SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Alm

Örebro  |  Örebro län

 Ulmus glabra 'Pendula'

Skogsalm, i dagligt tal alm (Ulmus glabra) är en art i familjen almväxter. Arten förekommer naturligt i större delen av Europa och österut till Centralasien, Turkiet, Syrien och Iran. I Norden finns skogsalmen över en stor del av fastlandet, i Norge upp i Nordlanden, i Sverige till Ångermanland och sydligaste Lappland eller ungefär så långt som hasseln går, och även i södra Finland.

Den växer på skogsängar, lövskogsklädda bergväggar m.m. men är inte vanlig. Ju längre mot norr, desto sällsyntare är den och till slut anträffas endast enstaka träd som en liten kvarleva från en varmare tidsperiod, som uthärdar nutidens klimat på den branta sydsidan av några norrländska berg. I vilt tillstånd har den mycket anspråkslösare dimensioner än det planterade trädet. I våra parker och alléer blir almen sannolikt högst av alla träd, upp till över 30 meter, men inte så väldig i bredd och massa, som till exempel lönnen och linden.

Den ger mycket skugga genom att grenarna och deras kvistar utbreder sig i vågräta plan och även genom att de tvåsidigt ordnade bladen är ställda vågrätt i tät bladmosaik (likt boken). Vid starkt solsken viker det sig dock likt ett V för att minska avdunstningen. Dess löv är mycket sträva att ta på.

Skogsalmen blommar mycket rikt på bar kvist, redan i april och maj och är vindblommig liksom huvuddelen av de nordiska skogarnas trädvegetation. Almfrukten är en virvelfrukt med mycket bred kanthinna. När de faller från träden ser det nästan ut som att det ligger slantar på marken som virvlar runt så till den grad att de utan vidare blåser in i bottenvåningen på hus.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Närke    (13 km)


Mindre orter i närheten

Odensbacken    (6 km)

Marieberg    (19 km)

Pålsboda    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mellösa    (2 km)

Askersby    (8 km)

Askersby Örebro    (8 km)

Ekeby Almby    (11 km)

Glanshammer    (12 km)

Hampetorp    (12 km)

Nedre Bro    (14 km)

Norra Bro    (14 km)

Ekeby Kumla    (15 km)

Kilsmo    (17 km)


Övriga orter i närheten

Ekeby    (nära)

Vallby    (nära)

Åkerby    (2 km)

Högby    (2 km)

Mörby    (2 km)

Råsta    (2 km)

Torsborg    (2 km)

Västra Rynninge    (2 km)

Ånkersta    (3 km)

Bittinge    (3 km)

Hjälmarsstrand    (3 km)

Knarsta    (3 km)

Åsby    (4 km)

Egby    (4 km)

Egbyåsen    (4 km)

Egeby    (4 km)

Resta    (4 km)

Täbyfallen    (4 km)

Usta    (4 km)

Ustabacken    (4 km)

Väla    (4 km)

Ytterby    (4 km)

Bärsta    (5 km)

Bondevrak    (5 km)

Bondvrak    (5 km)

Åsen    (6 km)

Göksholm    (6 km)

Hjälmarbaden    (6 km)

Hummelsta    (6 km)

Led    (6 km)

Biskopsvrak    (7 km)

Fallhagen    (7 km)

Fiskinge    (7 km)

Sörby    (7 km)

Valsta    (7 km)

Askerby    (8 km)

Menigasker    (8 km)

Skatteby    (8 km)

Talby    (8 km)

Tybble    (8 km)

Björnhovda    (9 km)

Kilinge    (9 km)

Klänkeberg    (9 km)

Prästebol    (9 km)

Sandvad    (9 km)

Tångsäter    (9 km)

Tångsätter    (9 km)

Värsta    (9 km)

Hidingsta    (10 km)

Höre    (10 km)

Kånsta    (10 km)

Konsta    (10 km)

Köpsta    (10 km)

Kvinnersta    (10 km)

Löksätter    (10 km)

Lundby    (10 km)

Malgräva    (10 km)

Stortorp    (10 km)

Åsta    (11 km)

Gillberga    (11 km)

Kalsta    (11 km)

Karlsholm    (11 km)

Skruke    (11 km)

Viken    (11 km)

Brickebacken    (12 km)

Eldvalla    (12 km)

Frogesta    (12 km)

Testa    (12 km)

Vinala    (12 km)

Vinön    (12 km)

Biverud    (13 km)

Fällersta    (13 km)

Gränsjö    (13 km)

Kärsta    (13 km)

Katrineberg    (13 km)

Kolja    (13 km)

Lågetorp    (13 km)

Slyte    (13 km)

Torsta    (13 km)

Åby    (14 km)

Björka    (14 km)

Brandstorp    (14 km)

Gryt    (14 km)

Himmer    (14 km)

Kävesta    (14 km)

Krogesta    (14 km)

Mark    (14 km)

Närkes Marieberg    (14 km)

Nävesta    (14 km)

