SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kägleholm

Örebro  |  Örebro län

Kägleholm är ett gods i Örebro kommun i Närke. Det eldhärjades 1712 och är sedan dess en ruin. Ruinerna som finns kvar sedan 1712 från det nedbrända Kägleholms slott ligger på Kägleholmsön i sjön Väringen. Väringen är en sjö norr om Hjälmaren på gränsen mellan Närke och Västmanland.

Gården hette från början Tuna, men bytte namn under Gustav Vasas tid till Kägleholm.

Gustav Vasa köpte 1541 gården efter att tidigare tillhört ätten Sture, och godset har senare tillhört ätterna Leijonhuvud och De la Gardie. Magnus Gabriel De la Gardie lät bygga upp ett slott på ägorna, intill Ödeby kyrka. De la Gardie började bygga vad som skulle bli ett ståtlig slott, men efter branden 1712 lämnades som ruin åt framtiden. I stället uppfördes en ny säteribyggnad om två våningar i trä på annan plats.

Bosättningar i området fanns redan på 500-600-talen. Det vittnar resterna av två fornborgar om.

Margareta Leijonhufvud (1516-1551). Målning av Johan Baptista van Uther. Tillhör Nationalmuseum, NMGrh 434. Ebba Brahe (1596-1674). Jacob De la Gardie (1583-1652). Porträtt från omkring 1606. Tillhör Nationalmuseum, NMGrh 1656. Ebba Grip (1583-1666). Djursholms slott. Målning från omkring 1620. Drottning Blanka av Namur med sonen Håkan. Fantasimålning av Albert Edelfelt (1854-1905) från 1877, Ateneum, Helsingfors. Svante Gustafsson Banér på en målning från omkring 1620.

Grunden till obefintliga Kägleholms slott är i själva verket också grunden till medeltida Tuna gård, som ägdes av lagskrivaren i Västergötland 1312-1313, riddaren Gudmar Månsson av Ulvåsaätten. Birgitta av Finsta var dotter till lagmannen i Uppsala, Birger Persson till Finsta, som var gift med Ingeborg Bengtsdotter som tillhörde Folkungaätten, och hennes svärfar var riddaren Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten) (Gudmar Månsson. Gudmar Månsson ägde flera gods, bland annat Kägleholm i Närke samt Loholm i Kullings härad och ett i Askims härad, Västergötland.

Två söner till Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten) (även känd som Gudmar Månsson var gifta med döttrarna till Birger Persson till Finsta, lagman i Uppland.

  • Ulf Gudmarsson (Lejon), lagman i Östergötland och gift med Birgitta Birgersdotter, känd som den Heliga Birgitta.
  • Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten), herre till Loholm och lagman i Västergötland och gift med Katarina Birgersdotter (Finstaätten).

En dotter till Gudmar Månsson, Katarina Gudmarsdotter (död 1350), var senast 1337 gift med lagmannen, riksrådet och riddaren Gustav Tunasson (Vingätten). Hon fick med honom dottern Ingeborg. Hennes sätesgård uppges ha varit "Loo" i Västergötland, som identifierats med Lo i Långared.

Ett dubbelbröllop före den 20 september 1316 bekräftade äktenskapen mellan Gudmars son Magnus som fick Birger Perssons dotter Katarina och sonen Ulf blev gift med hennes syster Birgitta Birgersdotter, känd som den Birgitta. Ulf blev lagman i Närke 1330-1343 och även medlem i riksrådet. Efter Gudmars frånfälle ärvde paret Tuna gård. Birgitta blev hovdam och tydligen svensklärare till konung Magnus Erikssons hustru, som var drottning Blanca av Namur. Blanka föddes på Namurs fästning i nuvarande Belgien. Hovet fanns på Nääs vid södra Visingsö och på Örebro slott.

