SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Mem

Norrköping  |  Östergötlands län

Mem (eng. meme, från grekiskans ord för minne) är en term myntad och begrepp skapat av Richard Dawkins 1976 i boken Den själviska genen (i synnerhet kapitel 11), samt vidareutvecklad i (kapitel 6). Memen definieras i den senare (s. 290) som:

"En ur kulturarvet utbruten enhet, hypotetiskt sett analog med en specifik gen, och lydande under samma naturliga urval beroende av sina fördelar inom den egna idéfenotypen för sin överlevnad och utbredning i kulturmiljön"

Som exempel på memer gav Dawkins melodier, slagord (catch-phrases), trosföreställningar, klädmoden, sätt att tillverka krukor (ways of making pots), och teknologin bakom byggandet av valv.

Efterföljande mem-forskare (se memetik) har ofta använt andra definitioner - såsom kognition, eller idé, och bristen på en klar definition av vad en mem är har möjligen orsakat viss osäkerhet även om begreppets vetenskapliga värde. De flesta definitioner har dock det gemensamt att memen anses som den minsta självreplikerande kulturenheten. Därmed gör den möjlig den kulturella "evolution" som är ett faktum bland människor och även flera andra djurarter. Memerna anses alltså analoga med generna i att de är de minsta byggstenarna i var sin typ av evolution: den kulturella respektive den biologiska eller genetiska. Med "kulturell" menas i detta sammanhang typ av beteenden, som alltså liksom genernas uttryck i organismer utsätts för omvärldens selektionstryck och därmed nedärvs differentierat i relation till omvärlden. Genen nedärvs genom sexuell reproduktion eller klonisk spridning. Memen nedärvs i efterföljande kultur främst genom klonisk spridning, dvs. vad vi kallar härmning, imitation och i nedärvd form tradition, vana, sedvänja, institution, rutin, osv. (Sandberg 2000, Distin 2005).

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Norrköping    (18 km)


Medelstora orter i närheten

Söderköping    (5 km)


Mindre orter i närheten

Lindö    (17 km)

Lindö Norrköpings    (17 km)

Lindöhall    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljunga    (5 km)

Åselstad    (12 km)

Ensjön    (13 km)

Husby    (13 km)

Öbonäs    (14 km)

Snöveltorp    (14 km)

Östra Ryd Söderköpings    (17 km)


Övriga orter i närheten

Gnestadvik    (3 km)

Hov    (3 km)

Alboga    (5 km)

Udden    (5 km)

Åkerby    (6 km)

Gnedby    (6 km)

Liljerum    (6 km)

Bleckstad    (7 km)

Bogsten    (8 km)

Brånnestad    (8 km)

Dala    (8 km)

Djupdalen    (8 km)

Kapperstad    (8 km)

Lund    (8 km)

Ursvik    (8 km)

Vänneberga    (8 km)

Åskog    (9 km)

Fröberga    (9 km)

Hageby    (9 km)

Hälla    (9 km)

Krongården    (9 km)

Magestad    (9 km)

Råda    (9 km)

Skår    (9 km)

Skåra    (9 km)

Väsby    (9 km)

Borum    (10 km)

Eggeby    (10 km)

Finnerstad    (10 km)

Höckerstad    (10 km)

Idingstad    (10 km)

Skäggestad    (10 km)

Slatorp    (10 km)

Bjärkhusa    (11 km)

Bjärkusa    (11 km)

Dyhult    (11 km)

Ladumossen    (11 km)

Restad    (11 km)

Skälv    (11 km)

Spinkelnäs    (11 km)

Väle    (11 km)

Fyrby    (12 km)

Hinnerstorp    (12 km)

Norrkrog    (12 km)

Ringby    (12 km)

Ringeby    (12 km)

Solberga    (12 km)

Stegeborg    (12 km)

Stora Viborg    (12 km)

Yxeltorp    (12 km)

Beteby    (13 km)

Fillingarum    (13 km)

Fillingerum    (13 km)

Fyllingarum    (13 km)

Höckerum    (13 km)

Tornby    (13 km)

Lilla Sidus    (14 km)

Marby    (14 km)

Ormestad    (14 km)

Ovangärstad    (14 km)

Selingstad    (14 km)

Sverkersholm    (14 km)

Berga    (15 km)

Frödetorp    (15 km)

Hylinge    (15 km)

Kårtorp    (15 km)

Lilla Norrby    (15 km)

Ludden    (15 km)

Marbystrand    (15 km)

Oklunda    (15 km)

Smedby    (15 km)

Stora Sidus    (15 km)

Valla    (15 km)

Kulefall    (16 km)

Ludden    (16 km)

Olerum    (16 km)

Tuna    (16 km)

Vållingstad    (16 km)

Varby    (16 km)

Vilbergen    (16 km)

Botentorp    (17 km)

Djurö Kvarn    (17 km)

Djurön    (17 km)

Järstad    (17 km)

Källösa    (17 km)

Kärrhagen    (17 km)

Petersborg    (17 km)

Stenhagen    (17 km)

Tolsum    (17 km)

Trärum    (17 km)

Grindtorp    (18 km)

Järpdalen    (18 km)

Karlshamn    (18 km)

Korttorp    (18 km)

