SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bokö

Valdemarsvik  |  Östergötlands län

Stockholms skärgård är en arkipelag i östra Mellansverige, belägen längs större delen av Stockholms läns kust. Den räknas som Sveriges största skärgård och den näst största i Östersjön, efter Skärgårdshavet i sydvästra Finland. Området saknar formell avgränsning, men brukar anses sträcka sig från Arholma i norra delen av länet, cirka 150 kilometer (80 nautiska mil) utefter Upplands och Södermanlands kuster till Landsort i söder och i väst-östlig riktning från Stockholms fastland cirka 80 kilometer (43 nautiska mil) österut till i höjd med Svenska Högarna. Skärgården utanför Stockholm brukar delas upp i två huvuddelar, den norra delen med Vaxholm som centralort i söder och Norrtälje i norr, respektive den södra delen med Dalarö som centralort i norr och Nynäshamn i söder. Skärgården mellan Vaxholm och Dalarö och österut brukar benämnas den mellersta skärgården.

Stockholms skärgård har uppskattats bestå av mellan 30 000 och 35 000 öar, holmar och skär av betydelse och täcker cirka 1 700 km² varav cirka 530 km² är land. Det finns omkring 10 000 bofasta och 50 000 fritidshus i skärgården. Bofast befolkning finns på alla större öar närmast kusten som har fast bro- eller färjeförbindelser med vägfärja som exempelvis Vaxholm, Ingarö, Värmdö, Yxlan, Blidö, Ljusterö och Väddö men också på många av de större öarna längre ut från kusten som exempelvis Ingmarsö, Möja, Runmarö, Nämdö, Ornö och Utö som trafikeras av passagerarfartyg med fastställda turlistor.

Cirka 15 procent av markarealen i Stockholms skärgård ägs eller förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Övrig mark ägs till största delen av privata fastighetsägare, i viss mån av olika företag som bedriver verksamhet inom turistnäringen, så även de fiskevatten på inre vatten som tillhör fastigheterna där enbart fastighetsägaren har rätt att bedriva nätfiske.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Valdemarsvik    (18 km)


Övriga orter i närheten

Björkskär    (nära)

Mariedal    (2 km)

Stora Ålö    (3 km)

Bås    (4 km)

Nytorp    (5 km)

Lilla Vik    (6 km)

Lövbäcken    (6 km)

Korsudden    (7 km)

Ekön    (8 km)

Licknevarp    (8 km)

Fångö    (10 km)

Högved    (10 km)

Bäcksviken    (11 km)

Fyrudden    (11 km)

Hosum    (11 km)

Nybygget    (11 km)

Härvik    (12 km)

Långrådna    (12 km)

Lilla Sjösveden    (12 km)

Solberga    (12 km)

Flatvarp    (13 km)

Lövvik    (13 km)

Sandviken    (13 km)

Skeppsgården    (13 km)

Vångsten    (13 km)

Västerum    (13 km)

Ytterby    (13 km)

Björnhällen    (14 km)

Tryserum    (15 km)

Hästsundet    (16 km)

Ingelsbo    (16 km)

Kaggebo    (16 km)

Gållösa    (17 km)

Grötebo    (17 km)

Håcklova    (17 km)

Hockklåva    (17 km)

Hocklåva    (17 km)

Hulta    (17 km)

Strängenäs    (17 km)

Averum    (18 km)

Lövåsen    (18 km)

Stockebäck    (18 km)

Vikarna    (18 km)

Äskedal    (19 km)

Ekenäset    (19 km)

Eknäs    (19 km)

Holmtebo    (19 km)

Meta    (19 km)

Vråka    (19 km)

Råsdal    (20 km)


Landmärken i närheten

Fågelvik    (8 km)

Fredriksnäs    (15 km)


Kyrkor i närheten

Gryts Kyrka    (10 km)

Östra Eds kyrka    (13 km)

Tryserums Kyrka    (15 km)

Valdemarsviks Kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Bokö