaunisvaara