SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stråssa

Lindesberg  |  Örebro län

1950-talets gruvanläggning. Sovringsverket med laven i bakgrunden.

Stråssa är en tätort i Lindesbergs kommun i Ramsbergs socken, Västmanland (Örebro län). Orten ligger i den norra delen av kommunen, ca 23 km norr om Lindesberg.

Stråssa byggdes i huvudsak upp till nuvarande omfattning på 1960-talet då gruvbrytningen i Stråssa gruva återupptogs efter att ha legat nere sedan 1920-talet. Gruvan lades ned av den dåvarande ägaren SSAB 1981–83. Viss gruvbrytning (bly och zink) förekommer dock periodvis vid Lovisagruvan något söder om orten.

Skogshöjderna intill Stråssa gav förutsättningar att starta en skidbacke med lift i Håkansboda som numera är nedlagd.

Tack vare den kalkhaltiga berggrunden som gynnar många växter har Håkansboda blivit ett naturreservat (invigt av Västerås stifts biskop Claes-Bertil Ytterberg lördagen den 4 augusti 2001).

Stråssa har som samhälle egentligen ett kulturmiljövärde som en tidstypisk representant för 50-talsidealen av byggandet, där boende, service och arbete integrerades. Men av ortens tidstypiska centrumhus hann hälften rivas (2004) innan frågan hann uppmärksammas. Sankta Anna kyrka i byn är uppförd 1972 efter ritningar av Rolf Bergh. Kyrkan avkristnades år 2009 och såldes i februari 2011 till Sankta Annas Bränneri AB. Numera är all samhällsservice borta; skolan är stängd och affären har upphört. Stråssa gamla skola, uppförd 1914, brann ner 2008. De annars tomma hyreslägenheterna utnyttjas av Migrationsverket som en asylförläggning.

Mellan 1915 och 1987 hade Stråssa järnvägsförbindelse via Storå till TGOJ:s stomnät. Järnvägen, som var elektrifierad mellan 1959 och 1981, låg dock kvar fram till hösten 2004 då den revs upp. Nuvarande landsvägen mellan Storå och Stråssa byggdes 1895.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Lindesberg    (18 km)


Mindre orter i närheten

Storå Lindesbergs    (8 km)

Kopparberg    (19 km)

Kopparberg Köping    (19 km)

Kopparbergs Köping    (19 km)

Kopparsberg    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Gusselby    (12 km)

Riddarhyttan    (19 km)


Övriga orter i närheten

Håkansboda    (3 km)

Kårberg    (3 km)

Kårberget    (3 km)

Nederhyttan    (3 km)

Heden    (4 km)

Jönshyttan    (4 km)

Stora    (4 km)

Resta    (5 km)

Vasselhyttan    (5 km)

Åboda    (6 km)

Björkbacka    (6 km)

Ingelshyttan    (6 km)

Löa    (6 km)

Ramshyttan    (6 km)

Liljendal    (7 km)

Västra Löa    (7 km)

Kallernäs    (8 km)

Rällsögården    (8 km)

Danshyttan    (9 km)

Gammelbo    (9 km)

Hafsta    (9 km)

Havsta    (9 km)

Pjättaboda    (9 km)

Rällen    (9 km)

Stripa    (9 km)

Viken    (9 km)

Ängaboda    (10 km)

Årispan    (10 km)

Aspa    (10 km)

Dammen    (10 km)

Gillermossen    (10 km)

Gränshyttan    (10 km)

Nedre Tappen    (10 km)

Fanthyttan    (11 km)

Källbäcken    (11 km)

Morskoga    (11 km)

Mossgrufvan    (11 km)

Mossgruvan    (11 km)

Nyhyttan    (11 km)

Rälln    (11 km)

Reboda    (11 km)

Silverhagen    (11 km)

Snuggan    (11 km)

Bränntorp    (12 km)

Gusselhyttan    (12 km)

Hägernäs    (12 km)

Skyttetorp    (12 km)

Fornaboda    (13 km)

Gransnåret    (13 km)

Lövåsen    (13 km)

Mosstorp    (13 km)

Nyberget    (13 km)

Fornabohyttan    (14 km)

Fornbohyttan    (14 km)

Fornebohyttan    (14 km)

Grimsö    (14 km)

Grimsöbodar    (14 km)

Kloten    (14 km)

Mårdshyttan    (14 km)

Mårshyttan    (14 km)

Uskaboda    (14 km)

Uskeboda    (14 km)

Bergshyttan    (15 km)

Björkhyttan    (15 km)

Bromsjöbodar    (15 km)

Garboda    (15 km)

Munkhyttan    (15 km)

Sandtjärn    (15 km)

Stjärnfors    (15 km)

Stjernfors    (15 km)

Allmänningbo    (16 km)

Allmänningsbo    (16 km)

Körartorp    (16 km)

Mellangården    (16 km)

Norra Allmänningbo    (16 km)

Sjöändan    (16 km)

Sträftorp    (16 km)

Strävtorp    (16 km)

Vintermossen    (16 km)

Bångbro    (17 km)

Bånghammar    (17 km)

Björka    (17 km)

Hidingen    (17 km)

Kolheden    (17 km)

Ljusnarsnäs    (17 km)

Siggeboda    (17 km)

Södra Allmänningbo    (17 km)

Tallåsen    (17 km)

Torphyttan    (17 km)

Djurlången    (18 km)

Forshammar    (18 km)

Forshammars bergverk    (18 km)

Håkansboda    (18 km)

Kallmora    (18 km)

Lilla Bråten    (18 km)

Skräddartorp    (18 km)

Dalkarlshyttan    (19 km)

Forsen    (19 km)

Grönbo    (19 km)

Källfallet    (19 km)

Kämptorp    (19 km)

Näverkärret    (19 km)

Salbohult    (19 km)

Västra Öskevik    (19 km)

Aronsberg    (20 km)

Öskevik    (20 km)


Landmärken i närheten

Löa hytta    (7 km)

Röda Jorden    (17 km)

Kaveltorp    (18 km)

Siggebohyttan    (18 km)


Kyrkor i närheten

Sankta Anna Kyrka    (1 km)

Ramsbergs Kyrka    (5 km)

Guldsmedshyttans Kyrka    (8 km)

Lucifers kyrka    (11 km)

Lindesbergs kyrka    (18 km)

Ljusnarsbergs kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Stråssa