SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Vistena

Mjölby  |  Östergötlands län

Ett viste är en plats där människor periodvis vistas. Vanligtvis används ordet om samers boplatser.

Helnomadiska fjällsamer hade tidigare olika visten för olika årstider. Vid vintervistet i skogslandet bodde man i en flyttbar tältkåta. Därintill kunde enkla förvaringsställningar resas. Några permanenta anläggningar fanns däremot inte. Sommarvistet uppe på högfjället hade också ofta en tillfällig karaktär. Kåtan restes där det behövdes för att övervaka renarna. Höstvistet och vårvistet kunde finnas på olika platser, men mestadels utnyttjades samma viste för båda årstiderna. Detta höst- och vårviste placerades i lågfjällsområdet och utgjorde den fasta punkten i ett nomadiskt liv. Ofta fanns här en hel liten bosättning med torvkåtor, en stolpbod på fyra eller sex stolpar för kläder, livsmedel och andra ägodelar, en enstolpig bod (njalla) för renkött, en lave (luovve) på krysställda störar med mera. Till vistet hörde också en upplagsplats där ackjorna kunde lämnas efter vinterflyttningen.

Skogssamerna flyttade mellan ett antal fasta visten i skogslandet. Vid varje viste fanns en timrad kåta med pyramidformigt tak. I anslutning till samiska sommar- och höstvisten fanns det ofta en renvall där renarna samlades för att mjölkas.

I fornminnesregistret används termen viste för en plats med bosättningslämningar från medeltid och historisk tid, där någon av lämningstyperna kåta, husgrund eller härd ingår.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Stenstorp    (10 km)

Mantorp    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Fågelsta    (7 km)

Fågelsta Östergötland    (8 km)

Spångsholm    (9 km)

Österstad    (13 km)


Övriga orter i närheten

Biskopsberga    (1 km)

Hageby    (2 km)

Skanninge    (2 km)

Fållinge    (3 km)

Follinge    (3 km)

Ullevi    (3 km)

Hassla    (4 km)

Lagmansberga    (4 km)

Ullekalv    (4 km)

Narveryd    (5 km)

Nedre Götala    (5 km)

Öjebro    (5 km)

Södra Karleby    (5 km)

Götala    (6 km)

Götevi    (6 km)

Götevid    (6 km)

Lycketorp    (6 km)

Marstad    (6 km)

Navestad    (6 km)

Norrby    (6 km)

Vinberga    (6 km)

Axstad    (7 km)

Govlösa    (7 km)

Hulje    (7 km)

Kulefall    (7 km)

Melstad    (7 km)

Risberga    (7 km)

Broby    (8 km)

Egeby    (8 km)

Egebybacke    (8 km)

Gottlösa    (8 km)

Gullringstorp    (8 km)

Ramstad    (8 km)

Rimstavallen    (8 km)

Risa    (8 km)

Stora Ljunga    (8 km)

Sund    (8 km)

Tranberga    (8 km)

Algustorp    (9 km)

Algutstorp    (9 km)

Boberg    (9 km)

Grepstad    (9 km)

Långskogen    (9 km)

Nederlösa    (9 km)

Skogstorp    (9 km)

Sten    (9 km)

Stora Skonberga    (9 km)

Aska    (10 km)

Börstad    (10 km)

Egelsta    (10 km)

Egelstad    (10 km)

Försjö    (10 km)

Hydinge    (10 km)

Lårstad    (10 km)

Nyckelby    (10 km)

Slottet    (10 km)

Spärringe    (10 km)

Stora Spärringe    (10 km)

Appelby    (11 km)

Dömestad    (11 km)

Granby    (11 km)

Hycklinge    (11 km)

Sockendal    (11 km)

Tistorp    (11 km)

Utterstad    (11 km)

Varby    (11 km)

Älvestad    (12 km)

Bockarp    (12 km)

Bondorlunda    (12 km)

Fridhem    (12 km)

Kolstad    (12 km)

Mörby    (12 km)

Skorteby    (12 km)

Älvan    (13 km)

Blackstad    (13 km)

Bleckenstad    (13 km)

Furåsa    (13 km)

Hackeryd    (13 km)

Hyttringe    (13 km)

Karlsberg    (13 km)

Lövsberg    (13 km)

Lundby    (13 km)

Lunta    (13 km)

Luntan    (13 km)

Norrsten    (13 km)

Vinnerstad    (13 km)

Åsmestad    (14 km)

Brinken    (14 km)

Egeby    (14 km)

Hygnestad    (14 km)

Karleby    (14 km)

Kårstad    (14 km)

Prästtorp    (14 km)

Sålla    (14 km)

Särstad    (14 km)

Abbetorp    (15 km)

Ängdalen    (15 km)

Dunteberget    (15 km)

Dynudden    (15 km)

Ekeberg    (15 km)

Ekeby    (15 km)

Fiestad    (15 km)

Forsområdet    (15 km)

Gärdslösa    (15 km)

Himmelsby    (15 km)

Holm    (15 km)

Korskrog    (15 km)

Kvarnön    (15 km)

Mathem    (15 km)

Mörby    (15 km)

Nedreholm    (15 km)

Övreholm    (15 km)

Stenavadet    (15 km)

Tollstad    (15 km)

Tomta    (15 km)

Vallsberg    (15 km)

Vistad    (15 km)

Åsby    (16 km)

Charlottenborg    (16 km)

Frännebro    (16 km)

Gälstad Lundby    (16 km)

Gamla Sta n    (16 km)

Gamla stan    (16 km)

Grankulla    (16 km)

