SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Borgfors

Piteå  |  Norrbottens län

Borgfors är ett tidigare järnbruk i Skinnskattebergs socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanland (Västmanlands län).

En hammare anlades redan 1629 vid Skommarbyn. År 1746 är dock det åretal Borgfors bruk räknar som sin start. Kort därefter kom Borgfors i Baggå bruks ägo. Hammaren ska ha lagts ned någon gång under första hälften av 1800-talet. År 1875 byggdes istället en masugn vid Borgfors. I början av 1900-talet tillkom också ett anrikningsverk för järnmalmen från de olika gruvorna som tillhörde Baggå bruk. Hyttan i Borgfors lades omkring 1919/1920, och ungefär samtidigt även anrikningsverket. Synliga lämningar finns kvar idag efter hyttan och andra byggnade som låg i anslutning till denna. Masmästarbostaden, vilken även rymde bostäder för ytterligare 12 familjer är bevarad. Huset, som uppfördes 1890, och ombyggdes 1953, är timrad och utvändigt klädd med faluröd locklistpanel. Byggnaden är en av de få kvarvarande av sitt slag i Västmanlands län.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Älvsbyn    (20 km)

Elfsby    (20 km)


Mindre orter i närheten

Roknäs    (18 km)

Norrfjärden Piteå    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sikfors    (2 km)

Sikfors Piteå    (3 km)

Ånäset    (14 km)

Sjulsmark Piteå    (15 km)

Böle Piteå    (16 km)

Lillpite    (16 km)

Sjulsmark    (16 km)

Böle    (17 km)

Klöfverträsk    (17 km)

Klöverträsk    (17 km)


Övriga orter i närheten

Vargbacken    (3 km)

Arnemark    (4 km)

Skogmanskälen    (4 km)

Skomanskälen    (4 km)

Skomanstjälen    (4 km)

Storsträsk    (5 km)

Storsträskbyn    (5 km)

Stridholm    (5 km)

Backträsk    (7 km)

Bodträsk    (7 km)

Gotthem    (7 km)

Holmträsk    (8 km)

Salberg    (8 km)

Strycktjärn    (8 km)

Krokträsk    (9 km)

Pålberget    (9 km)

Brattknabben    (10 km)

Granträsk    (11 km)

Grubban    (11 km)

Nedre Storfors    (11 km)

Alter    (12 km)

Altersbruk    (12 km)

Öfvre Storfors    (12 km)

Nybyn    (13 km)

Svallfors    (13 km)

Kaptensviken    (14 km)

Pålmark    (14 km)

Högheden    (15 km)

Lakafors    (15 km)

Pålsträsk    (15 km)

Arvidsträsk    (16 km)

Pålträsk    (16 km)

Bölebyn    (17 km)

Lillbron    (17 km)

Pärlträsk    (17 km)

Pelloträsk    (17 km)

Petbergsliden    (17 km)

Porsnäs    (18 km)

Pullnäset    (18 km)

Sjulnäs    (18 km)

Bärtnäset    (19 km)

Hälleström    (19 km)

Harrbäcken    (19 km)

Keupan    (19 km)

Kopparnäs    (19 km)

Långnäs    (19 km)

Lillkorsträsk    (19 km)

Näsudden och Berget    (19 km)

Bjursträsk    (20 km)

Lassbacken    (20 km)

Stockbäcken    (20 km)


Kyrkor i närheten

Norrfjärdens kyrka    (18 km)

Älvsby kyrka    (19 km)

Infjärdenkyrkan    (19 km)

Infjärdens kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Borgfors