SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skånes mittpunkt

Höör  |  Skåne län

Skånes mittpunkt har enligt gammal hävd sagt utgöra platsen vid den gamla stubbamöllan nära Bosjökloster invid Ringsjön. Olika typer av beräkningar ger dock olika resultat. Carl-Erik Gustafsson gjorde före 2002 en beräkning enligt triangelmetoden vilket gav ett resultat ca 12 km norr om den traditionella mölleplatsen, i Norra Rörums församling 470 meter in från gränsen mot Tjörnarps församling. Triangelmetoden utgår från linjerna som skapas mellan landskapets sydligaste respektive nordligaste punkt samt västligaste och östligaste punkter. Då erhålles skärningspunkt 1. Därefter tas mittpunkten på de två linjerna och nya linjer skapas i rät vinkel genom dessa två mittpunkter. De nya linjerna dras ut mot landskapets gränser och deras på detta sätt uppkomna mittpunkter anges, punkt 2 och 3. De tre punkterna sammanbindes och en triangel bildas i vars mitt landskapets mitt finns.

2002 gjorde Carl-Olof Orsander en beräkning där han omslöt Skånes gränser med en rektangel. Platsen där diagonalerna skar varandra blev på detta sätt landskapets mittpunkt, en plats som ligger på kyrkogården inne i Höör, ca sju kilometer söder om triangelmätningens resultat.

2007 lät Sven Rosborn för Skånska Akademien göra en ny beräkning utifrån begreppet landskapets tyngdpunkt. Denna beräkning gav en plats mellan de båda tidigare, vid ruinen av Brännemölla i Höörs norra utkant.

Att exakt kunna beräkna Skånes mittpunkt är i princip ogörligt. Det finns olika mätsystem att utgå ifrån men också det faktum att öarna Ven och Hallands Väderö ingår i landskapet Skåne gör saken komplicerad. Ska dessa tas med måste nämligen också omgivande vattenområde beaktas. Då de olika mätningarna trots detta befinner sig inom ett relativt begränsat område och mittpunkten är av symbolisk betydelse för Skåne beslöt Skånska Akademien tillsammans med Höörs kommun att speciellt markera platsen vid Brännemölla. Den 3 oktober 2009 avtäckte här landshövding Göran Tunhammar konstnären Lars Ekholms verk ”Mittelen”.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Sätofta    (3 km)

Stehag    (10 km)

Sösdala    (13 km)

Löberöd    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungstorp och Jägersbo    (4 km)

Ormanäs och Stanstorp    (4 km)

Stanstorp och Ormanäs    (4 km)

Ludvigsborg    (6 km)

Osbyholm    (11 km)

Stockamöllan    (11 km)

Kungshult    (13 km)


Övriga orter i närheten

Ekastiga    (1 km)

Holma    (1 km)

Jularp    (nära)

Jularp och Perstorp    (nära)

Snogehall    (nära)

Fogdaröd    (2 km)

Maglasäte    (2 km)

Tjuvaröd    (2 km)

Bokeslund    (3 km)

Ekeborg    (3 km)

Frostavallen    (3 km)

Sjunnerup    (3 km)

Bokehall    (4 km)

Häggenäs    (5 km)

Hänninge    (5 km)

Långstorp    (5 km)

Ormanäs    (5 km)

Röinge    (5 km)

Ängsbyn    (6 km)

Bondemölla    (6 km)

Karlarp    (6 km)

Broslätt    (7 km)

Kollstrarp    (7 km)

Kolstrarp    (7 km)

Kvesarum    (7 km)

Nunnäs    (7 km)

Sjöholmen    (7 km)

Torup    (7 km)

Ageröd    (8 km)

Gamla Bo    (8 km)

Våttseröd    (8 km)

Äsperöd    (9 km)

Hädensjö    (9 km)

Hästäng    (9 km)

Hedensjö    (9 km)

Rugerup    (9 km)

Ynglingarum    (9 km)

Ebbarp    (10 km)

Ella    (10 km)

Funderset    (10 km)

Lindhaga fritiasby    (10 km)

Mannarp    (10 km)

Södra Hultarp    (10 km)

Vägasked    (10 km)

Ekastorp    (11 km)

Hagstad    (11 km)

Åbarp    (12 km)

Fogdarp    (12 km)

Fogdarp och Stanstorp    (12 km)

Gunnaröd    (12 km)

Gunnarp    (12 km)

Hjällaröd    (12 km)

Kärrstorp    (12 km)

Östra Häglinge    (12 km)

Slagtofta    (12 km)

Andersbygget    (13 km)

Ekeboda    (13 km)

Ekeröd    (13 km)

Hemmingsberga    (13 km)

Hjälmaröd    (13 km)

Maglö    (13 km)

Snälleröd    (13 km)

Snogeröd    (13 km)

Anderstorp    (14 km)

Bjärnhult    (14 km)

