SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Motala  |  Östergötlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Stenstorp    (nära)


Mindre bebodda platser i närheten

Fågelsta Östergötland    (3 km)

Fågelsta    (4 km)

Österstad    (8 km)

Nykyrka    (15 km)

Nykyrka Motala    (16 km)

Björnö    (17 km)

Spångsholm    (18 km)


Övriga orter i närheten

Lårstad    (nära)

Nyckelby    (nära)

Grepstad    (2 km)

Norrsten    (3 km)

Skogstorp    (3 km)

Sten    (3 km)

Tranberga    (3 km)

Varby    (3 km)

Appelby    (4 km)

Götala    (4 km)

Sund    (4 km)

Vinnerstad    (4 km)

Ängdalen    (5 km)

Brinken    (5 km)

Dunteberget    (5 km)

Dynudden    (5 km)

Forsområdet    (5 km)

Holm    (5 km)

Kvarnön    (5 km)

Långskogen    (5 km)

Nedreholm    (5 km)

Övreholm    (5 km)

Stenavadet    (5 km)

Vinberga    (5 km)

Agneshög    (6 km)

Aska    (6 km)

Gamla Sta n    (6 km)

Gamla stan    (6 km)

Grankulla    (6 km)

Hyddmarken    (6 km)

Mossen    (6 km)

Nedre Götala    (6 km)

Råssnäs    (6 km)

Risberga    (6 km)

Tegelviken    (6 km)

Väster    (6 km)

Zederslund    (6 km)

Brunnsvik    (7 km)

Charlottenborg    (7 km)

Duvedal    (7 km)

Ekenäs    (7 km)

Fridhem    (7 km)

Liverpool    (7 km)

Marieberg    (7 km)

Motalaverkstad    (7 km)

Rimstavallen    (7 km)

Verkstadsön    (7 km)

Bergsätter    (8 km)

Björkelund    (8 km)

Borenshult    (8 km)

Börstad    (8 km)

Brästorp    (8 km)

Dysätter    (8 km)

Götevi    (8 km)

Götevid    (8 km)

Hassla    (8 km)

Lagmansberga    (8 km)

Varamobaden    (8 km)

Varamon    (8 km)

Åsmestad    (9 km)

Ekeby    (9 km)

Granby    (9 km)

Kårstad    (9 km)

Melstad    (9 km)

Mörby    (9 km)

Slottet    (9 km)

Smedsby    (9 km)

Västralund    (9 km)

Biskopsberga    (10 km)

Boberg    (10 km)

Hycklinge    (10 km)

Hyttringe    (10 km)

Marstad    (10 km)

Narveryd    (10 km)

Navestad    (10 km)

Skanninge    (10 km)

Tistorp    (10 km)

Vistena    (10 km)

Djurkälla    (11 km)

Ervasteby    (11 km)

Fållinge    (11 km)

Follinge    (11 km)

Govlösa    (11 km)

Risa    (11 km)

Bondorlunda    (12 km)

Broby    (12 km)

Frännebro    (12 km)

Hageby    (12 km)

Korskrog    (12 km)

Kulla    (12 km)

Ramstad    (12 km)

Stora Ullevi    (12 km)

Försjö    (13 km)

Nederlösa    (13 km)

Ullevi    (13 km)

Älvan    (14 km)

Äskeberga    (14 km)

Härseby    (14 km)

Kasta    (14 km)

Kastad    (14 km)

Södra Karleby    (14 km)

Ullekalv    (14 km)

Älvestad    (15 km)

Axstad    (15 km)

Björka    (15 km)

Brunnkärr    (15 km)

Korsbäck    (15 km)

Norrby    (15 km)

Nykyrke    (15 km)

Öjebro    (15 km)

Stora Skonberga    (15 km)

Dömestad    (16 km)

Egelsta    (16 km)

Egelstad    (16 km)

Gottlösa    (16 km)

Hackeryd    (16 km)

Karlström    (16 km)

Kulefall    (16 km)

Lemunda    (16 km)

Lycketorp    (16 km)

Furåsa    (17 km)

