SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Norrköping  |  Östergötlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Norrköping    (15 km)


Medelstora orter i närheten

Söderköping    (16 km)


Mindre orter i närheten

Skärblacka    (13 km)

Linghem    (16 km)

Lindö    (19 km)

Lindö Norrköpings    (19 km)

Lindöhall    (19 km)

Svärtinge Villasamhälle    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Norsholm    (6 km)

Snöveltorp    (7 km)

Husby    (8 km)

Öbonäs    (10 km)

Östra Ryd Söderköpings    (11 km)

Eksund    (12 km)

Åselstad    (13 km)

Ensjön    (13 km)

Strandhugget    (13 km)

Vånga Norrköpings    (17 km)

Herstadberg    (18 km)

Ljunga    (18 km)


Övriga orter i närheten

Skvalbäcken    (nära)

Melby    (5 km)

Bäckeby    (6 km)

Hylinge    (6 km)

Särstad    (6 km)

Stocksäter    (7 km)

Lundby    (8 km)

Rundstorp    (8 km)

Brånnestad    (9 km)

Göstad    (9 km)

Harstorp    (9 km)

Lillkyrka    (9 km)

Markeby    (9 km)

Ringby    (9 km)

Ringeby    (9 km)

Borg    (10 km)

Haversby    (10 km)

Ludden    (10 km)

Mossänder    (10 km)

Restad    (10 km)

Ring    (10 km)

Ringstorp    (10 km)

Tallebo    (10 km)

Finnerstad    (11 km)

Källösa    (11 km)

Kårtorp    (11 km)

Skäggestad    (11 km)

Ingalund    (12 km)

Kärrhagen    (12 km)

Klockaretorpet    (12 km)

Värla    (12 km)

Bogsten    (13 km)

Fjärdingstad    (13 km)

Fläret    (13 km)

Halstra    (13 km)

Höversby    (13 km)

Lund    (13 km)

Nartomta    (13 km)

Reva    (13 km)

Skackelstad    (13 km)

Skarphagen    (13 km)

Skrukeby    (13 km)

Tärnestad    (13 km)

Vänneberga    (13 km)

Vilbergen    (13 km)

Bleckstad    (14 km)

Fiskeby    (14 km)

Skogstorpet    (14 km)

Skogtorpet    (14 km)

Karlshov    (15 km)

Ljusfors    (15 km)

Rolgen    (15 km)

Rysslinge    (15 km)

Sandviken    (15 km)

Stratomta    (15 km)

Alboga    (16 km)

Göten    (16 km)

Liljerum    (16 km)

Nybygget    (16 km)

Skavestad    (16 km)

Smedby    (16 km)

Stensvad    (16 km)

Ubbetorp    (16 km)

Älvestad    (17 km)

Himna    (17 km)

Kartlandet    (17 km)

Kulefall    (17 km)

Ladumossen    (17 km)

Linneberga    (17 km)

Marieberg    (17 km)

Mylinge    (17 km)

Olerum    (17 km)

Rogestad    (17 km)

Sunkerstad    (17 km)

Svärtinge gård    (17 km)

Bjärstad    (18 km)

Boberg    (18 km)

Hagsätter    (18 km)

Kåknö    (18 km)

Kilinge    (18 km)

Luestad    (18 km)

Restad    (18 km)

Tornby    (18 km)

Vimarka    (18 km)

Balderum    (19 km)

Brohagen    (19 km)

Degeryd    (19 km)

Eggeby    (19 km)

Ekhammar    (19 km)

Fillinge    (19 km)

Gettorp    (19 km)

Ginkelösa    (19 km)

Idingstad    (19 km)

Lilla Rödja    (19 km)

Loddby    (19 km)

Skäftesfall    (19 km)

Skärlöta    (19 km)

Stora Viborg    (19 km)

Vetterstad    (19 km)

Beatelund    (20 km)

Puksten    (20 km)

Skälv    (20 km)

Stora Vänge    (20 km)

Tägneby    (20 km)


Landmärken i närheten

Norsholmsbron    (4 km)

Minsjö    (6 km)

Östergötlands runinskrifter 219    (7 km)

Herrebro    (11 km)

Östergötlands runinskrifter 221    (12 km)

Vrinnevisjukhuset    (12 km)

Askeby kloster    (13 km)

