SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fillinge

Linköping  |  Östergötlands län

Fillinge tingshus är ett tingshus i Fillinge, Bankekinds socken, Linköpings kommun och före detta tingsställe för Bankekinds härad.

1755 uppfördes ett särskilt tingshus för Bankekinds härad vid Bankekinds kyrka med förstuga, tingssal, två kammare och kök. På vindsvåningen inreddes kamrar för nämndemännen. Natten mellan 4 och 5 november 1776 brann tingshuset ned till grunden. Häradsrätten kom därefter att inrymmas i Fillinge gästgiveri, till dess att ett nytt tingshus 1790 kunde återuppföras. Byggnaden blev 15,5 meter lång och 12 meter bred ohc inrymde domsal, två kammare. Byggmästare var Caspar Seurling i Linköping och för inredningen svarade Johan Magnus Beurling i Norrköping.

Då Bankekinds härads domsaga upphörde i samband med att en sammanslagning med Åkerbo och Hanekinds härader och ett nytt tingshus uppfördes vid Barnhemsgatan i Linköping. Fillinge tingshus stod tomt en tid, innan Bankekinds härads sparbank flyttade in i lokalerna. 1950 flyttade banken till Åtvidaberg. 1965 byggnadsminnesförklarades tingshuset.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Linköping    (14 km)


Medelstora orter i närheten

Åtvidaberg    (19 km)

Malmen    (20 km)

Malmslätt    (20 km)


Mindre orter i närheten

Sturefors    (6 km)

Linghem    (10 km)

Ekängen    (17 km)

Ekängen Linköpings    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bestorp    (14 km)

Berg Åtvidaberg    (18 km)

Brokind    (18 km)

Skeda udde    (18 km)

Berg    (19 km)


Övriga orter i närheten

Bjärstad    (2 km)

Brohagen    (3 km)

Björksätter    (4 km)

Lundstorp    (4 km)

Redinge    (4 km)

Nybygget    (5 km)

Björntorp    (6 km)

Fläret    (6 km)

Linneberga    (6 km)

Risnäs    (6 km)

Vreta    (6 km)

Degeryd    (7 km)

Husby    (7 km)

Landeryds kyrkby    (7 km)

Rolgen    (7 km)

Vetterstad    (7 km)

Hamra    (8 km)

Tjusentorp    (8 km)

Ginkelösa    (9 km)

Hackefors    (9 km)

Hakefors    (9 km)

Hjulsbro    (9 km)

Nartomta    (9 km)

Ring    (9 km)

Stratomta    (9 km)

Ullstämma    (9 km)

Vimarka    (9 km)

Älvestad    (10 km)

Bjärka Säby    (10 km)

Björka Säby    (10 km)

Blästad    (10 km)

Brånnestad    (10 km)

Ekholmen    (10 km)

Ekholmen Linköping    (10 km)

Göstad    (10 km)

Himna    (10 km)

Mossänder    (10 km)

Ringstorp    (10 km)

Säby    (10 km)

Ånestad    (11 km)

Beatelund    (11 km)

Haninge    (11 km)

Höversby    (11 km)

Johannelund    (11 km)

Johannelund Linköping    (11 km)

Reva    (11 km)

Skackelstad    (11 km)

Stora Vänge    (11 km)

Tallboda    (11 km)

Tärnestad    (11 km)

Västra Böckestad    (11 km)

Västra Bökestad    (11 km)

Vidingsjö    (11 km)

Berga    (12 km)

Kolbyttemon    (12 km)

Målbäck    (12 km)

Missmyra    (12 km)

Skavestad    (12 km)

Vimanshäll    (12 km)

Föltorp    (13 km)

Halstra    (13 km)

Haversby    (13 km)

Hejdegården    (13 km)

Kögenäs    (13 km)

Luestad    (13 km)

Markeby    (13 km)

Ralstorp    (13 km)

Ramshäll    (13 km)

Tannefors    (13 km)

Djurgården    (14 km)

Djurgården Linköping    (14 km)

Ekkällan    (14 km)

Garnisonen    (14 km)

Garnisonen Linköping    (14 km)

Innerstaden    (14 km)

Innerstaden Linköping    (14 km)

Kallerstad    (14 km)

Mörtlösa    (14 km)

Särstad    (14 km)

Stocksäter    (14 km)

Svartmåla    (14 km)

Ubbetorp    (14 km)

Arnebo    (15 km)

Berga    (15 km)

Bersbo    (15 km)

Fjärdingstad    (15 km)

Gavel    (15 km)

Rysslinge    (15 km)

Skälv    (15 km)

Tägneby    (15 km)

Tråstorp    (15 km)

Vasastaden    (15 km)

Vasastaden Linköping    (15 km)

Bäckeby    (16 km)

Harstorp    (16 km)

Kristineberg    (16 km)

Lambohov    (16 km)

Mylinge    (16 km)

Rogestad    (16 km)

Sätra    (16 km)

Asplunda    (17 km)

