SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Sigtuna

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Bro Upplands Bro    (17 km)

Kungsängen    (19 km)

Sävja    (19 km)


Mindre orter i närheten

Slottsskogen Håbo    (8 km)

Slottsskogen    (9 km)

Alsike    (11 km)

Rosersberg    (11 km)

Brunna    (15 km)

Brunna Upplands Bro    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Steninge    (7 km)

Håbo Tibble kyrkby    (9 km)

Mariedal    (10 km)

Mariedal Upplands Bro    (10 km)

Häggeby och Vreta    (12 km)

Ytternäs och Vreta    (15 km)

Löwenströmska lasarettet    (16 km)

Österhagen och Bergliden    (17 km)

Vårdsätra    (17 km)

Rättarboda    (19 km)

Sylta Upplands Bro    (19 km)

Krägga    (20 km)

Sylta    (20 km)


Övriga orter i närheten

Ärlinghundra Härad    (3 km)

Gurresta    (3 km)

Räfsta    (3 km)

Viby    (3 km)

Berga    (4 km)

Droppsta    (4 km)

Skråmsta    (4 km)

Til    (4 km)

Andersberg    (5 km)

Kumla    (5 km)

Skålsta    (5 km)

Björksta    (6 km)

Djupvik    (6 km)

Granby    (6 km)

Mora    (6 km)

Torsborg    (6 km)

Edeby    (7 km)

Slåsta    (7 km)

Älgesta    (8 km)

Brista    (8 km)

Erikssund    (8 km)

Eriksund    (8 km)

Killinge    (8 km)

Kvarntorp    (8 km)

Norsborg    (8 km)

Österkvarn    (8 km)

Vallby    (8 km)

Årby    (9 km)

Håbo    (9 km)

Kättsta    (9 km)

Kyrkbyn    (9 km)

Råby och Norränge    (9 km)

Söderskogen    (9 km)

Krogsta    (10 km)

Måttan    (10 km)

Åhusby    (11 km)

Åshusby    (11 km)

Häggebylund    (11 km)

Skoby    (11 km)

Skogby    (11 km)

Stockholm Arlanda    (11 km)

Vrå    (11 km)

Stentorp    (12 km)

Åsby    (13 km)

Botlöt    (13 km)

Lugnet    (13 km)

Näshagen    (13 km)

Nederhassla    (13 km)

Olunda    (13 km)

Stora Näshagen    (13 km)

Upplands Asby    (13 km)

Halmby    (14 km)

Kimsta    (14 km)

Östunaby och Erkesberga    (14 km)

Spakbacken    (14 km)

Tadem    (14 km)

Tadhem    (14 km)

Friberg    (15 km)

Granhammar    (15 km)

Hässle    (15 km)

Hörntorp    (15 km)

Kilarna    (15 km)

Kilarne    (15 km)

Marma    (15 km)

Skogsborg    (15 km)

Varpsund    (15 km)

Vreta    (15 km)

Yttergran    (15 km)

Bista    (16 km)

Björk    (16 km)

Bodarna    (16 km)

Brunnsta    (16 km)

Brunsta    (16 km)

Dyarna    (16 km)

Graneberg    (16 km)

Herresta    (16 km)

Kalmarsand    (16 km)

Kivinge    (16 km)

Norrby    (16 km)

Stenhagen och Persborg    (16 km)

Ytternäs    (16 km)

Åby    (17 km)

Apalle    (17 km)

Bälsunda    (17 km)

Eneby    (17 km)

Flottsund    (17 km)

Harvavik    (17 km)

Högby    (17 km)

Nedra Runby    (17 km)

Nyby    (17 km)

Persborg    (17 km)

Pråmudden    (17 km)

Runby    (17 km)

Säby    (17 km)

Sälna    (17 km)

Stora Sunnersta    (17 km)

Sunnersta    (17 km)

Vifärna    (17 km)

Viggeby    (17 km)

Bergsbrunna    (18 km)

Husby    (18 km)

Lund    (18 km)

Nåntuna    (18 km)

Sodra Gottsunda    (18 km)

Stabby    (18 km)

Åckelsta    (19 km)

Eda    (19 km)

Frösunda    (19 km)

Getberget och Notholmen    (19 km)

Husby    (19 km)

Malma    (19 km)

Odenslunda    (19 km)

Råby    (19 km)

Råby Håbo    (19 km)

Smedby    (19 km)

Valsätra    (19 km)

Vaxtuna    (19 km)

Vik    (19 km)

Danmarksby    (20 km)

Ekeby Upplands Väsby    (20 km)

Tjocksta    (20 km)

Torresta    (20 km)


Landmärken i närheten

Venngarns slott    (2 km)

Lundströmska gården    (5 km)

Sigtuna rådhus    (5 km)

Sigtunastiftelsen    (5 km)

Upplands runinskrifter Fv1958;250    (5 km)

Upplands runinskrifter 448    (7 km)

Upplands runinskrifter 470    (7 km)

Aske herrgård    (8 km)

Husby gamla kyrkskola    (8 km)

Upplands runinskrifter 655    (8 km)

Upplands runinskrifter 660    (8 km)

Arlandastad    (10 km)

Flasta kyrkoruin    (10 km)

Hope Church    (10 km)

Upplands runinskrifter Fv1992;157    (10 km)

Anstalten Storboda    (11 km)

Arlandatornet    (11 km)

Fornborgar i Uppland    (11 km)

Jumbo Hostel    (11 km)

Runsa skeppssättning    (11 km)

Skohalvön    (11 km)

Vallox Säby    (11 km)

Runsa slott    (12 km)

Tranbygge    (12 km)

Vallstanäs    (13 km)

Draget    (14 km)

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    (14 km)

Skånelaholm    (14 km)

Arnö    (15 km)

Flottsundsbron    (15 km)

Granhammars slott    (15 km)

Holms kyrka Uppland    (15 km)

Lejondal    (15 km)

Runristning    (15 km)

Sjö slott    (15 km)

Torsåker slott    (15 km)

Upplands runinskrifter 309    (15 km)

Upplands runinskrifter 485    (15 km)

Livgardet    (16 km)

Mora Stenar    (16 km)

Skarholmen    (16 km)

Stora Väsby slott    (16 km)

Sunnersta fornborg    (16 km)

Svea Livgarde    (16 km)

Upplands runinskrifter 844    (16 km)

Upplands runinskrifter 289    (17 km)

Upplands runinskrifter 481    (17 km)

Upplands runinskrifter 484    (17 km)

Upplands runinskrifter 846    (17 km)

Upplands runinskrifter 847    (17 km)

Brodepån    (18 km)

Brostenen    (18 km)

Danelids IP    (18 km)

Linnés Sävja    (18 km)

Runristning    (18 km)

Upplands runinskrifter 112    (18 km)

Upplands runinskrifter 325    (18 km)

Upplands runinskrifter 899    (18 km)

Upplands runinskrifter Fv1972;172    (18 km)

Viks slott    (18 km)

Vilundaparkens ishall    (18 km)

Vilundavallen    (18 km)

Wiks folkhögskola    (18 km)

Bro Hof Slott Golf Club    (19 km)

Dalkarlsbacken    (19 km)

Upplands runinskrifter 947    (19 km)

Upplands runinskrifter 948    (19 km)

Antuna    (20 km)

Runristning    (20 km)

Upplands runinskrifter 945    (20 km)

Upplands runinskrifter 946    (20 km)


Kyrkor i närheten

Haga kyrka    (3 km)

Mariakyrkan    (4 km)

Sankt Olofs kyrkoruin    (4 km)

Tilkyrkan    (4 km)

Tillkyrkan    (4 km)

Sankt Lars kyrkoruin    (5 km)

Sankt Pers kyrkoruin    (5 km)

Odensala kyrka    (6 km)

Valsta kyrka    (6 km)

Vassunda kyrka    (6 km)

Knivsta gamla kyrka    (7 km)

Märsta Kyrka    (7 km)

Håtuna kyrka    (8 km)

Husby Ärlinghundra Kyrka    (8 km)

Sankta Birgittakyrkan    (8 km)

Alsike kyrka    (9 km)

Håbo Tibble kyrka    (9 km)

Skoklosters Kyrka    (9 km)

Häggeby kyrka    (11 km)

Norrsunda kyrka    (11 km)

Östuna kyrka    (14 km)

Skånela kyrka    (14 km)

Västra Ryds kyrka    (14 km)

Dalby Kyrka    (15 km)

Övergrans Kyrka    (15 km)

Yttergrans Kyrka    (15 km)

Holms Kyrka    (16 km)

Kulla Kyrka    (16 km)

Vidbo kyrka    (16 km)

Hammarby kyrka    (17 km)

Lagga kyrka    (17 km)

Lunda kyrka    (17 km)

Sunnersta Kyrka    (17 km)

Uppsala Näs kyrka    (17 km)

Västeråkers kyrka    (17 km)

Bro kyrka    (18 km)

Eds kyrka    (18 km)

Gottsunda Kyrka    (18 km)

Kalmar kyrka    (18 km)

Markims kyrka    (18 km)

Sävja kyrka    (18 km)

Vilunda Kyrka    (18 km)

Fittja Kyrka    (19 km)

Fresta kyrka    (19 km)

Husby Långhundra kyrka    (19 km)

Kungsängens kyrka    (19 km)

Låssa kyrka    (19 km)

Danmarks Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning