SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Mullhyttans kyrka

Örebro  |  Örebro län

Mullhyttans kyrka

Mullhyttans kyrka kyrkobyggnad i Mullhyttan som invigdes 1927 och var resultatet av både frivilligarbete och på orten insamlade medel.

1914 fick Kvistbro församling en komminister som blev stationerad till det uppväxande samhället Mullhyttan. Av naturliga skäl blev hans verksamhet mest koncentrerad till den plats där han fått sig bostad anvisad. 1924 uppfördes en prästgård i Mullhyttan, men för sitt arbete måste komministern anlita skolhuset samt samhällets ordenshus. Julottegudstjänster hölls flera år i Ordenshuset. Prästgården öppnades för ungdomskretsens sammankomster.

Behovet av ett kapell gjorde sig alltmer gällande. Omkring 1924 började insamling av medel göras för ändamålet i form kollekter, bidrag från Mullhyttans syförening och gåvor genom insamlingslistor. Den 10 januari 1926 bildades Mullhyttans kapellförening, som fick en styrelse på 9 personer. I november samma år köpte föreningen en tomt som var centralt belägen i samhället. På tomten, som var omkring ett tunnland, fanns då en aldrig fullbordad byggnad.

Ritningarna till det beslutade kapellet gjordes av arkitekten K.M. Westerberg i Kungliga Byggnadsstyrelsen. Det är 22 meter långt och 12 meter brett, uppfört i trä och reveterat. Kapellets västra del är utformad som församlingssal och kan vid behov förenas med kyrkorummet. Över församlingssalen är orgelläktaren.

Offervilligheten växte allteftersom kapellbygget nalkades sin fullbordan. Under åren 1924 - 1928 insamlades på frivillig väg nära 8000 kr. Kvistbro kommun lämnade ett anslag på 4000 kr och Kvistbro församling ett på 5000 kr. Vid kapellets uppförande gjordes mycket frivilligt arbete och så gott som alla kyrkorummets inventarier är skänkta. Dåvarande prästen John Grafström lade ner ett synnerligen nitiskt och uppoffrande arbete för detta kapellbygge. Hans far skänkte det vackra korfönster, som är utfört av Neuman & Vogel i Stockholm, samt lämnade ett räntefritt lån till kapellföreningen på 2000 kr. Bland gåvorna kan nämnas ett mycket vackert antependium, som utförts och skänkts av en i konstsömnad förfaren fru i samhället. Invid kapellet uppfördes ett klocktorn, där genom en särskild insamling anskaffad kyrkklocka hängdes upp.

Invigningen skedde den 18 december 1927, fjärde söndagen i Advent, och förrättades av biskop Sam Stadner. Den blev en stor högtid för hela församlingen men särskilt för Mullhyttan med omnejd.

Först 1942 fick kyrkan en piporgel, byggd av Olof Hammarberg, Göteborg. Den har 7 stämmor med 2 manualer och pedal. Fasaden är ritad av K. Martin Westerberg.

Omkring kapellet har anlagts en kyrkogård, som i likhet med kyrkogårdarna vid sockenkyrkan blivit förbättrad och förskönad. När kapellföreningen 1934 blivit skuldfri beslöt den att överlämna kapellet till Kvistbro församling, vilket skedde den 1 januari 1935, och därefter fick kapellet kallas kyrka.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Fjugesta    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mullhyttan    (nära)

Baggetorp    (3 km)

Hasselfors    (8 km)

Velanda    (9 km)

Svartå    (10 km)

Lanna    (16 km)

Lanna Lekeberg    (16 km)

Vretstorp    (17 km)

Åtorp    (20 km)


Övriga orter i närheten

Mullersätter    (nära)

Mullsäter    (nära)

Ljungstorp    (2 km)

Stockås    (2 km)

Västanås    (2 km)

Ängatorp    (3 km)

Dormen    (3 km)

Finntorp    (5 km)

Hinderstorp    (5 km)

Hindestorp    (5 km)

Bålby    (6 km)

Vekhyttan    (6 km)

Binninge    (7 km)

Farbrorstorp    (7 km)

Kvisibro    (7 km)

Kvistbro    (7 km)

Ribbohyttan    (7 km)

Tryggeboda    (7 km)

Västanby    (7 km)

Gropen    (8 km)

Hässelby    (8 km)

Hässleby    (8 km)

Hessleby    (8 km)

Ökna    (8 km)

Stickninge    (8 km)

Karaby    (9 km)

Käxle    (9 km)

