SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Maspelösa

Linköping  |  Östergötlands län

Maspelösas läge i Östergötlands län

Maspelösa är en småort i Vreta klosters församling i Linköpings kommun, belägen ca 5 km väster om Ljungsbro. Bebyggelsen består av villor av varierande åldrar, ibland med tillhörande jordbruksrelaterade byggnader. Maspelösa hade en järnvägsstation längs Mellersta Östergötlands Järnväg på sträckan mellan Linköping och Fågelsta som invigdes 1897. På 1950- och 1960-talet gick det 12 tåg dagligen i vardera riktning genom Maspelösa. Järnvägsstationen lades ner och sista tåget avgick söndagen den 29 september 1963. I byn möts länsvägarna 1040 och 1025.

Vid den tiden fanns några affärer och kaféer, samt postkontor på orten. Det fanns även ett bryggeri, Maspelösa Bryggeriaktiebolag, och flera av husen i byn tillhörde bryggeriet.

År 2005 hade orten 120 invånare.

Maspelösa stationssamhälle växte fram runt sekelskiftet 1800. Enligt Lantmäteriets karta 1851–1884 finns "utfl. Gård Maspelösa", som tillhörde Maspelösa Gård Boställe väster om Flistad kyrka, Stubbevället och "utfl. Gård Grönlund" samt sex soldattorp utmed vägen in från Fornåsavägen. Marken ägdes av dessa gårdar, samt av Norra Lund, Södra Lund och Brunnsgård Rusthåll (nuvarande Ljungsgården).

De soldattorp som fanns (en del sedan omkring 1850) byggdes om till hus:

  • Filipsdal, före detta livgrenadjärtorp nr 115, Kungliga 2:a Livgrenadjärregementet, Västanstångs kompani.
  • Kullen, före detta livgrenadjärtorp nr 116, Kungliga 2:a Livgrenadjärregementet, Västanstångs kompani.
  • Malmstorp, före detta livgrenadjärtorp nr 117, Kungliga 2:a Livgrenadjärregementet, Västanstångs kompani.
  • Lundstorp, före detta livgrenadjärtorp nr 120, Kungliga 2:a Livgrenadjärregementet, Västanstångs kompani.
  • Brunnstorp, före detta livgrenadjärtorp nr 30, Kungliga 1:a Livgrenadjärregementet, Vreta klosters kompani.
  • Sunnanå, före detta livgrenadjärtorp nr 29, Kungliga 1:a Livgrenadjärregementet, Vreta klosters kompani.

I Egebo bodde disponent Hensing med familj. Handelsbodar etablerades i Lillebo, Charlottenlund och i Lindhem. Stationshuset inhyste stationsföreståndare G. Lundberg med hustru och fyra barn. O. Lundberg, ägare av Kullen, drev sadelmakeri. Verkstaden låg i en ladubyggnad mot Stubbevället. Erikslund inhyste 1924 bageri med bagare Bengtsson, samt "caféidkerska" Cecilia. Där bodde även en fjärdingsman med hustru och sju barn. I Ljungstorp fanns slakteri (slaktare Jansson med biträde). I Nydala bodde bland annat smed, bryggeriarbeterska, snickare och kokerska. Hagliden inhyste banvaktare Pettersson. Björkvik-Bilstationen beboddes av trafikbilägare Karlsson samt chaufför Axel. I Solvik bodde en skräddare, och i Västanå skomakaremästare Strand.

Den sista affären, från början "Alex Specerier" (innehavare Alex Svensson och fru Svea) i Lindhem lades ned i slutet av 1970-talet. Eriksborg inhyste på 1940- och 1950-talet en telegrafstation samt postkontor. Sedan bryggeriet lagts ned fanns i byggnaden fram till mitten av 1960-talet ett tvätteri och en bilverkstad.

I Maspelösa fanns ett fotbollslag. Fotbollsplanen låg nordväst om nuvarande elstationen (Haget).

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Linköping    (14 km)


Medelstora orter i närheten

Ljugsbro    (6 km)

Ljungsbro    (6 km)

Malmen    (10 km)

Malmslätt    (10 km)


Mindre orter i närheten

Berg Linköping    (6 km)

Berg    (7 km)

Ekängen    (13 km)

Ekängen Linköpings    (13 km)

Mantorp    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Österstad    (15 km)

Spångsholm    (18 km)


Övriga orter i närheten

Kättstorp    (nära)

Myra    (2 km)

Gullberg    (3 km)

Högby    (3 km)

Hornstäve    (3 km)

Stensätter    (3 km)

Kärrsjö    (4 km)

Kullersbro    (4 km)

Täktö    (4 km)