Den äldsta kyrkan vid Ödeby uppfördes på tidigt 1200-tal. Den bestod av ett kvadratiskt torn i väster och långhus samt kor i öster. Om man sträcker man sig ännu längre nedåt i medeltiden lär en äldre kyrka ha funnits i Ödeby (Herman Hofberg). "Kapellet på Käglan var enligt gammal folktro ett munkkloster, där de resande kunde förrätta sin andakt innan deras färd fortsatte över den farofyllda Käglan." Den gamla Kungsvägen gick förbi detta kapell. Det var den uråldriga stråkvägen mellan Västmanland och Närke. Söder om platsen finns märken efter ett vadställe. Här passerade Sveakungarna på sin Eriksgata genom närkingarnas land. Den närbelägna rövarborgens män, dömdes i Arboga 1471 till döden, efter en nattlig stöld inne i staden av 20 oxar.

Dessa "ransmän" som de också kallas är Erik Karlsson Vases män som under en uppmarsch till Dalälven hejdades av dalkarlarna. Det var under Sten Sture och "vederfarits ett blodigt nederlag"! Förlorarna drog sig söderut och upplöstes i Arbogatrakten. De sökte de skydd uppe på Käglan, då de var bannlysta hemmavid. Rövarborgen blev utgångspunkt för deras överlevnad. De anklagade var de som 1472 satt i Arboga Ting. Rättens ledamöter var bland annat Bengt Skrädare, Lars Rambo, Erik Finne, Hans Krokfot, Olaf Smidh, Marten Fiz, Swen Tigilslagare och Hulken Strömingh. De som blev dömda var Hemming Brem, Torkel Pedersen och Martin Järnskägg. Åklagare var Hans Jönsson.

För 600 mark ört sålde Bengt Skrivare och hans hustru Karin Tuna, Bäriga och sex torpestäder och en kvarn till Gustav Vasa år 1541. De sålde även Boristada i Wassbro, en kronans gård. Det var då Tuna kungsgård blev ett säteri och Gustav Vasa och hans gårdsfogde Anders Eriksson namnsatte Ön till Kägleholm. Tanken var ursprungligen att förlägga säteriet till Holmen i Arbogaån, strax norr om Ringaby och ge den idag varande ridskolan, namnet Svaneholm. Men Tuna, visade sig vara lämpligare, och även om ön inte är en holme, utan en av länets största öar, så blev namnet Kägleholm. På säteriet bodde, förutom människorna, 111 hästar, 52 oxar, 49 höns samt ytterligare omkring 300 husdjur av olika slag.

Under kommande tioårsperiod överläts Kägleholms säteri till konungens maka Margareta Leijonhufvud, genom byte med brodern, Sten Eriksson Leijonhufvud och dennes gemål, Ebba Månsdotter Lilliehöök till ägarskap 1551. Sten Eriksson Leijonhufvud var gift med Ebba Månsdotter (Lilliehöök) och fick med henne sex barn och han var adelsman, militär och ämbetsman, han skrev sig till Gräfsnäs, Upplo och Kägleholm.

Kägleholm tillföll Ebba Månsdotter Lilliehöök vid makens frånfälle 1568. 1601 gavs Kägleholm till sonen Mauritz Lewenhaupt (Mauritz Stensson Leijonhufvud och dennes gemål, Amalia von Hatzfeld. Vid Mauritz bortgång 1610 ärvde makan Amalia, säteriet.

Nästa ägare blev deras dotterEbba Mauritzdotter Lewenhaupt (Ebba Leijonhufvud), 1628, tillsammans med 1:e maken, Svante Sture och 2:e maken Claes Horn af Kanckas. 1645 donerade Ebba Lewenhaupt till Ödeby kyrka en silvervinkanna, märkt med hennes och hennes makars initialer och vapen. Hon var en svensk hovmästarinna och donator, grevinna till Raseborg, fru till bland annat Kägleholm, Eksjöhovgård och Tullgarn.

