SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Härseby

Motala  |  Östergötlands län

Härseby gård eller Härseby säteri ligger i Motala kommun i Östergötland strax norr om sjön Boren vid riksväg 34, längs delen som tidigare var riksväg 36. Gården kan beskådas från "Utsikten", där man också ser huvuddelen av åkermarken, naturbeten, en vidsträckt strandlinje och Härseby udde, sommartid kanalbåtarna (Göta Kanal) samt, vid den södra stranden Ulfåsa slott, där man öster om en fyr på Birgittas udde finner resterna av Ulfåsa Herrgård.

"Herseby" beskrivs på en karta med texten: "Herseby uti Krigsbergs socken, Afka Härad och Östersgötland. Afmätt år 1706 af framledne Lantmãtaren Johan Ekeboum. Renoverad år 1779 af M.Wallberg"

"Härseby Säteri" beskrivs på en annan karta: "Karta över alla ägorna till 1 mtl. Härseby Säteri uti Kristbergs socken, Bobergs Härad, Östergötlands län, upprättad vid ägostyckning år 1921 av Gunnar Öhrström, t.f. Distriktslantmätare."

Härseby ligger i Kristbergs socken och omnämns år 1399 i namnformen Hærsrodzbygd och förekommer därefter frekvent i det historiska skriftliga källmaterialet (Härseby i Kristbergs socken, SOFI)

På gården bedrivs spannmålsodling, betesdrift av Angusdjur och skogsbruk. Sedan 2010 är en bergtäkt etablerad.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ryd    (7 km)

Stenstorp    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Björnö    (8 km)

Nykyrka    (9 km)

Nykyrka Motala    (9 km)

Österstad    (10 km)

Fågelsta Östergötland    (17 km)

Fågelsta    (18 km)


Övriga orter i närheten

Björka    (2 km)

Ervasteby    (3 km)

Karlsby    (3 km)

Karlström    (3 km)

Kulla    (4 km)

Västralund    (5 km)

Björkelund    (6 km)

Bona    (6 km)

Borenshult    (6 km)

Bergsätter    (7 km)

Charlottenborg    (7 km)

Ekenäs    (7 km)

Liverpool    (7 km)

Motalaverkstad    (7 km)

Verkstadsön    (7 km)

Brästorp    (8 km)

Brunnsvik    (8 km)

Duvedal    (8 km)

Dysätter    (8 km)

Grankulla    (8 km)

Mörby    (8 km)

Smedsby    (8 km)

Ängdalen    (9 km)

Dunteberget    (9 km)

Ekeby    (9 km)

Gamla Sta n    (9 km)

Gamla stan    (9 km)

Holm    (9 km)

Kvarnön    (9 km)

Mossen    (9 km)

Nedreholm    (9 km)

Nykyrke    (9 km)

Övreholm    (9 km)

Varamobaden    (9 km)

Varamon    (9 km)

Zederslund    (9 km)

Agneshög    (10 km)

Äskeberga    (10 km)

Bälleberg    (10 km)

Brinken    (10 km)

Forsområdet    (10 km)

Frännebro    (10 km)

Hyddmarken    (10 km)

Karlstorp    (10 km)

Marieberg    (10 km)

Stenavadet    (10 km)

Tegelviken    (10 km)

Väster    (10 km)

Vinnerstad    (10 km)

Åsmestad    (11 km)

Brunnkärr    (11 km)

De Geersfors    (11 km)

Degerön    (11 km)

Dynudden    (11 km)

Kårstad    (11 km)

Korsbäck    (11 km)

Råssnäs    (11 km)

Djurkälla    (12 km)

Fridhem    (12 km)

Korskrog    (12 km)

Varby    (12 km)

Hulta    (13 km)

Hyttringe    (13 km)

Ilingstorp    (13 km)

Näs    (13 km)

Norrsten    (13 km)

Grepstad    (14 km)

Hättorp    (14 km)

Långskogen    (14 km)

Lårstad    (14 km)

Lemunda    (14 km)

Nyckelby    (14 km)

Nydalen    (14 km)

   (14 km)

Skogstorp    (14 km)

Slottet    (14 km)

Västanvik    (14 km)

Bjärka    (15 km)

Hälla    (15 km)

Hycklinge    (15 km)

Iskallebol    (15 km)

Boberg    (16 km)

Rimstavallen    (16 km)

Sten    (16 km)

Stora Forsa    (16 km)

Stora Holma    (16 km)

Tranberga    (16 km)

Älvan    (17 km)

Appelby    (17 km)

Godegard    (17 km)

Götevi    (17 km)

Götevid    (17 km)

Hult    (17 km)

Vinberga    (17 km)

Bänorp    (18 km)

Götala    (18 km)

Melstad    (18 km)

Norrängen    (18 km)

Prästtomta    (18 km)

Risa    (18 km)

Södra Kärra    (18 km)

Stora Berga    (18 km)

Sund    (18 km)

Täktö    (18 km)

Aska    (19 km)

Försjö    (19 km)

Hassla    (19 km)

Hyttefallet    (19 km)

Lilla Yxhult    (19 km)

Narveryd    (19 km)

Nedre Götala    (19 km)

Govlösa    (20 km)

Kopparfall    (20 km)

Lofallet    (20 km)

Navestad    (20 km)

Risberga    (20 km)


Landmärken i närheten

Ervastebymasten    (2 km)

Ulvåsa    (6 km)

Bona Folkhögskola    (7 km)

Kamrersbostaden    (7 km)

Charlottenborgsslott    (8 km)

Motala isstadion    (8 km)

Platenhallen    (8 km)

Stora torget    (9 km)

Mariebergsbadet    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 9    (10 km)

Övralid    (10 km)

Lindenäs    (12 km)

Kungs Norrby    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 8    (14 km)

Runristning    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 1    (19 km)


Kyrkor i närheten

Kristbergs Kyrka    (6 km)

Lillkyrkan    (6 km)

Charlottenborgs Kyrka    (8 km)

Charlottenborgskyrkan    (8 km)

Ekebyborna kyrka    (8 km)

Motala Kyrka    (9 km)

Västra Ny Kyrka    (9 km)

Asks kyrka    (10 km)

Björkhällakyrkan    (10 km)

Råssnäskyrkan    (10 km)

Vinnerstads Kyrka    (10 km)

Medevi brunnskyrka    (12 km)

Brunneby kyrka    (14 km)

Godegårds kyrka    (14 km)

Lönsås kyrka    (14 km)

Västra Stenby kyrka    (14 km)

Dalmarks kapell    (15 km)

Fornåsa Kyrka    (15 km)

Varv och Styra kyrka    (16 km)

Hagebyhöga kyrka    (17 km)

Klockrike Kyrka    (17 km)

Skeppsås Kyrka    (18 km)

Tjällmo Kyrka    (18 km)

Fivelstads Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Härseby