SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skatteby

Örebro  |  Örebro län

Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren. Det främsta syftet brukar vara att finansiera offentlig sektor. Skatten kan också ha andra syften, såsom att jämna ut inkomster eller påverka personers handlingar med hjälp av ekonomiska incitament.

Det finns dels direkt skatt som utgår till exempel på taxerad inkomst, förmögenhet och realisationsvinst, dels indirekt skatt i form av punktskatt och mervärdesskatt på varor och tjänster. Skillnaden mellan direkta och indirekta skatter är att med direkta skatter menar man oftast skatter som ska bäras av den som är skyldiga att betala den. En indirekt skatt är däremot en skatt som den som betalar in (ofta ett företag) förväntas lägga över på andra, till exempel kunder.

Både fysiska och juridiska personer kan betala skatt. Ett dödsbo är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster.

Förutom generella skatter, som inkomstskatt och moms, finns även vissa speciella skatter - till exempel fordonsskatt. I industrialiserade länder är inkomstskatt, moms och punktskatter viktiga inkomstkällor.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Närke    (19 km)


Mindre orter i närheten

Odensbacken    (2 km)

Pålsboda    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Askersby Örebro    (4 km)

Askersby    (5 km)

Mellösa    (6 km)

Hampetorp    (7 km)

Kilsmo    (9 km)

Högsjö    (15 km)

Högsjö Vingåkers    (15 km)

Ekeby Kumla    (16 km)

Ekeby Almby    (18 km)

Nedre Bro    (19 km)

Norra Bro    (19 km)


Övriga orter i närheten

Talby    (nära)

Björnhovda    (2 km)

Klänkeberg    (2 km)

Valsta    (2 km)

Hummelsta    (3 km)

Prästebol    (3 km)

Sandvad    (3 km)

Karlsholm    (4 km)

Usta    (4 km)

Ustabacken    (4 km)

Väla    (4 km)

Askerby    (5 km)

Kilinge    (5 km)

Led    (5 km)

Tångsäter    (5 km)

Tångsätter    (5 km)

Ytterby    (5 km)

Åkerby    (6 km)

Ånkersta    (6 km)

Åsby    (6 km)

Bondevrak    (6 km)

Bondvrak    (6 km)

Egby    (6 km)

Egbyåsen    (6 km)

Egeby    (6 km)

Himmer    (6 km)

Högby    (6 km)

Katrineberg    (6 km)

Lågetorp    (6 km)

Löksätter    (6 km)

Malgräva    (6 km)

Menigasker    (6 km)

Bittinge    (7 km)

Eketorp    (7 km)

Fasttorp    (7 km)

Lundby    (7 km)

Mörby    (7 km)

Råsta    (7 km)

Täbyfallen    (7 km)

Tybble    (7 km)

Alm    (8 km)

Biskopsvrak    (8 km)

Ekeby    (8 km)

Fiskinge    (8 km)

Höre    (8 km)

Ingvaldstorp    (8 km)

Köpsta    (8 km)

Vallby    (8 km)

Värsta    (8 km)

Kånsta    (9 km)

Knarsta    (9 km)

Konsta    (9 km)

Torsborg    (9 km)

Åsen    (10 km)

Gillberga    (10 km)

Hjälmarsstrand    (10 km)

Kvinnersta    (10 km)

Skruke    (10 km)

Västra Rynninge    (10 km)

Yxtorp    (10 km)

Bännebo    (11 km)

Bänneboda    (11 km)

Bärsta    (11 km)

Dimbobaden    (11 km)

Forntomta    (11 km)

Hällebo    (11 km)

Kalsta    (11 km)

Resta    (11 km)

Sörby    (11 km)

Testa    (11 km)

Vinala    (11 km)

Vinön    (11 km)

Göksholm    (13 km)

Hjälmarbaden    (13 km)

Kävesta    (13 km)

Mörkasbo    (13 km)

Prästebo    (13 km)

Tarsta    (13 km)

Frogesta    (14 km)

Gambo    (14 km)

Granholmen    (14 km)

Hidingsta    (14 km)

Nästorp    (14 km)

Norra Nybble    (14 km)

Spadtorp    (14 km)

Stensbo    (14 km)

Vibbanbo    (14 km)

Åby    (15 km)

Bengtsbo    (15 km)

Berg    (15 km)

Breven    (15 km)

Brevens Bruk    (15 km)

Fallhagen    (15 km)

Gräv    (15 km)

Högsjö bruk    (15 km)

Ilvanbo    (15 km)

Läppe    (15 km)

Stortorp    (15 km)

Torsta    (15 km)

Ängsholm    (16 km)

Galltorp    (16 km)

Hälleråd    (16 km)

Hulta    (16 km)

Kåstaholm    (16 km)

Nävesta    (16 km)

Sätterböl    (16 km)

Segås    (16 km)

Billsbro    (17 km)

Dampudden    (17 km)

Fällersta    (17 km)

Frommesta    (17 km)

Kvantorp    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Lindbol    (17 km)

Lindebol    (17 km)

Lunda    (17 km)

Närkes Kvarntorp    (17 km)

Skogalund    (17 km)

Almbro    (18 km)

Berga    (18 km)

Brickebacken    (18 km)

Kappetorp    (18 km)

Kåsta    (18 km)

Norra Mossby    (18 km)

Rastorp    (18 km)

Svennevadsby    (18 km)

Åsta    (19 km)

Baralund    (19 km)

Gryt    (19 km)

Närkes Marieberg    (19 km)

Norra Spånga    (19 km)

Viken    (19 km)

Vretsta    (19 km)

Vrettsta    (19 km)

Attersta    (20 km)

Blomsterhult    (20 km)

Dyningeberg    (20 km)

Folkatorp    (20 km)

Folketorp    (20 km)

Mark    (20 km)


Landmärken i närheten

Segersjö    (4 km)

Långsätter    (5 km)

Kvismaren    (10 km)

Öby kulle    (10 km)

Kollerborg    (12 km)

Göksholms slott    (13 km)

Tarstaborg    (13 km)

Engelbrektsholmen    (14 km)

Omhällsberg    (15 km)

Kvarntorpshögen    (17 km)

Gällersta forngård    (19 km)

Hjälmarsberg    (19 km)


Kyrkor i närheten

Lännäs Kyrka    (2 km)

Askers Kyrka    (5 km)

Stora Mellösa kyrka    (7 km)

Norrbyås kyrka    (10 km)

Sköllersta Kyrka    (12 km)

Brevens Kyrka    (15 km)

Högsjö kyrka    (15 km)

Pålsboda Kyrka    (15 km)

Ekeby Kyrka    (16 km)

Gällersta kyrka    (17 km)

Svennevads kyrka    (18 km)

Lillkyrka kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Skatteby