Gudmuntorp    (14 km)

He    (14 km)

Koholma    (14 km)

Kvarnberga    (14 km)

Kylestorp    (14 km)

Loarp    (14 km)

Norrto    (14 km)

Råby    (14 km)

Råbygård    (14 km)

Rolsberga    (14 km)

Söderto    (14 km)

Tornsborg    (14 km)

Åkarp    (15 km)

Bladhult    (15 km)

Forestad    (15 km)

Sebbarp    (15 km)

Adseke    (16 km)

Åkarp    (16 km)

Almarkaröd    (16 km)

Boarp    (16 km)

Bösarp    (16 km)

Gammalstorp    (16 km)

Högseröd    (16 km)

Hörröd    (16 km)

Myrarp    (16 km)

Ringhult    (16 km)

Satserup    (16 km)

Svenstorp    (16 km)

Tågarp    (16 km)

Torastorp    (16 km)

Västra Forestad    (16 km)

Arup    (17 km)

Benarp    (17 km)

Bjärröd    (17 km)

Björkeberga    (17 km)

Brönnestadt    (17 km)

Duveskog    (17 km)

Kålema    (17 km)

Klingstorp    (17 km)

Köinge    (17 km)

Kolema    (17 km)

Kolemad    (17 km)

Krogsjö    (17 km)

Kungabacken    (17 km)

Mellby    (17 km)

Råset    (17 km)

Stabbarp    (17 km)

Stabbarps Gruva    (17 km)

Attarp    (18 km)

Bjärröd    (18 km)

Brostorp    (18 km)

Frönshult    (18 km)

Gryby    (18 km)

Guvarp    (18 km)

Isakstorp    (18 km)

Isastorp    (18 km)

Lunnaheja    (18 km)

Lunnahöja    (18 km)

Maglehult    (18 km)

Månsköp    (18 km)

Råbockarp    (18 km)

Satsarp    (18 km)

Selarp    (18 km)

Trolleholm    (18 km)

Äspinge    (19 km)

Bjära    (19 km)

Härsnäs    (19 km)

Karaby    (19 km)

Knopparp    (19 km)

Olarp    (19 km)

Östra Vedåkra    (19 km)

Rickarum    (19 km)

Sallerup    (19 km)

Sandåkra    (19 km)

Timan    (19 km)

Deleberga    (20 km)

Gullarp    (20 km)

Gummastorp    (20 km)

Liarum    (20 km)

Östra Asmundtorp    (20 km)

Sjunnarp    (20 km)

Stora Kampholma    (20 km)

Tockarp    (20 km)

Västerstads kyrkby    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (1 km)

Onsvalakällan    (4 km)

Blommeröd    (6 km)

Tjörnarps kursgård    (8 km)

Runristning    (9 km)

Magnhild av Fulltofta    (10 km)

Stockamöllans herrgård    (10 km)

Kastberga slott    (15 km)

Eslövs Sportflygklubb    (16 km)

Eslövs folkhögskola    (19 km)

Hörbymasten    (19 km)

Lagerhuset    (19 km)

Medborgarhuset    (19 km)

Västerstads herrgård    (20 km)

Västra Strömonumentet    (20 km)


Kyrkor i närheten

Höör Kyrka    (1 km)

Höörs kyrka    (nära)

Klockarebackens kapell    (1 km)

Munkarps Kyrka    (5 km)

Bosjöklosters kyrka    (7 km)

Hallaröds Kyrka    (7 km)

Södra Rörums Kyrka    (8 km)

Tjörnarps Kyrka    (8 km)

Fulltofta Kyrka    (9 km)

Norra Rörums Kyrka    (9 km)

Stehags Kyrka    (9 km)

Tjörnarps gamla kyrka    (9 km)

Häglinge Kyrka    (12 km)

Billinge kyrka    (13 km)

Hörby Kyrka    (13 km)

Lyby Kyrka    (13 km)

Gudmuntorps Kyrka    (14 km)

Äspinge Kyrka    (15 km)

Bosarps Kyrka    (15 km)

Färingtofta Kyrka    (15 km)

Högseröds Kyrka    (16 km)

Östra Strö Kyrka    (16 km)

Röstånga Kyrka    (16 km)

Äsphults Kyrka    (17 km)

Hurva Kyrka    (17 km)

Norra Mellby Kyrka    (17 km)

Asks Kyrka    (18 km)

Brönnestads Kyrka    (18 km)

Linderöds Kyrka    (18 km)

Österkyrkan    (18 km)

EFS kyrkan i Eslöv    (19 km)

Eslövs Kyrka    (19 km)

Skarhults Kyrka    (19 km)

Västra Strö Kyrka    (19 km)

Matteröds Kyrka    (20 km)

Näs Kyrka    (20 km)

Östra Sallerups Kyrka    (20 km)

Västerstads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Skånes mittpunkt