SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stråken

Motala  |  Östergötlands län

Stråken på kartan över Jönköping

Stråken är en sjö i Habo kommun, Jönköpings kommun och Mullsjö kommun i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön sträcker sig ca 24 km mellan Broholm i norr och Bottnaryd i söder; ytan ligger 208 meter över havsnivå. Stråken är mycket smal och korsas av flera broar, bland annat för Jönköpingsbanan. Den största orten vid Stråken är Mullsjö. Ån Tidan genomflyter sjön från Stråkens mitt till dess nordspets.

Sjön är reglerad, vilket innebär relativt stora skillnader i vattennivå. 0,5 m skillnad är normalt mellan högsta nivå efter snösmältningen, till lägstanivå på sensommaren, men skillnader på över 1 m har förekommit. Stråken är en spricksjö med ett störstadjup på 38 m. Marken omkring består mest av sand och grusavlagringar. Mängden jordburksmark omkring sjön är relativt begränsad, vilket gör den relativt förskonad från försurning. Trots låg kalkhalt i omgivande mark, finns vissa pH-buffertar vilket ytterligare bidrar till en låg grad av försurning.

Stråken har stora variationer i djup med åtskilliga grund, främst bestående av sand. Största djup är ca 37 meter. Variationerna i djup ger goda möjligheter till fiske, men fiskekort är obligatoriskt.

Stråken är en populär sjö för fritidshus och vattensporter. Fritidshusen är främst koncentrerade till sjöns norra del. Flera badplatser med tillgång för allmänheten finns längs med sjön. Även iläggningsplatser för fritidsbåtar finns vid flera platser längs sjön. Sjön har dock en generell hastighetsbegränsning på 5 knop. Några områden har inte denna begränsning och är således avsedda för vattenskidor och liknande aktiviteter.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Ljugsbro    (19 km)

Ljungsbro    (19 km)


Mindre orter i närheten

Ryd    (10 km)

Stenstorp    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Björnö    (14 km)

Österstad    (14 km)

Nykyrka Motala    (16 km)

Nykyrka    (17 km)

Borggård    (20 km)


Övriga orter i närheten

Ilingstorp    (5 km)

Karlström    (5 km)

Hättorp    (7 km)

Iskallebol    (7 km)

Karlsby    (7 km)

Härseby    (8 km)

Kulla    (8 km)

Stora Holma    (8 km)

Brunnkärr    (9 km)

De Geersfors    (9 km)

Degerön    (9 km)

Korsbäck    (9 km)

Bjärka    (10 km)

Björka    (10 km)

Hult    (10 km)

Hyttefallet    (10 km)

Näs    (10 km)

Ervasteby    (11 km)

Frännebro    (11 km)

Prästtomta    (11 km)

Bona    (12 km)

Ekeby    (12 km)

Hälla    (12 km)

Labbetorp    (12 km)

Lilla Yxhult    (12 km)

Mörby    (12 km)

Västralund    (12 km)

Bänorp    (13 km)

Borenshult    (13 km)

Dråsa    (13 km)

Ervidstorp    (13 km)

Kårstad    (13 km)

Kopparfall    (13 km)

Korskrog    (13 km)

Åsmestad    (14 km)

Bergsätter    (14 km)

Björkelund    (14 km)

Charlottenborg    (14 km)

Ekenäs    (14 km)

Godegard    (14 km)

Grankulla    (14 km)

Motalaverkstad    (14 km)

Verkstadsön    (14 km)

Baggetorp    (15 km)

Dunteberget    (15 km)

Duvedal    (15 km)

Hyttringe    (15 km)

Koppetorp    (15 km)

Liverpool    (15 km)

Bälleberg    (16 km)

Boda    (16 km)

Brästorp    (16 km)

Brunnsvik    (16 km)

Dysätter    (16 km)

Fridhem    (16 km)

Gottorp    (16 km)

Holm    (16 km)

Karlstorp    (16 km)

Kvarnön    (16 km)

Nedreholm    (16 km)

Övreholm    (16 km)

Smedsby    (16 km)

Täktö    (16 km)

Vinnerstad    (16 km)

Zederslund    (16 km)

Agneshög    (17 km)

Älvan    (17 km)

Ängdalen    (17 km)

Brinken    (17 km)

Gamla Sta n    (17 km)

Gamla stan    (17 km)

Grönkullen    (17 km)

Högsäter    (17 km)

Högsätter    (17 km)

Hulta    (17 km)

Hycklinge    (17 km)

Mossen    (17 km)

Nykyrke    (17 km)

Slottet    (17 km)

Stenavadet    (17 km)

Stora Berga    (17 km)

Varamobaden    (17 km)

Varamon    (17 km)

Varby    (17 km)

Äskeberga    (18 km)

Forsområdet    (18 km)

Hyddmarken    (18 km)

Långskogen    (18 km)

Marieberg    (18 km)

Småängen    (18 km)

Tegelviken    (18 km)

Väster    (18 km)

Boberg    (19 km)

Bottebo    (19 km)

Dynudden    (19 km)

Grepstad    (19 km)

Häggetorp    (19 km)

Hålsköp    (19 km)

Kättstorp    (19 km)

Lofallet    (19 km)

Malfors    (19 km)

Maspelösa    (19 km)

Nydalen    (19 km)

   (19 km)

Rådsla    (19 km)

Råssnäs    (19 km)

Rimstavallen    (19 km)

Samsala    (19 km)

Skogstorp    (19 km)

Solberga    (19 km)

Stora Forsa    (19 km)

Tybble    (19 km)

Västanvik    (19 km)

Djurkälla    (20 km)

Kristinefors    (20 km)

Valstorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Ervastebymasten    (10 km)

Kungs Norrby    (10 km)

Ulvåsa    (11 km)

Bona Folkhögskola    (14 km)

Charlottenborgsslott    (15 km)

Kamrersbostaden    (15 km)

Motala isstadion    (15 km)

Platenhallen    (15 km)

Ljungs slott    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 9    (16 km)

Stora torget    (16 km)

Mariebergsbadet    (18 km)

Övralid    (18 km)

Lindenäs    (20 km)


Kyrkor i närheten

Kristbergs Kyrka    (7 km)

Björkhällakyrkan    (8 km)

Brunneby kyrka    (11 km)

Ekebyborna kyrka    (11 km)

Tjällmo Kyrka    (11 km)

Godegårds kyrka    (12 km)

Lillkyrkan    (13 km)

Asks kyrka    (14 km)

Charlottenborgs Kyrka    (15 km)

Charlottenborgskyrkan    (15 km)

Klockrike Kyrka    (15 km)

Lönsås kyrka    (15 km)

Motala Kyrka    (16 km)

Västra Ny Kyrka    (16 km)

Vinnerstads Kyrka    (16 km)

Fornåsa Kyrka    (17 km)

Ljungs Kyrka    (17 km)

Medevi brunnskyrka    (17 km)

Råssnäskyrkan    (18 km)

Dalmarks kapell    (19 km)

Flistads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Stråken