SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Talby

Örebro  |  Örebro län

En frusen våtmark i sydöstra Talbyskogen vintertid

Talbyskogens naturreservat är ett svenskt naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Syftet med reservatet är att bevara ett tätortsnära skogsområde för rekreation och naturupplevelse. Målet är att området i framtiden kommer att vara av gammal urskogsliknande biotop. Reservatet är 42 ha stort, varav 6 ha är biotopsskydd och Natura 2000-område. Reservatet ligger nära norra Södertäljes bostadsområden, men skogen har ändå fått stå någorlunda orörd. Talbyskogen är naturreservat sedan 2004.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Närke    (18 km)


Mindre orter i närheten

Odensbacken    (2 km)

Pålsboda    (15 km)

Hällabrottet    (19 km)

Hällebrottet    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Askersby Örebro    (3 km)

Askersby    (4 km)

Mellösa    (6 km)

Hampetorp    (8 km)

Kilsmo    (9 km)

Ekeby Kumla    (15 km)

Högsjö    (16 km)

Högsjö Vingåkers    (16 km)

Ekeby Almby    (17 km)

Nedre Bro    (18 km)

Norra Bro    (18 km)


Övriga orter i närheten

Skatteby    (nära)

Valsta    (1 km)

Björnhovda    (2 km)

Hummelsta    (2 km)

Klänkeberg    (2 km)

Sandvad    (2 km)

Askerby    (4 km)

Kilinge    (4 km)

Led    (4 km)

Prästebol    (4 km)

Tångsäter    (4 km)

Tångsätter    (4 km)

Usta    (4 km)

Ustabacken    (4 km)

Väla    (4 km)

Karlsholm    (5 km)

Löksätter    (5 km)

Malgräva    (5 km)

Menigasker    (5 km)

Ytterby    (5 km)

Åkerby    (6 km)

Ånkersta    (6 km)

Åsby    (6 km)

Bondevrak    (6 km)

Bondvrak    (6 km)

Egby    (6 km)

Egbyåsen    (6 km)

Egeby    (6 km)

Himmer    (6 km)

Högby    (6 km)

Lågetorp    (6 km)

Lundby    (6 km)

Råsta    (6 km)

Tybble    (6 km)

Bittinge    (7 km)

Eketorp    (7 km)

Fiskinge    (7 km)

Höre    (7 km)

Katrineberg    (7 km)

Köpsta    (7 km)

Mörby    (7 km)

Vallby    (7 km)

Värsta    (7 km)

Alm    (8 km)

Ekeby    (8 km)

Fasttorp    (8 km)

Kånsta    (8 km)

Konsta    (8 km)

Täbyfallen    (8 km)

Torsborg    (8 km)

Åsen    (9 km)

Biskopsvrak    (9 km)

Gillberga    (9 km)

Ingvaldstorp    (9 km)

Knarsta    (9 km)

Kvinnersta    (9 km)

Skruke    (9 km)

Bärsta    (10 km)

Forntomta    (10 km)

Hjälmarsstrand    (10 km)

Kalsta    (10 km)

Sörby    (10 km)

Testa    (10 km)

Västra Rynninge    (10 km)

Vinala    (10 km)

Bännebo    (11 km)

Bänneboda    (11 km)

Hällebo    (11 km)

Resta    (11 km)

Yxtorp    (11 km)

Dimbobaden    (12 km)

Kävesta    (12 km)

Mörkasbo    (12 km)

Tarsta    (12 km)

Vinön    (12 km)

Frogesta    (13 km)

Gambo    (13 km)

Göksholm    (13 km)

Hidingsta    (13 km)

Hjälmarbaden    (13 km)

Norra Nybble    (13 km)

Prästebo    (13 km)

Stensbo    (13 km)

Vibbanbo    (13 km)

Åby    (14 km)

Bengtsbo    (14 km)

Berg    (14 km)

Ilvanbo    (14 km)

Torsta    (14 km)

Ängsholm    (15 km)

Breven    (15 km)

Brevens Bruk    (15 km)

Fallhagen    (15 km)

Granholmen    (15 km)

Gräv    (15 km)

Nästorp    (15 km)

Nävesta    (15 km)

Sätterböl    (15 km)

Segås    (15 km)

Spadtorp    (15 km)

Stortorp    (15 km)

Fällersta    (16 km)

Högsjö bruk    (16 km)

Hulta    (16 km)

Kvantorp    (16 km)

Kvarntorp    (16 km)

Läppe    (16 km)

Närkes Kvarntorp    (16 km)

Almbro    (17 km)

Brickebacken    (17 km)

Dampudden    (17 km)

Frommesta    (17 km)

Galltorp    (17 km)

Hälleråd    (17 km)

Kappetorp    (17 km)

Kåstaholm    (17 km)

Rastorp    (17 km)

Svennevadsby    (17 km)

Billsbro    (18 km)

Gryt    (18 km)

Lindbol    (18 km)

Lindebol    (18 km)

Lunda    (18 km)

Norra Mossby    (18 km)

Skogalund    (18 km)

Viken    (18 km)

Åsta    (19 km)

Attersta    (19 km)

Berga    (19 km)

Dyningeberg    (19 km)

Folkatorp    (19 km)

Folketorp    (19 km)

Kåsta    (19 km)

Mark    (19 km)

Närkes Marieberg    (19 km)

Herminge    (20 km)

Kolja    (20 km)

Norra Spånga    (20 km)

Ormesta    (20 km)


Landmärken i närheten

Segersjö    (4 km)

Långsätter    (6 km)

Kvismaren    (9 km)

Öby kulle    (9 km)

Kollerborg    (12 km)

Göksholms slott    (13 km)

Tarstaborg    (13 km)

Engelbrektsholmen    (14 km)

Omhällsberg    (14 km)

Kvarntorpshögen    (16 km)

Gällersta forngård    (18 km)

Hjälmarsberg    (19 km)

Enbuskabacken    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lännäs Kyrka    (3 km)

Askers Kyrka    (4 km)

Stora Mellösa kyrka    (7 km)

Norrbyås kyrka    (10 km)

Sköllersta Kyrka    (11 km)

Ekeby Kyrka    (15 km)

Pålsboda Kyrka    (15 km)

Brevens Kyrka    (16 km)

Gällersta kyrka    (16 km)

Högsjö kyrka    (16 km)

Svennevads kyrka    (17 km)

Hällabrottets Kyrka    (19 km)

Lillkyrka kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Talby