SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Västra Rynninge

Örebro  |  Örebro län

Rynninge är en tidigare, sedermera delad, by i Stora Mellösa socken i Närke.

Den ursprungliga byn delades någon gång under medeltiden i Västra respektive Östra Rynninge, där den västra byn torde ha varit "moderbyn". Också byn Börsholm kan ha avknoppats från det ursprungliga Rynninge.

Västra Rynninge var alltsedan medeltiden i stor utsträckning tillhörigt kyrkan, vilken även efter reformationen synes ha fått behålla delar av detta jordinnehav. Den östra byn dominerades däremot av frälsejord. Den kom under 1800-talet att i stor utsträckning ägas av släkten Årmann, vilken 1819 där uppförde Östra Rynninge herrgård.

Namnet Rynninge, vilket är belagt i skrift åtminstone så tidigt som 1331, är av oklar etymologi, men kan vara kopplat till ett personnamn börjande på "Run-".

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Närke    (12 km)


Mindre orter i närheten

Odensbacken    (8 km)

Marieberg    (18 km)

Marieberg Örebro    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mellösa    (4 km)

Askersby    (9 km)

Ekeby Almby    (9 km)

Askersby Örebro    (10 km)

Glanshammer    (10 km)

Nedre Bro    (13 km)

Norra Bro    (13 km)

Hampetorp    (14 km)

Ekeby Kumla    (15 km)

Kilsmo    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hjälmarsstrand    (nära)

Alm    (2 km)

Ekeby    (2 km)

Torsborg    (2 km)

Knarsta    (3 km)

Mörby    (3 km)

Resta    (3 km)

Vallby    (3 km)

Åkerby    (4 km)

Bärsta    (4 km)

Bittinge    (4 km)

Hjälmarbaden    (4 km)

Högby    (4 km)

Råsta    (4 km)

Ånkersta    (5 km)

Fallhagen    (5 km)

Göksholm    (5 km)

Täbyfallen    (5 km)

Åsby    (6 km)

Åsen    (6 km)

Egby    (6 km)

Egbyåsen    (6 km)

Egeby    (6 km)

Usta    (6 km)

Ustabacken    (6 km)

Väla    (6 km)

Ytterby    (6 km)

Bondevrak    (7 km)

Bondvrak    (7 km)

Led    (7 km)

Sörby    (7 km)

Biskopsvrak    (8 km)

Fiskinge    (8 km)

Hummelsta    (8 km)

Askerby    (9 km)

Åsta    (9 km)

Hidingsta    (9 km)

Menigasker    (9 km)

Stortorp    (9 km)

Valsta    (9 km)

Viken    (9 km)

Eldvalla    (10 km)

Skatteby    (10 km)

Talby    (10 km)

Tybble    (10 km)

Värsta    (10 km)

Biverud    (11 km)

Björka    (11 km)

Björnhovda    (11 km)

Brickebacken    (11 km)

Gränsjö    (11 km)

Kånsta    (11 km)

Kärsta    (11 km)

Kilinge    (11 km)

Klänkeberg    (11 km)

Kolja    (11 km)

Konsta    (11 km)

Krogesta    (11 km)

Kvinnersta    (11 km)

Löksätter    (11 km)

Lundby    (11 km)

Malgräva    (11 km)

Prästebol    (11 km)

Sandvad    (11 km)

Slyte    (11 km)

Tångsäter    (11 km)

Tångsätter    (11 km)

Brandstorp    (12 km)

Gillberga    (12 km)

Höre    (12 km)

Kalsta    (12 km)

Köpsta    (12 km)

Mark    (12 km)

Nedergårda    (12 km)

Skruke    (12 km)

Äversta    (13 km)

Fällersta    (13 km)

Frogesta    (13 km)

Gryt    (13 km)

Grythem    (13 km)

Karlsholm    (13 km)

Närkes Marieberg    (13 km)

Nasta    (13 km)

Ormesta    (13 km)

Ringkarleby    (13 km)

Skäcklinge    (13 km)

Testa    (13 km)

Torsta    (13 km)

Vinala    (13 km)

Almbro    (14 km)

Berga    (14 km)

Frommesta    (14 km)

Gunnarsökna    (14 km)

Hälglöt    (14 km)

Lillån    (14 km)

Mäjsta    (14 km)

Näsby    (14 km)

Nävesta    (14 km)

Norra Nybble    (14 km)

Vinön    (14 km)

Åby    (15 km)

Balsna    (15 km)

Götavi    (15 km)

Kävesta    (15 km)

Lågetorp    (15 km)

Lunger och Södra Lunger    (15 km)

Skebäck    (15 km)

