SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Johannisborg

Norrköping  |  Östergötlands län

Johannisborg var ett befäst slott om idag är en ruin beläget i Norrköping norr om Motala ström. Den 3 maj 1614 lade Johan, hertig av Östergötland och 700 utkommenderade soldater grunden till Johannisborg, som skulle bli änkesäte för hertigens gemål Maria Elisabet; men slottet, som uppfördes i 3 våningar och med 6 tornspiror, hann inte bli färdigt före båda makarnas död på Bråborg 1618, då det hemföll till kronan. Inte heller befästningarna var färdiga 1618, då dessutom en del av vallen rasat; detta reparerades, och arbetena fullföljdes i övrigt, men ännu 1627 behövdes sten till "Norrköpings slottsbyggnad", som emellertid taktäcktes 1639 och därefter en tid hölls i någorlunda gott stånd.

Den egentliga arkitekten bakom slottsprojektet var Hans Fleming, som också hade varit skaparen av Norrköpingshus – det gamla slottet i Norrköping, förstörd i en brand 1604. Johannisborg anlades annorlunda än föregångaren. Det nya slottet skulle vara starkt befäst och ett lås för staden, som hindrade fientliga anfall från kusten. Samtidens kontinentala befästningskonst gav riktlinjerna. De omgivande befästningarna utgjordes av en bastionerad femhörning med våt grav och fausse braie, samt på sydsidan porttorn och portravelin; bestyckningen skulle utgöras av 30 18-pundiga kanoner, men så många kom nog aldrig dit. Lika lite den 3600 mans besättning som man hade plats för på den 130 000 kvadratmeter stora befästningen.

I samband med drottning Kristinas nedläggande av kronan 1654 fick hon till underhållsländer för sin försörjning bland annat , troligtvis besökte hon både staden och slottet vid sin avresa landvägen till kontinenten i juni 1654. Vid hennes efterträdare Karl X Gustav:s död 1660 vet man att hon kom till Sverige för att bevaka sina intressen och vid samma års riksdag lyckades hon utverka en bekräftelse på sina underhållsländer, dock med den försämringen att hon hädanefter måste avstå från rätten att tillsätta kyrkliga ämbetsmän. Drottningen hade i sina underhållsländer, bland annat haft rätten att tillsätta domare och ämbetsmän, även de kyrkliga, samt av underhållsländerna uppbära inkomsterna, även om dessa senare inte blev så stora som hon hade förväntat sig. Efter riksdagen vistades hon någon tid i Norrköping och Johannisborg (det har diskuterats i vilket skick slottet kunde ha befunnit sig i då, men man får väl anta att det var beboeligt, om inte hon vistades här så bosatte hon sig i Louis De Geers gamla hus på Saltängen – nära slottet – och levde hovliv), innan hon åter begav sig till kontinenten våren 1661. Ett sista Sverigebesök gjorde drottning Kristina 1667 och vi kan väl även här anta att hon på nytt besökte Johannisborg i Norrköping. Vid hennes död 9 april 1689 återgick Johannisborg med Norrköping och övriga underhållsländer till Sveriges krona.

1719 var emellertid Johannisborg så förfallet, att det inte kunde hindra ryssarna att bränna Norrköping. 1720 började sten och tegel tas från slottet för iståndsättandet av de förstörda publika husen i staden. Numera syns föga spår av slottet, men väl av befästningen och porttornet, vilket det senare, sedan det 1806 skadats av blixten, länge utgjorde en vacker ruin. Det har senare upprustats, så idag har porttornet åter tornspira i koppar och eventuella besökare kan ovanför portingången beskåda Johan, hertig av Östergötland:s porträtt och en inskription på latin om att det var hertig Johan som lät uppföra byggnadsverket. Bastionvallarnas femhörning är inte komplett, utan endast tre hörn återstår sammanbundna med tornet. Resterande två hörn schaktades bort efter att Statens Järnvägar 1913 beviljades byggnation inom det gamla slottsområdet. I slutet av 1980-talet byggde SJ och Posten en ny postterminal framför Johannisborgs slottstorn, vilket försvårar för nutida betraktare att få ett visuellt samband mellan denna försvarsanläggning från 1600-talet och staden den var avsedd att skydda.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Norrköping    (1 km)


