SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ugglevik

Söderköping  |  Östergötlands län

Uggleviken är ett kärr på Norra Djurgården i Stockholm.

Erland Ströms karta från 1696

Uggleviken var tidigare en del av samma östersjövik som Husarviken, Lillsjön, Laduviken och Storängsbotten. Genom landhöjningen har kontakten med havet gått förlorad. Idag saknar Uggleviken fri vattenyta och är ett igenväxande alkärr. Det finns inga större naturliga tillopp. En del av tillrinningen kommer från bebyggelsen norr om Valhallavägen. Utflödet går under Husarbron till Husarviken. Hela området är ca 1000 meter långt och ca 250 meter brett. Vid Ugglevikens södra sida finns ridvägar och järnvägsspår, på norrsidan sträcker sig den hårt trafikerade Björnnäsvägen.

Uggleviken är på grund av sin storlek och relativa orördhet Stockholms förnämsta fuktlövskog och har i Stockholms stads miljöbarometer klassats som ett område av mycket stort naturvärde. Botaniskt är området ett av de intressantaste i Stockholm med sällsynta arter som trindstarr, gullpudra och pilört. Fågellivet är rikt med bl.a. näktergal, svarthätta, järnsparv och ibland gärdsmyg.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gusum    (20 km)


Övriga orter i närheten

Dulsvik    (nära)

Hornö    (nära)

Horsvik    (2 km)

Yttergårda    (2 km)

Lagnö    (3 km)

Målma    (3 km)

Mon    (3 km)

Näset    (3 km)

Nedre Lagnö    (3 km)

Nedre Yxnö    (3 km)

Övre Lagnö    (3 km)

Älgö    (4 km)

Ekö    (4 km)

Lilla Arentorp    (4 km)

Stora Anna    (4 km)

Stora Annoe    (4 km)

Blindsvik    (5 km)

Brevik    (5 km)

Norralund    (5 km)

Sanden    (5 km)

Ämtevik    (6 km)

Arvidsberg    (6 km)

Bottna    (6 km)

Emtervik    (6 km)

Emtevik    (6 km)

Hagsjö    (6 km)

Gäddvik    (7 km)

Karlshamn    (7 km)

Marö    (7 km)

Nygård    (7 km)

Ramsdal    (7 km)

Tångtorp    (7 km)

Vänsö    (7 km)

Äspholm    (8 km)

Äspholmen    (8 km)

Besebo    (8 km)

Ekhaga    (8 km)

Finnkroken    (8 km)

Herrstad    (8 km)

Skålvik    (8 km)

Finnö    (9 km)

Fruelot    (9 km)

Frugelöt    (9 km)

Fruglöt    (9 km)

Håkantorp    (9 km)

Petersborg    (9 km)

Stäk    (9 km)

Trärum    (9 km)

Tyrislöt    (9 km)

Ytterby    (9 km)

Getterö    (10 km)

Korpetorp    (10 km)

Lilla Getterö    (10 km)

Botentorp    (11 km)

Ekenäset    (11 km)

Eknäs    (11 km)

Härsebråta    (11 km)

Hersebråta    (11 km)

Missjö    (11 km)

Ållebråta    (12 km)

Sätterbo    (12 km)

Rullerum    (13 km)

Stegeborg    (13 km)

Yxeltorp    (13 km)

Norrkrog    (14 km)

Spinkelnäs    (14 km)

Väle    (14 km)

Borum    (15 km)

Kälebo    (15 km)

Slatorp    (15 km)

Arkösund    (16 km)

Nordanskog    (16 km)

Byngsbo    (17 km)

Djupdalen    (17 km)

Fängebo    (17 km)

Leckersbo    (17 km)

Lövvik    (17 km)

Möckeläng    (17 km)

Mönnerum    (17 km)

Fifalla    (18 km)

Gränsö    (18 km)

Syntorp    (18 km)

Ursvik    (18 km)

Viddviken    (18 km)

Bråta    (19 km)

Dala    (19 km)

Ekhult    (19 km)

Fastebo    (19 km)

Höckerstad    (19 km)

Höckerum    (19 km)

Hovgren    (19 km)

Kättinge    (19 km)

Lilla Norrby    (19 km)

Magestad    (19 km)

Nybygget    (19 km)

Utsäter    (19 km)

Utsätter    (19 km)

Åskog    (20 km)

Dyhult    (20 km)

Frödetorp    (20 km)

Fyrudden    (20 km)

Hälla    (20 km)

Udden    (20 km)


Landmärken i närheten

Engelholms herrgård    (9 km)

Hammantorp    (10 km)

Stegeborgs Ruin    (13 km)

Fredriksnäs    (16 km)

Runristning    (19 km)


Kyrkor i närheten

S:t Anna gamla kyrka    (4 km)

Sankt Anna gamla kyrka    (4 km)

Sankt Anna kyrka    (4 km)

Rönö Kyrka    (9 km)

Börrums Kyrka    (10 km)

Skällviks kyrka    (13 km)

Jonsbergs Kyrka    (18 km)

Östra Ny kyrka    (19 km)

Ringarums Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Ugglevik