SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Engelbrektsholmen

Örebro  |  Örebro län

Engelbrektsholmen, en f.d. holme, cirka 2 km nordost om Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Engelbrektsholmen har genom sjösänkningar blivit ett näs som sticker ut i Hjälmaren från Göksholmslandet. Holmen är känd p.g.a. att Engelbrekt Engelbrektsson mördades här den 27 april eller den 4 maj 1436 av Måns Bengtsson (Natt och Dag). År 1818 restes här en minnessten av ägaren till Göksholms slott, Gotthard Mauritz von Rehausen.

Minnessten bär denna text :

Här föll Engelbrecht Engelbrson
   Svenska Frihetens Värn
   Gustaf Wasas Efterdöme.
  Offer för ett Nidings mord
    D. 27 April 1436.
  Minnet hade lefvat 382 år
  Innan Minnesmärket restes
        af
     Göksholms Ägare
    G.M. von Rehausen.

Senare tiders (1900-talets) historieforskning har ifrågasatt datum för mordet enligt de två alternativen ovan.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Närke    (18 km)


Mindre orter i närheten

Odensbacken    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mellösa    (10 km)

Glanshammer    (11 km)

Ekeby Almby    (14 km)

Askersby    (15 km)

Hampetorp    (15 km)

Askersby Örebro    (16 km)

Nedre Bro    (20 km)

Norra Bro    (20 km)


Övriga orter i närheten

Göksholm    (2 km)

Åsta    (6 km)

Brandstorp    (6 km)

Biskopsvrak    (7 km)

Bittinge    (7 km)

Grythem    (7 km)

Kärsta    (7 km)

Mörby    (7 km)

Slyte    (7 km)

Täbyfallen    (7 km)

Västra Rynninge    (7 km)

Alm    (8 km)

Ekeby    (8 km)

Gunnarsökna    (8 km)

Hälglöt    (8 km)

Hjälmarsstrand    (8 km)

Lunger och Södra Lunger    (8 km)

Vallby    (8 km)

Ånkersta    (9 km)

Åsby    (9 km)

Biverud    (9 km)

Bondevrak    (9 km)

Bondvrak    (9 km)

Egby    (9 km)

Egbyåsen    (9 km)

Egeby    (9 km)

Fallhagen    (9 km)

Hjälmarbaden    (9 km)

Högby    (9 km)

Kåsätter    (9 km)

Lunger    (9 km)

Resta    (9 km)

Torsborg    (9 km)

Åkerby    (10 km)

Björka    (10 km)

Hasta    (10 km)

Holmsätter    (10 km)

Hovgården    (10 km)

Knarsta    (10 km)

Krogesta    (10 km)

Råsta    (10 km)

Bärsta    (11 km)

Eldvalla    (11 km)

Skäcklinge    (11 km)

Usta    (11 km)

Ustabacken    (11 km)

Väla    (11 km)

Alväng    (12 km)

Gränsjö    (12 km)

Krämplinge    (12 km)

Nanberga    (12 km)

Nannberga    (12 km)

Vinön    (12 km)

Ytterby    (12 km)

Åsen    (13 km)

Äversta    (13 km)

Berga    (13 km)

Hummelsta    (13 km)

Kolja    (13 km)

Nedergårda    (13 km)

Racksäer    (13 km)

Racksäter    (13 km)

Racksätter    (13 km)

Viken    (13 km)

Balsna    (14 km)

Järnäs    (14 km)

Led    (14 km)

Nasta    (14 km)

Prästebol    (14 km)

Ringkarleby    (14 km)

Skatteby    (14 km)

Sörby    (14 km)

Stortorp    (14 km)

Talby    (14 km)

Urvalla    (14 km)

Askerby    (15 km)

Fiskinge    (15 km)

Hult    (15 km)

Mäjsta    (15 km)

Tjugesta    (15 km)

Valsta    (15 km)

Alhammar    (16 km)

Berga    (16 km)

Björnhovda    (16 km)

Fiskartorpet    (16 km)

Hidingsta    (16 km)

Karlsholm    (16 km)

Klänkeberg    (16 km)

Menigasker    (16 km)

Nederby    (16 km)

Sandvad    (16 km)

Tybble    (16 km)

Ålsäng    (17 km)

Brickebacken    (17 km)

Götavi    (17 km)

Kilinge    (17 km)

Oppboga    (17 km)

Ormesta    (17 km)

Skulsta    (17 km)

Tångsäter    (17 km)

Tångsätter    (17 km)

Värsta    (17 km)

Bäjby    (18 km)

Degerhammar    (18 km)

Dimbobaden    (18 km)

Höre    (18 km)

Käggelholm    (18 km)

Kägleholm    (18 km)

Kånsta    (18 km)

Katrineberg    (18 km)

Konsta    (18 km)

Köpsta    (18 km)

Kvinnersta    (18 km)

Lillån    (18 km)

Löksätter    (18 km)

Lundby    (18 km)

Malgräva    (18 km)

Mark    (18 km)

Näsby    (18 km)

Östra Sörby    (18 km)

Västersörby    (18 km)

Västra Sörby    (18 km)

Vinbäcken    (18 km)

Bäck    (19 km)

Bäcktorp    (19 km)

Emaus    (19 km)

Fällersta    (19 km)

Findla    (19 km)

Gillberga    (19 km)

Höjen    (19 km)

Kalsta    (19 km)

Närkes Marieberg    (19 km)

Skebäck    (19 km)

Skruke    (19 km)

Brättberg    (20 km)

Dal    (20 km)

Eketorp    (20 km)

Frogesta    (20 km)

Gryt    (20 km)

Himmer    (20 km)

Hjälmsäter    (20 km)

Lågetorp    (20 km)

Oppebyberg    (20 km)

Testa    (20 km)

Vinala    (20 km)


Landmärken i närheten

Göksholms slott    (2 km)

Kollerborg    (8 km)

Lista över byggnadsminnen i Västmanlands län    (10 km)

Segersjö    (11 km)

Långsätter    (14 km)

Närkes runinskrifter 34    (14 km)

Hjälmarsberg    (15 km)

Kvismaren    (16 km)

Öby kulle    (16 km)

Fellingsbro folkhögskola    (17 km)

Naturens Hus    (18 km)

Enbuskabacken    (19 km)

Livregementets grenadjärer    (19 km)

Norra vattentornet    (20 km)

Universitetssjukhuset Örebro    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lillkyrka kyrka    (8 km)

Stora Mellösa kyrka    (8 km)

Götlunda Kyrka    (10 km)

Glanshammars Kyrka    (11 km)

Norrbyås kyrka    (14 km)

Rinkaby Kyrka    (14 km)

Askers Kyrka    (15 km)

Lännäs Kyrka    (15 km)

Ödeby Kyrka    (17 km)

Almby kyrka    (19 km)

Brickebergskyrkan    (19 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (20 km)

Sköllersta Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Engelbrektsholmen