Medelstora orter i närheten

Söderköping    (15 km)


Mindre orter i närheten

Lindö Norrköpings    (3 km)

Lindö    (4 km)

Lindöhall    (4 km)

Åby    (7 km)

Jursla    (7 km)

Svärtinge Villasamhälle    (13 km)

Skärblacka    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Herstadberg    (3 km)

Åselstad    (6 km)

Ensjön    (6 km)

Eksund    (7 km)

Strandhugget    (7 km)

Öbonäs    (8 km)

Skriketorp    (10 km)

Graversfors    (11 km)

Snöveltorp    (11 km)

Strömsfors    (12 km)

Husby    (13 km)

Ljunga    (13 km)

Norsholm    (16 km)

Stavsjö    (18 km)


Övriga orter i närheten

Karlshov    (3 km)

Skarphagen    (3 km)

Smedby    (3 km)

Kärrhagen    (4 km)

Loddby    (4 km)

Vilbergen    (4 km)

Klockaretorpet    (5 km)

Marbystrand    (5 km)

Tornby    (5 km)

Fiskeby    (6 km)

Kårtorp    (6 km)

Marby    (6 km)

Hagsätter    (7 km)

Kartlandet    (7 km)

Ludden    (7 km)

Stenkullen    (7 km)

Borg    (8 km)

Eggeby    (8 km)

Lilla Sidus    (8 km)

Skärlöta    (8 km)

Stora Sidus    (8 km)

Striketorp    (8 km)

   (8 km)

Djurö Kvarn    (9 km)

Getå    (9 km)

Hult    (9 km)

Hultsbruk    (9 km)

Idingstad    (9 km)

Loddbynäset    (9 km)

Sandviken    (9 km)

Tallebo    (9 km)

Beteby    (10 km)

Djurön    (10 km)

Dvardala    (10 km)

Puksten    (10 km)

Svärtinge gård    (10 km)

Klingstad    (11 km)

Krongården    (11 km)

Nedre Ågelsjö    (11 km)

Getsjötorp    (12 km)

Vänneberga    (12 km)

Väsby    (12 km)

Finnerstad    (13 km)

Kollmorden    (13 km)

Kollmorgen    (13 km)

Kolmården    (13 km)

Restad    (13 km)

Ringby    (13 km)

Ringeby    (13 km)

Melby    (14 km)

Råda    (14 km)

Bjärkhusa    (15 km)

Bjärkusa    (15 km)

Bogsten    (15 km)

Hylinge    (15 km)

Järstad    (15 km)

Lund    (15 km)

Skäggestad    (15 km)

Bleckstad    (16 km)

Gnedby    (16 km)

Gruvstugan    (16 km)

Karlslund    (16 km)

Långängen    (16 km)

Selingstad    (16 km)

Skvalbäcken    (16 km)

Alboga    (17 km)

Fyrby    (17 km)

Hinnerstorp    (17 km)

Kolstad    (17 km)

Kopparbo    (17 km)

Solberga    (17 km)

Solklint    (17 km)

Liljerum    (18 km)

Ljusfors    (18 km)

Mem    (18 km)

Lämmetorp    (19 km)

Ragnetorp    (19 km)

Rundstorp    (19 km)

Skäftesfall    (19 km)

Skälv    (19 km)

Fjällmossen    (20 km)

Gnestadvik    (20 km)

Lundby    (20 km)

Ormestad    (20 km)


Landmärken i närheten

Domino    (1 km)

Gamla stadshuset    (1 km)

Gamla tullhuset    (nära)

Kaktusplanteringen    (1 km)

Karl Johans park    (1 km)

Kulturkammaren    (1 km)

Kungens rondell    (1 km)

Lilla Teatern    (1 km)

Norrköpings rådhus    (1 km)

Norrköpings synagoga    (1 km)

Refvens grund    (1 km)

Skandiateatern    (1 km)

Sockerbruket Gripen    (1 km)

Stenhuset på Saltängen    (nära)

Stora teatern    (1 km)

Strömsholmen    (1 km)