Gullringstorp    (17 km)

Hulje    (17 km)

Hygnestad    (17 km)

Karlsby    (17 km)

Näs    (17 km)

Spärringe    (17 km)

Stora Berga    (17 km)

Stora Ljunga    (17 km)

Stora Spärringe    (17 km)

Bona    (18 km)

Egeby    (18 km)

Egeby    (18 km)

Egebybacke    (18 km)

Sockendal    (18 km)

Täktö    (18 km)

Utterstad    (18 km)

Algustorp    (19 km)

Algutstorp    (19 km)

Blackstad    (19 km)

Gärdslösa    (19 km)

Karleby    (19 km)

Lundby    (19 km)

Mörby    (19 km)

Skorteby    (19 km)

Valla    (19 km)

Åsby    (20 km)

Hageby    (20 km)

Hydinge    (20 km)


Landmärken i närheten

Östergötlands runinskrifter 9    (4 km)

Charlottenborgsslott    (6 km)

Motala isstadion    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 1    (6 km)

Platenhallen    (6 km)

Stora torget    (6 km)

Bona Folkhögskola    (7 km)

Kamrersbostaden    (7 km)

Klosterstad    (7 km)

Mariebergsbadet    (7 km)

Motala långvåg    (8 km)

Östergötlands runinskrifter 2    (9 km)

Östergötlands runinskrifter 5    (9 km)

Östergötlands runinskrifter 6    (9 km)

Anstalten Skänninge    (10 km)

Mårten Skinnares hus    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 165    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 179    (10 km)

Spetälskehospitalet i Skänninge Sveriges första sjukhus    (10 km)

Udd Jönssons hus    (10 km)

Ulvåsa    (10 km)

Vadstena folkhögskola    (10 km)

Ervastebymasten    (12 km)

Lindenäs    (12 km)

Östergötlands runinskrifter 64    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 66    (13 km)

Högbystenen    (14 km)

Nässja skeppssättning    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 193    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 82    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 83    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 87    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 88    (15 km)

Övralid    (15 km)

Runristning    (17 km)

Kungs Norrby    (18 km)

Kumla kyrka Östergötland    (20 km)


Kyrkor i närheten

Västra Stenby kyrka    (nära)

Vinnerstads Kyrka    (4 km)

Hagebyhöga kyrka    (5 km)

Varv och Styra kyrka    (5 km)

Asks kyrka    (6 km)

Charlottenborgs Kyrka    (6 km)

Charlottenborgskyrkan    (6 km)

Fivelstads Kyrka    (6 km)

Motala Kyrka    (6 km)

Råssnäskyrkan    (6 km)

Lillkyrkan    (8 km)

Orlunda Kyrka    (9 km)

Vallerstads Kyrka    (9 km)

Ekebyborna kyrka    (10 km)

Vadstena kloster    (10 km)

Vadstena Klosterkyrka    (10 km)

Vårfrukyrkan    (10 km)

Fornåsa Kyrka    (11 km)

Lönsås kyrka    (11 km)

Skeppsås Kyrka    (11 km)

Järstads Kyrka    (12 km)

Strå Kyrka    (12 km)

Bjälbo Kyrka    (13 km)

Normlösa Kyrka    (13 km)

Herrberga Kyrka    (14 km)

Hovs Kyrka    (14 km)

Kristbergs Kyrka    (14 km)

Nässja Kyrka    (14 km)

Älvestads kyrka    (15 km)

Högby Kyrka    (15 km)

Örberga Kyrka    (15 km)

Björkhällakyrkan    (16 km)

Västra Ny Kyrka    (16 km)

Appuna kyrka    (17 km)

Brunneby kyrka    (17 km)

Herrestads kyrka    (17 km)

Hogstads Kyrka    (17 km)

Klockrike Kyrka    (17 km)

Västra Skrukeby kyrka    (17 km)

Mjölby Kyrka    (18 km)

Västerlösa Kyrka    (19 km)

Veta Kyrka    (19 km)

Källstads Kyrka    (20 km)

Kumla Kyrka    (20 km)

Sya Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning