SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Trehörna Kyrka

Ödeshög  |  Östergötlands län

Trehörna kyrka

Trehörna kyrka ligger i Trehörna socken i Ödeshögs kommun och tillhör Ödeshögs församling i Linköpings stift.

Kyrkan uppfördes 1861 och ersatte en 1600-talskyrka på samma plats. Den äldre kyrkan var den första i Trehörna då socknen bildades 1652.

Den första kyrkan uppfördes i trä, med utvändig spånbeklädnad, samt ett torn på västra delen av långhuset. Invändigt var det målningar av lövverk och tapeter på väggarna samt åtskilliga änglabilder med tillsatta bibelspråk. 1796 gjordes en genomgripande reparation. Då upphöggs plats för och insattes fönster över hela kyrkan, till mer än dubbel storlek samt två runda på läktaren och ett på norra sidan av sakristian.

1858 väcker Kyrkoherde S. C. Seigbahn förslag om att kyrkan skulle tillbyggas med 14 alnar i östra änden. 1860 väjs en kommitté som på ordinarie höstsockenstämma troligen framför förslag om nybyggnad av kyrka. Inget beslut tycks ha fattats Efter många sockenstämmor så har man enats om att göra tillbyggnad och reparation. Den 1 mars 1861 vid entreprenadauktion antogs anbudet från soldaten(sockenbyggmästaren) Carl Johan Fröjd på 400 Rdr Rmt, samt 2 Rdr Rmt om dagen om han gör mer än kontraktet innehåller, vilket av församlingen godkändes. Men sockenmännen fick inte lugn och ro så länge, för i extra sockenstämmoprotokollet den 16 juni 1861, står följande: " Efter påbörjad rivning av koret och sacerstigan under veckan befunnes kyrkans väggar så buktiga och förfallna att Byggmästaren ansåg det omöjligt med reparation. Beslutades att bygga ny kyrka som uppdrogs åt Carl Johan Fröjd för 1000 Rdr Rmt samt 400 karledagsverken ur församlingen". Den nya kyrkan togs i bruk till jul 1861, men någon riktig invigning förekom inte, troligen på grund av att man förbisett att söka tillstånd att få uppföra en ny kyrkobyggnad. Invigning skedde 1961 då kyrkan genomgick en omfattande inre restaurering. Av inventarierna som finns kvar från den gamla kyrkan kan nämnas predikstolen, dörrarna till altarskåpet som nu hänger på långhusets norra vägg samt ljusstakar och tavlor som är placerade i sakristian. Tre kyrkklockor finns, två är från den gamla kyrkan, där de var placerade i klockstapeln som revs 1862, och då flyttades klockorna in i det nya kyrktornet. Den minsta klockan är uppställd i vapenhuset.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Boxholm    (13 km)

Ödeshög    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sommen    (8 km)

Stava    (17 km)

Gripenberg    (19 km)

Hästholmen    (19 km)


Övriga orter i närheten

Ekeberg    (1 km)

Bjärsjö    (2 km)

Lilla Sandkulla    (3 km)

Hålan    (4 km)

Rottnåsa    (4 km)

Hult    (5 km)

Mossebo    (5 km)

Bökö    (6 km)

Sandkulla    (6 km)

Stora Sandkulla    (6 km)

Stengård    (7 km)

Stengårdstorp    (7 km)

Bäck    (8 km)

Boet    (8 km)

Skruvhult    (8 km)

Biskopstorp    (9 km)

Göleryd    (9 km)

Hakebo    (9 km)

Halvarby    (9 km)

Halvareby    (9 km)

Ingabola    (9 km)

Ruskelsby    (9 km)

Ruskilsby    (9 km)

Stora Aleryd    (9 km)

Hammarskog    (10 km)

Klöverdala    (10 km)

Lilla Aleryd    (10 km)

Renemo    (10 km)

Stora Renemo    (10 km)

Hårkrankeryd    (11 km)

Stärtebo    (11 km)

Stertebo    (11 km)

Tingstad    (11 km)

Gräsberg    (12 km)

Klämmestorp    (12 km)