Tyska torget    (1 km)

W6 huset    (1 km)

Arbisteatern    (2 km)

Bergslagsgården    (2 km)

Berzeliusskolan    (2 km)

Drags    (2 km)

Folkparken    (2 km)

Gryts herrgård    (2 km)

Holmentorget    (2 km)

Holmentornet    (2 km)

Industrilandskapet    (2 km)

Kvarnholmen    (2 km)

Laxholmen    (2 km)

Ljuraparken    (2 km)

Louis De Geer    (2 km)

Norrköping Bomullsväfveri    (2 km)

Norrköpings östra station    (2 km)

Norrköpings stadsbibliotek    (2 km)

Norrköpings tingsrätt    (2 km)

Östergötlands runinskrifter 43    (2 km)

Oxelbergen    (2 km)

Sista supen    (2 km)

Skvallertorget    (2 km)

Strykjärnet    (2 km)

Händelö gård    (3 km)

Himmelstalunds hälsobrunn    (3 km)

Himmelstalunds herrgård    (3 km)

Kråkvilan    (3 km)

Marieborgs herrgård    (3 km)

Norra kyrkogården    (3 km)

Norrköpings gamla vattentorn    (3 km)

Norrköpings västra    (3 km)

Smedby IP    (3 km)

Villa Norrköping    (3 km)

Himmelstalunds bandybana    (4 km)

Lindö småbåtshamn    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 155    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 46    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 47    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 48    (4 km)

Vrinnevisjukhuset    (4 km)

Krusenhof    (5 km)

F 13 Norrköping    (6 km)

Herrebro    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 153    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 154    (6 km)

Björnsnäs    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 145    (7 km)

Östergötlands runinskrifter 45    (7 km)

Bråborg    (8 km)

Järnvägsolyckan i Getå    (8 km)

Pjältån    (8 km)

Stenkullens värdshus    (8 km)

Villa Fridhem    (8 km)

Åby skytteklubb    (9 km)

Hults Bruk    (9 km)

Östergötlands runinskrifter 149    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 15    (11 km)

Anstalten Kolmården    (12 km)

Minsjö    (12 km)

Östergötlands runinskrifter 13    (12 km)

Östergötlands runinskrifter 14    (12 km)

Östergötlands runinskrifter 30    (13 km)

Uttersbergs kastal    (13 km)

Näs säteri    (14 km)

Norsholmsbron    (16 km)

Runristning    (16 km)

Ållonö    (18 km)

Mems slott    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 22    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 20    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 34    (19 km)


Kyrkor i närheten

Hedvigs kyrka    (1 km)

S:t Olai kyrka    (1 km)

Sankt Olai kyrka    (1 km)

Matteus kyrka    (2 km)

Sankt Johannes kyrka    (2 km)

Taborsbergskyrkan    (2 km)

Lindö Kapell    (3 km)

S:t Johannes kyrka    (3 km)

Östra Eneby kyrka    (4 km)

Söderledskyrkan    (4 km)

Klockaregårdens Kyrka    (5 km)

Kvillinge Kyrka    (5 km)

Styrstads Kyrka    (6 km)

Åbylundskyrkan    (7 km)

Borgs kyrka    (7 km)

Dagsbergs kyrka    (7 km)

Ättetorpskyrkan    (8 km)

Furingstads Kyrka    (10 km)

Tingstads Kyrka    (10 km)

Svärtinge kyrka    (11 km)

Konungsunds kyrka    (12 km)

Västra Husby Kyrka    (12 km)

Krokeks Kyrka    (13 km)

Tåby kyrka    (14 km)

Drothems Kyrka    (15 km)

Kimstads Kyrka    (15 km)

Kullerstads Kyrka    (15 km)

Sankt Laurentii kyrka    (15 km)

Sankt Laurentii kyrka Söderköping    (15 km)

Kolmårdskyrkan    (16 km)

Östra Stenby kyrka    (16 km)

Gårdeby kyrka    (18 km)

Kuddby kyrka    (18 km)

Skönberga Kyrka    (18 km)

Skärkinds Gamla Kyrka    (19 km)

Skärkinds Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Johannisborg