Orrevalla    (18 km)

Skarphagen    (18 km)

Stenbro    (18 km)

Välltorp    (18 km)

Ytterby    (18 km)

Bottna    (19 km)

Bråta    (19 km)

Falktorpet    (19 km)

Fängebo    (19 km)

Fruelot    (19 km)

Frugelöt    (19 km)

Fruglöt    (19 km)

Ingalund    (19 km)

Källhagen    (19 km)

Karlshov    (19 km)

Klockaretorpet    (19 km)

Mickelsdal    (19 km)

Mickelsdala    (19 km)

Mixdala    (19 km)

Myckelsätter    (19 km)

Såneby    (19 km)

Skenäs    (19 km)

Stohagen    (19 km)

Svenneby    (19 km)

Utantorp    (19 km)

Härsebråta    (20 km)

Hersebråta    (20 km)

Kopparbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Östergötlands runinskrifter 22    (3 km)

Östergötlands runinskrifter 20    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 34    (4 km)

Östergötlands runinskrifter 30    (5 km)

Östergötlands runinskrifter 31    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 32    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 33    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 149    (9 km)

Östergötlands runinskrifter 13    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 14    (10 km)

Östergötlands runinskrifter 15    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 153    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 154    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 145    (12 km)

Stegeborgs Ruin    (13 km)

Näs säteri    (14 km)

Östergötlands runinskrifter 155    (14 km)

Bråborg    (15 km)

Kråkvilan    (15 km)

Smedby IP    (15 km)

Ållonö    (16 km)

Hammantorp    (16 km)

Lindö småbåtshamn    (16 km)

Ljuraparken    (16 km)

Minsjö    (16 km)

Norrköpings östra station    (16 km)

Oxelbergen    (16 km)

Vrinnevisjukhuset    (16 km)

Domino    (17 km)

Gamla tullhuset    (17 km)

Holmentorget    (17 km)

Holmentornet    (17 km)

Industrilandskapet    (17 km)

Kvarnholmen    (17 km)

Laxholmen    (17 km)

Lilla Teatern    (17 km)

Louis De Geer    (17 km)

Norrköpings gamla vattentorn    (17 km)

Norrköpings rådhus    (17 km)

Norrköpings stadsbibliotek    (17 km)

Norrköpings tingsrätt    (17 km)

Refvens grund    (17 km)

Runristning    (17 km)

Sista supen    (17 km)

Skandiateatern    (17 km)

Sockerbruket Gripen    (17 km)

Stenhuset på Saltängen    (17 km)

Strömsholmen    (17 km)

Strykjärnet    (17 km)

Tyska torget    (17 km)

Arbisteatern    (18 km)

Bergslagsgården    (18 km)

Berzeliusskolan    (18 km)

Drags    (18 km)

Folkparken    (18 km)

Gamla stadshuset    (18 km)

Gryts herrgård    (18 km)

Himmelstalunds herrgård    (18 km)

Johannisborg    (18 km)

Kaktusplanteringen    (18 km)

Karl Johans park    (18 km)

Kulturkammaren    (18 km)

Kungens rondell    (18 km)

Norra kyrkogården    (18 km)

Norrköping Bomullsväfveri    (18 km)

Norrköpings synagoga    (18 km)

Norrköpings västra    (18 km)

Skvallertorget    (18 km)

Stora teatern    (18 km)

Villa Norrköping    (18 km)

W6 huset    (18 km)

Anstalten Skenäs    (19 km)

Händelö gård    (19 km)

Himmelstalunds bandybana    (19 km)

Himmelstalunds hälsobrunn    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 43    (19 km)

Herrebro    (20 km)

Marieborgs herrgård    (20 km)


Kyrkor i närheten

Skönberga Kyrka    (3 km)

Tåby kyrka    (4 km)

Drothems Kyrka    (5 km)

Mogata kyrka    (5 km)

Sankt Laurentii kyrka    (5 km)

Sankt Laurentii kyrka Söderköping    (5 km)

Å kyrka    (6 km)

Kuddby kyrka    (7 km)

Tingstads Kyrka    (8 km)

Furingstads Kyrka    (9 km)

Konungsunds kyrka    (10 km)

Östra Ny kyrka    (10 km)

Dagsbergs kyrka    (12 km)

Östra Stenby kyrka    (12 km)

Skällviks kyrka    (12 km)

Styrstads Kyrka    (12 km)

Västra Husby Kyrka    (13 km)

Häradshammars Kyrka    (14 km)

Östra Husby Kyrka    (14 km)

Lindö Kapell    (16 km)

Östra Ryds Kyrka    (16 km)

S:t Johannes kyrka    (16 km)

Hedvigs kyrka    (17 km)

Ringarums Kyrka    (17 km)

S:t Olai kyrka    (17 km)

Sankt Johannes kyrka    (17 km)

Sankt Olai kyrka    (17 km)

Söderledskyrkan    (17 km)

Gårdeby kyrka    (18 km)

Matteus kyrka    (18 km)

Börrums Kyrka    (19 km)

Klockaregårdens Kyrka    (19 km)

Taborsbergskyrkan    (19 km)

Kolmårdskyrkan    (20 km)


Mer information

Vädret kring Mem