Ekhammar    (17 km)

Häradsjorden    (17 km)

Lillkyrka    (17 km)

Lundby    (17 km)

Mjärdevi Science Park    (17 km)

Mutebo    (17 km)

Orlunda    (17 km)

Ramshult    (17 km)

Ryd    (17 km)

Ryd Linköping    (17 km)

Skäggetorp    (17 km)

Skrukeby    (17 km)

Stora Ingebo    (17 km)

Sundsmåla    (17 km)

Ullevi    (17 km)

Ullevid    (17 km)

Valla    (17 km)

Värla    (17 km)

Glyttinge    (18 km)

Ingalund    (18 km)

Ingebo    (18 km)

Jägarvallen    (18 km)

Skedaudde    (18 km)

Skogstorpet    (18 km)

Skogtorpet    (18 km)

Alserum    (19 km)

Frängsbo    (19 km)

Gålstad    (19 km)

Gärstad    (19 km)

Källösa    (19 km)

Karlslund    (19 km)

Rundstorp    (19 km)

Sättuna    (19 km)

Stensvad    (19 km)

Gärdala    (20 km)

Göten    (20 km)

Kåknö    (20 km)

Sätuna    (20 km)

Skvalbäcken    (20 km)

Sunnebo    (20 km)

Tobo    (20 km)


Landmärken i närheten

Askeby kloster    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 10    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 111    (7 km)

Linköpings Motorstadion    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 11    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 12    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 92    (8 km)

Bjärka Säby slott    (10 km)

Nya slottet Bjärka Säby Sturefors    (10 km)

Bjärka Säby gamla slott    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 221    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 222    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 223    (11 km)

Östergötlands runinskrifter MÖLM1960;230    (11 km)

Berga Linköping    (12 km)

Braskens bro    (12 km)

Linköpings vattentorn    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 116    (13 km)

Östergötlands runinskrifter ATA5503/61    (13 km)

Andra livgrenadjärregementet    (14 km)

Folkungabrunnen    (14 km)

Första livgrenadjärregementet    (14 km)

Hospitalstorget    (14 km)

Kanberget    (14 km)

Konsistoriehuset    (14 km)

Linköpings slott    (14 km)

Livgrenadjärregementet    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 113    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 115    (14 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1950;341    (14 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1958;255    (14 km)

Östgöta luftvärnsregemente    (14 km)

Östgöta trängkår    (14 km)

Stora teatern    (14 km)

Svea artilleriregemente    (14 km)

Svea trängkår    (14 km)

Universitetssjukhuset i Linköping    (14 km)

Östergötlands Järnvägsmuseum    (15 km)

Stiftsgården Vårdnäs    (15 km)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    (16 km)

Lambohovs säteri    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 118    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 121    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 128    (16 km)

Sjöbergska friluftsteatern    (16 km)

Vallarondellen    (16 km)

Ikanohuset    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 219    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 220    (17 km)

Tornby köpcentrum    (17 km)

Brokinds slott    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 104    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 106 108    (19 km)

Runristning    (19 km)

F 3 Malmslätt    (20 km)

Helikopterflottiljen    (20 km)

Kopparvallen Åtvidaberg    (20 km)

Östergötlands runinskrifter 105    (20 km)


Kyrkor i närheten

Bankekinds Kyrka    (3 km)

Grebo kyrka    (6 km)

Vists kyrka    (6 km)

Askeby kyrka    (7 km)

Landeryds kyrka    (7 km)

Värna Kyrka    (7 km)

Vårdsbergs Kyrka    (8 km)

Örtomta Kyrka    (9 km)

Sankt Hans Kyrka    (10 km)

Björsäters Kyrka    (11 km)

Sankta Maria i Johannelund    (11 km)

Törnevalla Kyrka    (11 km)

Vidingsjö kyrka    (11 km)

Berga kyrka    (12 km)

Gistads kyrka    (13 km)

Rystads kyrka    (13 km)

Tannefors kyrka    (13 km)

Tanneforskyrkan    (13 km)

Garnisonskyrkan    (14 km)

Linköpings Domkyrka    (14 km)

S:t Lars kyrka    (14 km)

Sankt Lars kyrka    (14 km)

Sankt Nikolai kyrka    (14 km)

Tomaskyrkan    (14 km)

Ansgarskyrkan    (15 km)

Vårdnäs kyrka    (15 km)

Lambohovskyrkan    (16 km)

Lilla Aska Kapellkrematorium    (16 km)

Lillkyrka Kyrka    (16 km)

Östra Hargs Kyrka    (16 km)

Skärkinds Gamla Kyrka    (16 km)

Skärkinds Kyrka    (16 km)

Skeda kyrka    (16 km)

Slaka Kyrka    (16 km)

Mikaelskyrkan    (17 km)

Östra Skrukeby Kyrka    (17 km)

Skäggetorps kyrka    (17 km)

Gårdeby kyrka    (19 km)

Åtvids Gamla Kyrka    (20 km)

Kärna kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Fillinge