Hyddmarken    (16 km)

Lind    (16 km)

Mossen    (16 km)

Råssnäs    (16 km)

Ryckelsby    (16 km)

Stora Berga    (16 km)

Tegelviken    (16 km)

Zederslund    (16 km)

Agneshög    (17 km)

Bergsätter    (17 km)

Björkelund    (17 km)

Brunnsvik    (17 km)

Duvedal    (17 km)

Ekenäs    (17 km)

Hackstad    (17 km)

Hermanshult    (17 km)

Kapperstad    (17 km)

Kasta    (17 km)

Kastad    (17 km)

Kullersbro    (17 km)

Liverpool    (17 km)

Ljungstorp    (17 km)

Marieberg    (17 km)

Motalaverkstad    (17 km)

Skränge    (17 km)

Stora Ullevi    (17 km)

Väster    (17 km)

Västerby    (17 km)

Verkstadsön    (17 km)

Borenshult    (18 km)

Brästorp    (18 km)

Drättinge    (18 km)

Dysätter    (18 km)

Folåsa    (18 km)

Haddestad    (18 km)

Kimme    (18 km)

Lilla Harg    (18 km)

Slycke    (18 km)

Stora Harg    (18 km)

Stralsnas    (18 km)

Täktö    (18 km)

Varamobaden    (18 km)

Varamon    (18 km)

Västralund    (18 km)

Bankeberg    (19 km)

Brunnkärr    (19 km)

Gärdslätt    (19 km)

Gunnorp    (19 km)

Kättstorp    (19 km)

Korsbäck    (19 km)

Krångestad    (19 km)

Smedsby    (19 km)

Fettjestad    (20 km)

Maspelösa    (20 km)

Myra    (20 km)

Rakered    (20 km)

Rakeryd    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Skänninge    (1 km)

Spetälskehospitalet i Skänninge Sveriges första sjukhus    (1 km)

Östergötlands runinskrifter 165    (2 km)

Högbystenen    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 193    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 82    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 83    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 87    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 88    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 64    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 66    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 1    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 2    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 5    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 6    (8 km)

Motala långvåg    (9 km)

Runristning    (9 km)

Östergötlands runinskrifter 8    (10 km)

Runristning    (10 km)

Klosterstad    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 205 206    (12 km)

Östergötlands runinskrifter 9    (13 km)

Mårten Skinnares hus    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 179    (14 km)

Udd Jönssons hus    (14 km)

Vadstena folkhögskola    (14 km)

Lunnevads folkhögskola    (15 km)

Östergötlands runinskrifter 184    (15 km)

Östergötlands runinskrifter ATA4905/48    (15 km)

Charlottenborgsslott    (16 km)

Kamrersbostaden    (16 km)

Kumla kyrka Östergötland    (16 km)

Motala isstadion    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 94    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 95    (16 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1975;174    (16 km)

Platenhallen    (16 km)

Stora torget    (16 km)

Bona Folkhögskola    (17 km)

Mariebergsbadet    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 68    (17 km)

Runristning    (17 km)

Ulvåsa    (17 km)

Nässja skeppssättning    (19 km)

Naturum Tåkern    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 238    (19 km)

Runristning    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 181    (20 km)

Runristning    (20 km)


Kyrkor i närheten

Vårfrukyrkan    (2 km)

Järstads Kyrka    (3 km)

Vallerstads Kyrka    (3 km)

Herrberga Kyrka    (5 km)

Högby Kyrka    (6 km)

Varv och Styra kyrka    (6 km)

Bjälbo Kyrka    (7 km)

Normlösa Kyrka    (7 km)

Fivelstads Kyrka    (8 km)

Mjölby Kyrka    (8 km)

Orlunda Kyrka    (8 km)

Västra Skrukeby kyrka    (8 km)

Hogstads Kyrka    (9 km)

Skeppsås Kyrka    (9 km)

Sya Kyrka    (10 km)

Västra Stenby kyrka    (10 km)

Veta Kyrka    (10 km)

Appuna kyrka    (11 km)

Fornåsa Kyrka    (11 km)

Hagebyhöga kyrka    (11 km)

Älvestads kyrka    (12 km)

Hovs Kyrka    (12 km)

Viby Kyrka    (12 km)

Asks kyrka    (13 km)

Lönsås kyrka    (13 km)

Strå Kyrka    (13 km)

Vinnerstads Kyrka    (13 km)

Östra Tollstads Kyrka    (14 km)

Vadstena kloster    (14 km)

Vadstena Klosterkyrka    (14 km)

Västerlösa Kyrka    (14 km)

Sjögestads Kyrka    (15 km)

Väderstads Kyrka    (15 km)

Charlottenborgs Kyrka    (16 km)

Charlottenborgskyrkan    (16 km)

Ekebyborna kyrka    (16 km)

Kumla Kyrka    (16 km)

Motala Kyrka    (16 km)

Råssnäskyrkan    (16 km)

Rinna kyrka    (16 km)

Björkebergs Kyrka    (17 km)

Ekeby Kyrka    (17 km)

Lillkyrkan    (17 km)

Rappestads Kyrka    (17 km)

Västra Hargs Kyrka    (17 km)

Åsbo Kyrka    (18 km)

Herrestads kyrka    (18 km)

Klockrike Kyrka    (18 km)

Flistads Kyrka    (19 km)

Gammalkils Kyrka    (19 km)

Nässja Kyrka    (19 km)

Örberga Kyrka    (19 km)

Brunneby kyrka    (20 km)

Ledbergs kyrka    (20 km)

Vikingstads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Vistena