Studievägen    (15 km)

Attersta    (16 km)

Himmer    (16 km)

Kåsätter    (16 km)

Katrineberg    (16 km)

Lunger    (16 km)

Tarsta    (16 km)

Tjugesta    (16 km)

Baronbackarna    (17 km)

Dala    (17 km)

Eketorp    (17 km)

Fasttorp    (17 km)

Forntomta    (17 km)

Hasta    (17 km)

Herminge    (17 km)

Holmsätter    (17 km)

Hovgården    (17 km)

Hult    (17 km)

Krämplinge    (17 km)

Kvantorp    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Närkes Kvarntorp    (17 km)

Rosta    (17 km)

Alväng    (18 km)

Ånsta    (18 km)

Bännebo    (18 km)

Bänneboda    (18 km)

Dimbobaden    (18 km)

Fiskartorpet    (18 km)

Hällebo    (18 km)

Ingvaldstorp    (18 km)

Kappetorp    (18 km)

Prästebo    (18 km)

Sätterböl    (18 km)

Yxstaby    (18 km)

Dyningeberg    (19 km)

Folkatorp    (19 km)

Folketorp    (19 km)

Förlunda    (19 km)

Hjärsta    (19 km)

Mobacka    (19 km)

Mörkasbo    (19 km)

Nanberga    (19 km)

Nannberga    (19 km)

Norra Mossby    (19 km)

Segås    (19 km)

Stensbo    (19 km)

Tjusebotorp    (19 km)

Västra Mark    (19 km)

Vibbanbo    (19 km)

Vivalla    (19 km)

Gambo    (20 km)

Racksäer    (20 km)

Racksäter    (20 km)

Racksätter    (20 km)

Rastorp    (20 km)

Rävgräva    (20 km)

Yxtorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Kollerborg    (2 km)

Göksholms slott    (5 km)

Engelbrektsholmen    (7 km)

Segersjö    (8 km)

Kvismaren    (9 km)

Öby kulle    (9 km)

Hjälmarsberg    (11 km)

Långsätter    (12 km)

Enbuskabacken    (14 km)

Närkes runinskrifter 34    (14 km)

Naturens Hus    (14 km)

Gällersta forngård    (15 km)

Livregementets grenadjärer    (15 km)

Universitetssjukhuset Örebro    (15 km)

Arbetshuset    (16 km)

De bysantinska hästarna    (16 km)

Drottninggatan    (16 km)

East West Sushi    (16 km)

Fredshuset    (16 km)

Gamla Sparbankshuset    (16 km)

Harald Forss park    (16 km)

Järntorget    (16 km)

Karolinska skolan    (16 km)

Krämaren    (16 km)

Näbbtorget    (16 km)

Norra vattentornet    (16 km)

Olof Palmes torg    (16 km)

Örebro konsthall    (16 km)

Örebro rådhus    (16 km)

Örebro slott    (16 km)

Oset    (16 km)

Plaza hotell    (16 km)

Solsystemet i Örebroformat    (16 km)

Storgatan    (16 km)

Stortorget    (16 km)

Våghustorget    (16 km)

Försvarsmaktens telenät och markteleförband    (17 km)

Gustavsvik    (17 km)

Gustavsvik Örebro    (17 km)

Lista över byggnadsminnen i Västmanlands län    (17 km)

Södra vattentornet    (17 km)

Tarstaborg    (17 km)

Kvarntorpshögen    (18 km)

Trafikplats Aspholmen/Bista    (18 km)

Omhällsberg    (19 km)

Örebro travbana    (19 km)


Kyrkor i närheten

Stora Mellösa kyrka    (3 km)

Norrbyås kyrka    (7 km)

Askers Kyrka    (9 km)

Lillkyrka kyrka    (10 km)

Glanshammars Kyrka    (11 km)

Lännäs Kyrka    (11 km)

Rinkaby Kyrka    (12 km)

Sköllersta Kyrka    (13 km)

Almby kyrka    (14 km)

Brickebergskyrkan    (14 km)

Ekeby Kyrka    (14 km)

Gällersta kyrka    (14 km)

Olaus Petri kyrka    (16 km)

Olaus Petrikyrka    (16 km)

Sankt Nicolai kyrka    (16 km)

Sankt Nikolai kyrka    (16 km)

Götlunda Kyrka    (17 km)

Adolfsbergs Kyrka    (18 km)

Ånsta kyrka    (18 km)

Hovsta kyrka    (18 km)

Korskyrkan    (18 km)

Sankt Mikaels kyrka    (18 km)

Mosjö Kyrka    (19 km)

Längbro kyrka    (20 km)

Ödeby Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Västra Rynninge