  • Ebba Lewenhaupts första gifte, 28 november 1613 i Stockholm med greve Svante Sture, hertig Johans av Östergötland råd och kansler. Maken avliden 1616.
  • Ebbe Lewenhaupts andra gifte, 8 februari 1618 på Kägleholm, med riksrådet och generalguvernören Claes Horn av Kanckas. Maken avliden 1632.

Ebba Mauritzdotter förblev barnlös och gjorde därför sin måg riksrådet, greve Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre till sin universalarvinge.

1654, övertog hennes kusin, Ebba Brahe tillsammans med maken Jacob De la Gardie och Ebba Grip, med maken Svante Banér. Magnus Gabriel De la Gardie inträdde 1675-1686 som ägare, efter sin mor Ebba Brahe. Slottet och kyrkan färdigställdes till 1680.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Frövi    (6 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Glanshammer    (11 km)

Ölmbrotorp    (11 km)

Rinkaby    (11 km)

Rockhammar    (13 km)

Vedevåg    (15 km)

Ekeby Almby    (18 km)

Rya    (18 km)

Järle    (19 km)

Medåker    (19 km)


Övriga orter i närheten

Käggelholm    (nära)

Fiskartorpet    (4 km)

Hult    (4 km)

Rosta    (4 km)

Ullersäter    (4 km)

Ullersätter    (4 km)

Hosta    (6 km)

Tjugesta    (6 km)

Vanneboda    (6 km)

Blixterboda    (7 km)

Lia    (7 km)

Skäcklinge    (7 km)

Avdala    (8 km)

Balsna    (8 km)

Berga    (8 km)

Oppboga    (8 km)

Skulsta    (8 km)

Biverud    (9 km)

Björka    (9 km)

Frövifors    (9 km)

Krämplinge    (9 km)

Krogesta    (9 km)

Spångboda    (9 km)

Stensta    (9 km)

Äversta    (10 km)

Bäck    (10 km)

Bäcktorp    (10 km)

Basketorp    (10 km)

Björksätter    (10 km)

Kärsta    (10 km)

Mäjsta    (10 km)

Nasta    (10 km)

Boängen    (11 km)

Dyltabruk    (11 km)

Eldvalla    (11 km)

Götavi    (11 km)

Gränsjö    (11 km)

Hälglöt    (11 km)

Löt    (11 km)

Norra Dylta    (11 km)

Slyte    (11 km)

Tåje    (11 km)

Alväng    (12 km)

Åsta    (12 km)

Bäjby    (12 km)

Bårfåna    (12 km)

Borfona    (12 km)

Gunnarsökna    (12 km)

Högstaboda    (12 km)

Kåverboda    (12 km)

Knattorp    (12 km)

Koverboda    (12 km)

Nederby    (12 km)

Nedergårda    (12 km)

Ringkarleby    (12 km)

Åby    (13 km)

Brandstorp    (13 km)

Eriksberg    (13 km)

Gottsätter    (13 km)

Klysna    (13 km)

Norlund    (13 km)

Norra Klysna    (13 km)

Svillinge    (13 km)

Urvalla    (13 km)

Balsta    (14 km)

Berga    (14 km)

Fryggesboda    (14 km)

Hällby    (14 km)

Kolja    (14 km)

Långbyn    (14 km)

Lillä Gottsätter    (14 km)

Norsebäck    (14 km)

Sällinge    (14 km)

Sjöängsfallet    (14 km)

Tingstorp    (14 km)

Västersörby    (14 km)

Västra Sörby    (14 km)

Yxstaby    (14 km)

Förlunda    (15 km)

Grythem    (15 km)

Kåsätter    (15 km)

Lysfalla    (15 km)

Norra Nävesta    (15 km)

Oppebyberg    (15 km)

Östra Sörby    (15 km)

Södra Nävesta    (15 km)

Torpa    (15 km)

Viken    (15 km)

Ålsäng    (16 km)

Bäcketorp    (16 km)