Stora Berga    (5 km)

Svartåfors    (5 km)

Lind    (6 km)

Malfors    (6 km)

Vallby    (6 km)

Västerby    (6 km)

Vreta Kloster    (6 km)

Bänorp    (7 km)

Egeby    (7 km)

Hackeryd    (7 km)

Härna    (7 km)

Slycke    (7 km)

Älvan    (8 km)

Älvestad    (8 km)

Gottorp    (8 km)

Lera    (8 km)

Lilla Olstorp    (8 km)

Olstorp    (8 km)

Tift    (8 km)

Tokarp    (8 km)

Folåsa    (9 km)

Försjö    (9 km)

Näs    (9 km)

Sätuna    (9 km)

Bjärka    (10 km)

Dömestad    (10 km)

Korskrog    (10 km)

Sättuna    (10 km)

Bankeberg    (11 km)

Brunnkärr    (11 km)

Egelsta    (11 km)

Egelstad    (11 km)

Glyttinge    (11 km)

Högsäter    (11 km)

Högsätter    (11 km)

Jägarvallen    (11 km)

Korsbäck    (11 km)

Nederlösa    (11 km)

Skäggetorp    (11 km)

Stora Skonberga    (11 km)

Ullevi    (11 km)

Ullevid    (11 km)

Boberg    (12 km)

Broby    (12 km)

Frännebro    (12 km)

Hycklinge    (12 km)

Hyttringe    (12 km)

Lunta    (12 km)

Luntan    (12 km)

Risa    (12 km)

Ryd    (12 km)

Ryd Linköping    (12 km)

Sålla    (12 km)

Spärringe    (12 km)

Stora Spärringe    (12 km)

Bjäsäter    (13 km)

Bjäsätter    (13 km)

Gålstad    (13 km)

Gärstad    (13 km)

Govlösa    (13 km)

Kårstad    (13 km)

Korsvik    (13 km)

Mjärdevi Science Park    (13 km)

Rakered    (13 km)

Rakeryd    (13 km)

Skorteby    (13 km)

Slottet    (13 km)

Tollstad    (13 km)

Valla    (13 km)

Åsmestad    (14 km)

Häggetorp    (14 km)

Innerstaden    (14 km)

Innerstaden Linköping    (14 km)

Lambohov    (14 km)

Melstad    (14 km)

Navestad    (14 km)

Prästtorp    (14 km)

Roxenbaden    (14 km)

Vasastaden    (14 km)

Vasastaden Linköping    (14 km)

Djurgården    (15 km)

Djurgården Linköping    (15 km)

Ekeby    (15 km)

Ekkällan    (15 km)

Fridhem    (15 km)

Gälstad Lundby    (15 km)

Garnisonen    (15 km)

Garnisonen Linköping    (15 km)

Götevi    (15 km)

Götevid    (15 km)

Gottlösa    (15 km)

Gunnorp    (15 km)

Hackstad    (15 km)

Häradsjorden    (15 km)

Kallerstad    (15 km)

Kulefall    (15 km)

Lilla Harg    (15 km)

Mörtlösa    (15 km)

Narveryd    (15 km)

Rimstavallen    (15 km)

Stora Harg    (15 km)

Tannefors    (15 km)

Asplunda    (16 km)

Hassla    (16 km)

Hejdegården    (16 km)

Hult    (16 km)

Långskogen    (16 km)

Mörby    (16 km)

Ramshäll    (16 km)

Vimanshäll    (16 km)

Berga    (17 km)

Drättinge    (17 km)

Fiestad    (17 km)

Fröstorp    (17 km)

Himmelsby    (17 km)

Johannelund    (17 km)

Johannelund Linköping    (17 km)

Kapperstad    (17 km)

Prästtomta    (17 km)

Ralstorp    (17 km)

Skälv    (17 km)

Södra Karleby    (17 km)

Stora Ljunga    (17 km)

Tägneby    (17 km)

Västra Böckestad    (17 km)

Västra Bökestad    (17 km)

Ånestad    (18 km)

Beatelund    (18 km)

Blästad    (18 km)

Haninge    (18 km)

Kulla    (18 km)

Orlunda    (18 km)

Rådsla    (18 km)

Skogstorp    (18 km)

Stora Vänge    (18 km)

Tallboda    (18 km)

Vidingsjö    (18 km)

Blaxtorp    (19 km)

Ekholmen    (19 km)

Ekholmen Linköping    (19 km)

Grepstad    (19 km)

Kolaryd    (19 km)

Luestad    (19 km)

Mylinge    (19 km)

Öjebro    (19 km)

Rogestad    (19 km)

Skränge    (19 km)