Logsjö    (9 km)

Tångeråsa    (9 km)

Välanda    (9 km)

Edsberg    (10 km)

Frövi    (10 km)

Haga    (10 km)

Kälkesta    (10 km)

Kinkhyttan    (10 km)

Ägelsta    (11 km)

Frösvi    (11 km)

Brohyttan    (12 km)

Knista    (12 km)

Staveläng    (12 km)

Västra Göksvalla    (12 km)

Härvesta    (13 km)

Håvesta    (13 km)

Helgesta    (13 km)

Holmsjön    (13 km)

Hovesta    (13 km)

Körtingsberg    (13 km)

Lekhyttan    (13 km)

Nedre Östa    (13 km)

Östa    (13 km)

Skärmartorp    (13 km)

Hidingebro    (14 km)

Klunkhyttan    (14 km)

Kulbäcken    (14 km)

Latorp    (14 km)

Magria    (14 km)

Porla Brunn    (14 km)

Skättorp    (14 km)

Vilsta    (14 km)

Bäcken    (15 km)

Bäcklunda    (15 km)

Mårtenstorp    (15 km)

Väla    (15 km)

Västra Granhammar    (15 km)

Via    (15 km)

Villingsberg    (15 km)

Vreta    (15 km)

Bo    (16 km)

Fågelåsen    (16 km)

Lannabruk    (16 km)

Svartkärr    (16 km)

Bulltorp    (17 km)

Duvdalen    (17 km)

Duvedalen    (17 km)

Eneby    (17 km)

Götabro    (17 km)

Granhammar    (17 km)

Höga    (17 km)

Jannelund    (17 km)

Källaråsen    (17 km)

Klippan    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Labbsand    (17 km)

Mossby    (17 km)

Norrby    (17 km)

Östra Granhammar    (17 km)

Sången    (17 km)

Sjöändan    (17 km)

Vallby    (17 km)

Älgkärr    (18 km)

Bäcketorp    (18 km)

Bäcktorp    (18 km)

Brännebacken    (18 km)

Bricketorp    (18 km)

Folkavi    (18 km)

Herregryt    (18 km)

Herrgryt    (18 km)

Högberg    (18 km)

Källsbo    (18 km)

Knutsbol    (18 km)

Knutsbol Södra Östervik    (18 km)

Kringelhult    (18 km)

Lybby    (18 km)

Mobråten    (18 km)

Norra Folkavi    (18 km)

Nybble    (18 km)

Nygård    (18 km)

Skrubby    (18 km)

Solberga    (18 km)

Spånga    (18 km)

Stenkulla    (18 km)

Svensboda    (18 km)

Svenshyttan    (18 km)

Torp    (18 km)

Västra Via    (18 km)

Arvaby    (19 km)

Blinäs    (19 km)

Eskilstorp    (19 km)

Glippsta    (19 km)

Hyttfallet    (19 km)

Källan    (19 km)

Lanna    (19 km)

Lannafors    (19 km)

Lund    (19 km)

Olovsberg    (19 km)

Säby    (19 km)

Skyberga    (19 km)

Stensäng    (19 km)

Tomta    (19 km)

Valåsen    (19 km)

Walssen    (19 km)

Ängebäck    (20 km)

Håkanbol    (20 km)

Klockartorp    (20 km)

Klockartorpet    (20 km)

Smedstorp    (20 km)

Tällekullen    (20 km)


Landmärken i närheten

Riseberga bönhus    (12 km)

Riseberga kloster    (12 km)

Närkes runinskrifter 1    (15 km)

Villingsbergs herrgård    (15 km)

Villingsbergs skjutfält    (15 km)

Wärsta    (15 km)

Torshögen    (19 km)


Kyrkor i närheten

Kvistbro Kyrka    (7 km)

Skagershults gamla kyrka    (7 km)

Skagershults kyrka    (7 km)

Tångeråsa Kyrka    (8 km)

Edsbergs Kyrka    (11 km)

Knista Kyrka    (13 km)

Hackvads Kyrka    (14 km)

Hidinge Kyrka    (14 km)

Hidinge Gamla Kyrka    (15 km)

Viby Kyrka    (15 km)

Degerfors Kyrka    (17 km)

Granhammarskyrkan    (17 km)

Kräcklinge Kyrka    (17 km)

Maria Magdalena kapell    (18 km)

Hardemo Kyrka    (19 km)

Nysunds Kyrka    (19 km)

Ramundeboda kyrka    (19 km)

Vintrosa Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Mullhyttans kyrka