Bergaby    (16 km)

Fågryte    (16 km)

Finåker    (16 km)

Finnåker    (16 km)

Flåten    (16 km)

Holmsätter    (16 km)

Norra Finnåker    (16 km)

Nyckelby    (16 km)

Skärmarboda    (16 km)

Södra Finnåker    (16 km)

Bår    (17 km)

Fallhagen    (17 km)

Hålahult    (17 km)

Hasta    (17 km)

Norra Billinge    (17 km)

Östra Bår    (17 km)

Östra Bor    (17 km)

Tjusebotorp    (17 km)

Frötorp    (18 km)

Göksholm    (18 km)

Lilla Mon    (18 km)

Lillån    (18 km)

Lockenkil    (18 km)

Lunger    (18 km)

Lunger och Södra Lunger    (18 km)

Norra Fingerboda    (18 km)

Norrby    (18 km)

Racksäer    (18 km)

Racksäter    (18 km)

Racksätter    (18 km)

Smedby    (18 km)

Södra Norrby    (18 km)

Baronbackarna    (19 km)

Bondbyn    (19 km)

Dal    (19 km)

Ekeby    (19 km)

Eker    (19 km)

Finnåkers Bruk    (19 km)

Garlinge    (19 km)

Hammarby    (19 km)

Hjälmarbaden    (19 km)

Hjulberga    (19 km)

Näsby    (19 km)

Nyängen    (19 km)

Ormesta    (19 km)

Prästtorp    (19 km)

Spannarboda    (19 km)

Tåby    (19 km)

Västra Bår    (19 km)

Västra Bor    (19 km)

Villboda    (19 km)

Vivalla    (19 km)

Broby    (20 km)

Karlslund    (20 km)

Mellringe    (20 km)

Närkes Kil    (20 km)

Norra Runnaby    (20 km)

Skebäck    (20 km)

Skottbackarna    (20 km)

Störa Runnaby    (20 km)

Yxe    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Hinseberg    (6 km)

Närkes runinskrifter 34    (9 km)

Fellingsbro folkhögskola    (10 km)

Lista över byggnadsminnen i Västmanlands län    (16 km)

Hjälmarsberg    (17 km)

Engelbrektsholmen    (18 km)

Försvarsmaktens telenät och markteleförband    (18 km)

Göksholms slott    (18 km)

Livregementets grenadjärer    (18 km)

Naturens Hus    (18 km)

Norra vattentornet    (18 km)

Arbetshuset    (19 km)

Fredshuset    (19 km)

Harald Forss park    (19 km)

Järntorget    (19 km)

Karolinska skolan    (19 km)

Kollerborg    (19 km)

Örebro konsthall    (19 km)

Plaza hotell    (19 km)

Storgatan    (19 km)

Universitetssjukhuset Örebro    (19 km)

De bysantinska hästarna    (20 km)

East West Sushi    (20 km)

Gamla Sparbankshuset    (20 km)

Örebro rådhus    (20 km)

Örebro slott    (20 km)

Oset    (20 km)

Stortorget    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ödeby Kyrka    (1 km)

Näsby Kyrka    (6 km)

Ervalla Kyrka    (10 km)

Fellingsbro Kyrka    (10 km)

Glanshammars Kyrka    (11 km)

Lillkyrka kyrka    (11 km)

Rinkaby Kyrka    (12 km)

Axbergs Kyrka    (13 km)

Hovsta kyrka    (15 km)

Vedevågs Kyrka    (15 km)

Götlunda Kyrka    (16 km)

Ekers Kyrka    (19 km)

Olaus Petri kyrka    (19 km)

Olaus Petrikyrka    (19 km)

Sankt Mikaels kyrka    (19 km)

Spannarboda kyrka    (19 km)

Kils Kyrka    (20 km)

Medåkers kyrka    (20 km)

Sankt Nicolai kyrka    (20 km)

Sankt Nikolai kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kägleholm