SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sonstorpsbruk

Finspång  |  Östergötlands län

Sonstorps läge i Östergötlands län

Sonstorp är en tätort och herrgård i Finspångs kommun i Hällestads socken.

Sonstorp ligger vid Emmaån, ett av Finspångsåns källflöden.

På 1300-talet ägdes gården av Nils Jönsson (Rosenstråle) och tillhörde hans ätt till 1655, då den utgick på manssidan. Sonstorp ärvdes av G. Crusebjörn och friherre Carl Gyllenpistol. På 1760-talet ägdes det i sin helhet av riksrådet friherre Nils Palmstierna (död 1766). Hans arvingar lät 1792 uppföra den nuvarande väldiga huvudbyggnaden, men 1793 måste de sälja egendomen till Olof Burenstam. Dennes måg, ryttmästaren greve Gustaf Stellan Mörner, löste ut sina medarvingar och lämnade gården i arv till sin son greve Gustaf Otto Mörner af Morlanda (död 1903). Hans son, löjtnant greve Gustaf Oscar Mörner, som också löst ut sina medarvingar, blev från 1905 ensam ägare. Mellan 1945 och 1990 ägdes bruket av Hans G. Mörner. Sonstorps bruk tillhör sedan 1990 Carl-Gustaf Mörner.

Bruket, som fick privilegium 1580, hade 4 hammare, 8 härdar och 1 knipphammare samt masugn. Annastinefors manufakturverk (med privilegium från 1752 och 1785), vid Hagsjön, 10 km. från Sonstorp tillhörde bruket. Under greve Otto Mörners tid utvidgades bruket flera gånger. Bruksrörelsen lades ned 1910, men kraftstationen finns ännu kvar i en välbevarad bruksmiljö. Verksamheten vid Sonstorp består numera främst av jord- och skogsbruk.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Hällestad Finspångs    (4 km)

Borggård Finspångs    (5 km)

Borggård    (6 km)

Falla    (8 km)

Grytgöl    (10 km)

Grytgölsbruk    (10 km)

Ljusfallshammar    (11 km)

Västerlösa    (11 km)

Butbro    (12 km)

Lotorp    (12 km)

Ruda    (12 km)

Igelfors    (15 km)

Vånga Norrköpings    (18 km)


Övriga orter i närheten

Fräntorp    (nära)

Brystorp    (2 km)

Klintorp    (2 km)

Gärtorp    (3 km)

Mellantorp    (4 km)

Sätra    (4 km)

Skånstorp    (4 km)

Valstorp    (4 km)

Torstorp    (5 km)

Katterum    (6 km)

Stigstorp    (6 km)

Bottebo    (7 km)

Gösebo    (7 km)

Boda    (8 km)

Prästköp    (8 km)

Sontorp    (8 km)

Erstorp    (9 km)

Hålsköp    (9 km)

Koppetorp    (9 km)

Olskeppetorp    (9 km)

Solberga    (9 km)

Sundet    (9 km)

Hälla    (10 km)

Nältorp    (10 km)

Småängen    (10 km)

Baggetorp    (11 km)

Börgöl    (11 km)

Djuckerö    (11 km)

Flasbjörke    (11 km)

Rådsla    (11 km)

Yxviken    (11 km)

Labbetorp    (12 km)

Ljusfall    (12 km)

Lövlund    (12 km)

Berget    (13 km)

Dråsa    (13 km)

Högsfall    (13 km)

Hult    (13 km)

Kolvetorp    (13 km)

Köp    (13 km)

Näs    (13 km)

Bottorp    (14 km)

Doverstorp    (14 km)

Hyttefallet    (14 km)

Marielund    (14 km)

Tolskepp    (14 km)

Björke    (15 km)

Björkö    (15 km)

Ervidstorp    (15 km)

Glansgruvan    (15 km)

Häggetorp    (15 km)

Mottorp    (15 km)

Näfstorp    (15 km)

Prästtomta    (15 km)

Sätra    (15 km)

Tjuttorp    (15 km)

Kopparfall    (16 km)

Ragnetorp    (16 km)

Asketorp    (17 km)

Balderum    (17 km)

Lilla Yxhult    (17 km)

Restad    (17 km)

Skäftesfall    (17 km)

Boberg    (18 km)

Gettorp    (18 km)

Högsäter    (18 km)

Högsätter    (18 km)

Hult    (18 km)

Iskallebol    (18 km)

Kristinefors    (18 km)

Kvarnstugan    (18 km)

Lämmetorp    (18 km)

Lilla Rödja    (18 km)

Marieberg    (18 km)

Rippestorp    (18 km)

Stora Holma    (18 km)

Sunkerstad    (18 km)

Bjäsäter    (19 km)

Bjäsätter    (19 km)

Gölstorp    (19 km)

Hättorp    (19 km)

Hult    (19 km)

Kilinge    (19 km)

Kolstad    (19 km)

Solklint    (19 km)

Gäddö    (20 km)

Regna    (20 km)


Landmärken i närheten

Finspångs slott    (8 km)

Runristning    (13 km)

Kolfall    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hällestads Kyrka    (4 km)

Finspångs slottskapell    (8 km)

Risinge nya kyrka    (12 km)

Risinge gamla kyrka    (13 km)

Folkströms kapell    (15 km)

Tjällmo Kyrka    (16 km)

Vånga Kyrka    (18 km)

Regna Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Sonstorpsbruk