Nedergårda    (14 km)

Norra Nybble    (14 km)

Ormesta    (14 km)

Almbro    (15 km)

Äversta    (15 km)

Eketorp    (15 km)

Fasttorp    (15 km)

Frommesta    (15 km)

Grythem    (15 km)

Hälglöt    (15 km)

Näsby    (15 km)

Ringkarleby    (15 km)

Skäcklinge    (15 km)

Tarsta    (15 km)

Attersta    (16 km)

Berga    (16 km)

Dimbobaden    (16 km)

Forntomta    (16 km)

Gunnarsökna    (16 km)

Hällebo    (16 km)

Ingvaldstorp    (16 km)

Lillån    (16 km)

Lunger och Södra Lunger    (16 km)

Mäjsta    (16 km)

Nasta    (16 km)

Skebäck    (16 km)

Balsna    (17 km)

Bännebo    (17 km)

Bänneboda    (17 km)

Götavi    (17 km)

Herminge    (17 km)

Hovgården    (17 km)

Kåsätter    (17 km)

Kvantorp    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Lunger    (17 km)

Närkes Kvarntorp    (17 km)

Prästebo    (17 km)

Sätterböl    (17 km)

Studievägen    (17 km)

Dala    (18 km)

Hasta    (18 km)

Holmsätter    (18 km)

Kappetorp    (18 km)

Mörkasbo    (18 km)

Segås    (18 km)

Stensbo    (18 km)

Tjugesta    (18 km)

Vibbanbo    (18 km)

Yxtorp    (18 km)

Baronbackarna    (19 km)

Dyningeberg    (19 km)

Folkatorp    (19 km)

Folketorp    (19 km)

Gambo    (19 km)

Hult    (19 km)

Ilvanbo    (19 km)

Krämplinge    (19 km)

Nanberga    (19 km)

Nannberga    (19 km)

Norra Mossby    (19 km)

Rastorp    (19 km)

Rosta    (19 km)

Alväng    (20 km)

Ånsta    (20 km)

Bengtsbo    (20 km)

Berg    (20 km)

Fiskartorpet    (20 km)

Mobacka    (20 km)

Yxstaby    (20 km)


Landmärken i närheten

Kollerborg    (4 km)

Göksholms slott    (6 km)

Segersjö    (7 km)

Engelbrektsholmen    (8 km)

Kvismaren    (8 km)

Öby kulle    (8 km)

Långsätter    (10 km)

Hjälmarsberg    (13 km)

Enbuskabacken    (15 km)

Gällersta forngård    (15 km)

Naturens Hus    (15 km)

Närkes runinskrifter 34    (16 km)

Tarstaborg    (16 km)

Arbetshuset    (17 km)

De bysantinska hästarna    (17 km)

East West Sushi    (17 km)

Fredshuset    (17 km)

Harald Forss park    (17 km)

Karolinska skolan    (17 km)

Krämaren    (17 km)

Kvarntorpshögen    (17 km)

Livregementets grenadjärer    (17 km)

Norra vattentornet    (17 km)

Örebro konsthall    (17 km)

Örebro rådhus    (17 km)

Örebro slott    (17 km)

Oset    (17 km)

Storgatan    (17 km)

Stortorget    (17 km)

Universitetssjukhuset Örebro    (17 km)

Våghustorget    (17 km)

Drottninggatan    (18 km)

Gamla Sparbankshuset    (18 km)

Gustavsvik    (18 km)

Gustavsvik Örebro    (18 km)

Järntorget    (18 km)

Lista över byggnadsminnen i Västmanlands län    (18 km)

Näbbtorget    (18 km)

Olof Palmes torg    (18 km)

Omhällsberg    (18 km)

Plaza hotell    (18 km)

Södra vattentornet    (18 km)

Solsystemet i Örebroformat    (18 km)

Försvarsmaktens telenät och markteleförband    (19 km)

Örebro travbana    (19 km)

Trafikplats Aspholmen/Bista    (19 km)


Kyrkor i närheten

Stora Mellösa kyrka    (nära)

Askers Kyrka    (7 km)

Norrbyås kyrka    (7 km)

Lännäs Kyrka    (9 km)

Lillkyrka kyrka    (12 km)

Sköllersta Kyrka    (12 km)

Glanshammars Kyrka    (13 km)

Ekeby Kyrka    (14 km)

Gällersta kyrka    (14 km)

Rinkaby Kyrka    (14 km)

Almby kyrka    (15 km)

Brickebergskyrkan    (15 km)

Olaus Petri kyrka    (17 km)

Olaus Petrikyrka    (17 km)

Götlunda Kyrka    (18 km)

Sankt Nicolai kyrka    (18 km)

Sankt Nikolai kyrka    (18 km)

Adolfsbergs Kyrka    (19 km)

Ånsta kyrka    (19 km)

Hovsta kyrka    (19 km)

Korskyrkan    (19 km)

Pålsboda Kyrka    (19 km)

Sankt Mikaels kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Alm