Syllerstorp    (12 km)

Ulvsbo    (12 km)

Gärdslätt    (13 km)

Haddåsen    (13 km)

Harsbol    (13 km)

Hartsbol    (13 km)

Järnstad    (13 km)

Jusseryd    (13 km)

Sunneby    (13 km)

Tjurtorp    (13 km)

Torpa    (13 km)

Västra Torpa    (13 km)

Börstabol    (14 km)

Gåsabol    (14 km)

Glasfall    (14 km)

Kimme    (14 km)

Bankaby    (15 km)

Ingvaldstorp    (15 km)

Kråkeryd    (15 km)

Lilla Krokek    (15 km)

Linneberg    (15 km)

Ljungstorp    (15 km)

Munkeryd    (15 km)

Näteryd    (15 km)

Ryckelsby    (15 km)

Stavreberg    (15 km)

Sväm    (15 km)

Svämb    (15 km)

Torsudder    (15 km)

Äskeryd    (16 km)

Björstorp    (16 km)

Gyllinge    (16 km)

Haddestad    (16 km)

Kushult    (16 km)

Öjan    (16 km)

Orrnäs    (16 km)

Råby    (16 km)

Staffanstorp    (16 km)

Stora Krokek    (16 km)

Tjugby    (16 km)

Abbetorp    (17 km)

Forsby    (17 km)

Ingefrearp    (17 km)

Kålstad    (17 km)

Kolstad    (17 km)

Kopparp    (17 km)

Lakarp    (17 km)

Övre Oninge    (17 km)

Stava by    (17 km)

Vistad    (17 km)

Holkaberg    (18 km)

Kvarnarp    (18 km)

Narbäck    (18 km)

Porsarp    (18 km)

Särstad    (18 km)

Seglarvik    (18 km)

Skvathult    (18 km)

Vallsberg    (18 km)

Alvastra    (19 km)

Äpplaryd    (19 km)

Blackstad    (19 km)

Finnanäs    (19 km)

Grimmestorp    (19 km)

Grinenberg    (19 km)

Höje    (19 km)

Kapela    (19 km)

Lundby    (19 km)

Måleskog    (19 km)

Slästorp    (19 km)

Slestorp    (19 km)

Stralsnas    (19 km)

Vallstorp    (19 km)

Vätinge    (19 km)

Åsby    (20 km)

Björke    (20 km)

Dörhult    (20 km)

Gärdslösa    (20 km)

Sandvik    (20 km)

Tuggarp    (20 km)


Landmärken i närheten

Boxholms järnvägsstation    (13 km)

Sommenbygdens folkhögskola    (15 km)

Göberga    (16 km)

Östergötlands runinskrifter 68    (16 km)

Rökstenen    (16 km)

Smålands runinskrifter 128    (16 km)

Bredstorps IP    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 131    (17 km)

Östergötlands runinskrifter 132    (17 km)

Runristning    (17 km)

Runristning    (17 km)

Gripenbergs slott    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 94    (18 km)

Östergötlands runinskrifter 95    (18 km)

Östergötlands runinskrifter Fv1975;174    (18 km)

Runristning    (18 km)

Runristning    (19 km)

Kumla kyrka Östergötland    (20 km)

Lista över byggnadsminnen i Östergötlands län    (20 km)

Naturum Tåkern    (20 km)


Kyrkor i närheten

Holavedskapellet    (8 km)

Stora Åby Kyrka    (12 km)

Boxholms kyrka    (13 km)

Ödeshögs Kyrka    (14 km)

Tranås Kyrka    (15 km)

Ekeby Kyrka    (16 km)

Rinna kyrka    (16 km)

Röks Kyrka    (16 km)

Adelövs Kyrka    (17 km)

Blåviks Kyrka    (17 km)

Heda Kyrka    (17 km)

Västra Tollstads kyrka    (17 km)

Åsbo Kyrka    (18 km)

Väderstads Kyrka    (18 km)

Alvastra kloster    (19 km)

Säby kyrka    (19 km)

Svanshals Kyrka    (19 km)

Kumla Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Trehörna Kyrka