Tranberga    (19 km)

Ullevi    (19 km)

Varby    (19 km)

Vinberga    (19 km)

Ginkelösa    (20 km)

Hackefors    (20 km)

Hakefors    (20 km)

Hjulsbro    (20 km)

Hydinge    (20 km)

Vinnerstad    (20 km)

Vistena    (20 km)


Landmärken i närheten

Östergötlands runinskrifter 183    (4 km)

Ljungs slott    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 181    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 103    (7 km)

Trafikplats Linköping Västra    (8 km)

Kungs Norrby    (9 km)

F 3 Malmslätt    (10 km)

Helikopterflottiljen    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 104    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 105    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 106 108    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 109    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 110    (10 km)

Ikanohuset    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 190    (11 km)

Stjärnorps slott    (11 km)

Tornby köpcentrum    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 238    (12 km)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen    (13 km)

Kolfall    (13 km)

Östergötlands Järnvägsmuseum    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 128    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 184    (13 km)

Östergötlands runinskrifter ATA4905/48    (13 km)

Sjöbergska friluftsteatern    (13 km)

Vallarondellen    (13 km)

Folkungabrunnen    (14 km)

Hospitalstorget    (14 km)

Kanberget    (14 km)

Konsistoriehuset    (14 km)

Lambohovs säteri    (14 km)

Linköpings slott    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 113    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 205 206    (14 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1950;341    (14 km)

Östgöta trängkår    (14 km)

Stora teatern    (14 km)

Svea trängkår    (14 km)

Andra livgrenadjärregementet    (15 km)

Första livgrenadjärregementet    (15 km)

Livgrenadjärregementet    (15 km)

Lunnevads folkhögskola    (15 km)

Östergötlands runinskrifter 118    (15 km)

Östergötlands runinskrifter 121    (15 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1958;255    (15 km)

Östgöta luftvärnsregemente    (15 km)

Svea artilleriregemente    (15 km)

Universitetssjukhuset i Linköping    (15 km)

Linköpings vattentorn    (16 km)

Berga Linköping    (17 km)

Braskens bro    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 193    (17 km)

Ulvåsa    (17 km)

Östergötlands runinskrifter ATA5503/61    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 115    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 116    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 9    (19 km)

Runristning    (19 km)


Kyrkor i närheten

Flistads Kyrka    (nära)

Björkebergs Kyrka    (4 km)

Klockrike Kyrka    (5 km)

Ledbergs kyrka    (5 km)

Ljungs Kyrka    (5 km)

Allhelgonakyrkan    (6 km)

Vreta klosters kyrka    (6 km)

Kaga Kyrka    (7 km)

Älvestads kyrka    (8 km)

Brunneby kyrka    (8 km)

Västerlösa Kyrka    (8 km)

Rappestads Kyrka    (9 km)

Kärna kyrka    (10 km)

Lönsås kyrka    (10 km)

Fornåsa Kyrka    (11 km)

Skäggetorps kyrka    (11 km)

Skeppsås Kyrka    (11 km)

Stjärnorps Kyrka    (11 km)

Björkhällakyrkan    (12 km)

Mikaelskyrkan    (12 km)

Ansgarskyrkan    (13 km)

Normlösa Kyrka    (13 km)

Sjögestads Kyrka    (13 km)

Lambohovskyrkan    (14 km)

Linköpings Domkyrka    (14 km)

Sankt Nikolai kyrka    (14 km)

Tomaskyrkan    (14 km)

Viby Kyrka    (14 km)

Vikingstads Kyrka    (14 km)

Ekebyborna kyrka    (15 km)

Garnisonskyrkan    (15 km)

S:t Lars kyrka    (15 km)

Sankt Lars kyrka    (15 km)

Slaka Kyrka    (15 km)

Berga kyrka    (16 km)

Kristbergs Kyrka    (16 km)

Lilla Aska Kapellkrematorium    (16 km)

Tannefors kyrka    (16 km)

Tanneforskyrkan    (16 km)

Asks kyrka    (17 km)

Herrberga Kyrka    (17 km)

Sankta Maria i Johannelund    (17 km)

Skeda kyrka    (17 km)

Vallerstads Kyrka    (17 km)

Veta Kyrka    (17 km)

Järstads Kyrka    (18 km)

Östra Tollstads Kyrka    (18 km)

Rystads kyrka    (18 km)

Varv och Styra kyrka    (18 km)

Vidingsjö kyrka    (18 km)

Gammalkils Kyrka    (19 km)

Östra Hargs Kyrka    (19 km)

Sankt Hans Kyrka    (19 km)

Vinnerstads Kyrka    (19 km)

Sya Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Maspelösa