Himmelstalunds bandybana    (13 km)

Norrköpings västra    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 10    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 220    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 222    (13 km)

Östergötlands runinskrifter 223    (13 km)

Östergötlands runinskrifter MÖLM1960;230    (13 km)

Villa Norrköping    (13 km)

Arbisteatern    (14 km)

Drags    (14 km)

Folkparken    (14 km)

Gryts herrgård    (14 km)

Himmelstalunds hälsobrunn    (14 km)

Himmelstalunds herrgård    (14 km)

Norra kyrkogården    (14 km)

Norrköping Bomullsväfveri    (14 km)

Norrköpings gamla vattentorn    (14 km)

Bergslagsgården    (15 km)

Berzeliusskolan    (15 km)

Domino    (15 km)

F 13 Norrköping    (15 km)

Gamla stadshuset    (15 km)

Gamla tullhuset    (15 km)

Grensholm    (15 km)

Holmentorget    (15 km)

Holmentornet    (15 km)

Industrilandskapet    (15 km)

Kaktusplanteringen    (15 km)

Karl Johans park    (15 km)

Kulturkammaren    (15 km)

Kvarnholmen    (15 km)

Laxholmen    (15 km)

Lilla Teatern    (15 km)

Ljuraparken    (15 km)

Louis De Geer    (15 km)

Norrköpings östra station    (15 km)

Norrköpings rådhus    (15 km)

Norrköpings stadsbibliotek    (15 km)

Norrköpings synagoga    (15 km)

Norrköpings tingsrätt    (15 km)

Oxelbergen    (15 km)

Refvens grund    (15 km)

Sista supen    (15 km)

Skandiateatern    (15 km)

Skvallertorget    (15 km)

Smedby IP    (15 km)

Sockerbruket Gripen    (15 km)

Stenhuset på Saltängen    (15 km)

Stora teatern    (15 km)

Strömsholmen    (15 km)

Strykjärnet    (15 km)

Tyska torget    (15 km)

W6 huset    (15 km)

Johannisborg    (16 km)

Kungens rondell    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 153    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 154    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 155    (16 km)

Kråkvilan    (17 km)

Marieborgs herrgård    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 43    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 46    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 47    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 48    (17 km)

Händelö gård    (19 km)

Lindö småbåtshamn    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 11    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 12    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 149    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 30    (19 km)

Östergötlands runinskrifter ATA5503/61    (19 km)

Östergötlands runinskrifter 145    (20 km)

Östergötlands runinskrifter 92    (20 km)


Kyrkor i närheten

Skärkinds Gamla Kyrka    (3 km)

Skärkinds Kyrka    (4 km)

Gårdeby kyrka    (5 km)

Gistads kyrka    (7 km)

Kimstads Kyrka    (8 km)

Lillkyrka Kyrka    (8 km)

Västra Husby Kyrka    (8 km)

Örtomta Kyrka    (10 km)

Borgs kyrka    (11 km)

Östra Ryds Kyrka    (11 km)

Klockaregårdens Kyrka    (12 km)

Askeby kyrka    (13 km)

Kullerstads Kyrka    (13 km)

Östra Skrukeby Kyrka    (13 km)

Söderledskyrkan    (13 km)

Törnevalla Kyrka    (13 km)

S:t Johannes kyrka    (14 km)

Hedvigs kyrka    (15 km)

Matteus kyrka    (15 km)

Östra Eneby kyrka    (15 km)

S:t Olai kyrka    (15 km)

Sankt Johannes kyrka    (15 km)

Sankt Olai kyrka    (15 km)

Taborsbergskyrkan    (15 km)

Tingstads Kyrka    (15 km)

Björsäters Kyrka    (16 km)

Drothems Kyrka    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka Söderköping    (16 km)

Styrstads Kyrka    (16 km)

Bankekinds Kyrka    (17 km)

Östra Hargs Kyrka    (17 km)

Vånga Kyrka    (17 km)

Kvillinge Kyrka    (18 km)

Skönberga Kyrka    (18 km)

Furingstads Kyrka    (19 km)

Lindö Kapell    (19 km)

Rystads kyrka    (19 km)

Svärtinge kyrka    (19 km)

Tåby kyrka    (19 km)

Vårdsbergs Kyrka    (19 km)

Dagsbergs kyrka    (20 km)

Värna Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning