SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tegeldammarna/Lergravarna

Höör  |  Skåne län

Lergrav och sumpskog.

Tegeldammarna/Lergravarna är ett naturreservat i Höörs kommun.

Naturreservatet omfattar den gamla lertäkten till det som var Gunnarps tegelbruk. Den gamla lertäkten syns tydligt som täkthål och jordvallar i området. Reservatet består i dag till största delen av fuktig lövskog och sumpskog. I de sanka delarna finns gott om död ved vilket skapar livsmiljö för många svamp- och insektsarter. Under istiden fanns det en issjö som avsatte den näringsrika leran, vilket nu skapar förutsättningarna för en mycket rik flora. Den nordöstra delen består av ädellövskog, öppen betesmark, och en större damm.

Tegeldammarna/Lergravarna är Höörs kommuns första kommunala naturreservat.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Höör    (10 km)


Mindre orter i närheten

Sösdala    (3 km)

Sätofta    (12 km)

Tormastorp    (13 km)

Tormestorp    (13 km)

Tyringe    (18 km)

Stehag    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungstorp och Jägersbo    (12 km)

Ludvigsborg    (13 km)

Ormanäs och Stanstorp    (14 km)

Stanstorp och Ormanäs    (14 km)

Osbyholm    (18 km)

Stockamöllan    (18 km)


Övriga orter i närheten

Ella    (nära)

Ebbarp    (2 km)

Åbarp    (3 km)

Torup    (3 km)

Karlarp    (4 km)

Ynglingarum    (4 km)

Hädensjö    (5 km)

Hedensjö    (5 km)

Kollstrarp    (5 km)

Kolstrarp    (5 km)

Maglö    (5 km)

Adseke    (6 km)

Hjällaröd    (6 km)

Hörröd    (6 km)

Östra Häglinge    (6 km)

Björkeberga    (7 km)

Brönnestadt    (7 km)

Mellby    (7 km)

Sjunnerup    (7 km)

Bokehall    (8 km)

Bokeslund    (8 km)

Broslätt    (8 km)

Funderset    (8 km)

Långstorp    (8 km)

Lindhaga fritiasby    (8 km)

Lunnaheja    (8 km)

Lunnahöja    (8 km)

Svenstorp    (8 km)

Bjärröd    (9 km)

Frostavallen    (9 km)

Holma    (9 km)

Jularp    (9 km)

Jularp och Perstorp    (9 km)

Krogsjö    (9 km)

Kvesarum    (9 km)

Myrarp    (9 km)

Sandåkra    (9 km)

Snogehall    (9 km)

Bjärnhult    (10 km)

Ekastiga    (10 km)

Ekastorp    (10 km)

Fogdaröd    (10 km)

Hagstad    (10 km)

Karaby    (10 km)

Loarp    (10 km)

Maglehult    (10 km)

Vägasked    (10 km)

Bondemölla    (11 km)

Hovdala    (11 km)

Isakstorp    (11 km)

Isastorp    (11 km)

Maglasäte    (11 km)

Rickarum    (11 km)

Röinge    (11 km)

Åkarp    (12 km)

Brostorp    (12 km)

Deleberga    (12 km)

Ekeborg    (12 km)

Gunnarp    (12 km)

Holkaberga    (12 km)

Råbockarp    (12 km)

Ringhult    (12 km)

Tjuvaröd    (12 km)

Äsperöd    (13 km)

Bladhult    (13 km)

Häggenäs    (13 km)

Mannarp    (13 km)

Nilstorp    (13 km)

Olarp    (13 km)

Sjunnarp    (13 km)

Skyrup    (13 km)

Andersbygget    (14 km)

Bösarp    (14 km)

Hästäng    (14 km)

Koholma    (14 km)

Näflinge    (14 km)

Skälsböke    (14 km)

Slätthult    (14 km)

Tockarp    (14 km)

Åmanäs och Nilstorp    (15 km)

Ängsbyn    (15 km)

Attarp    (15 km)

Ekeröd    (15 km)

Finjasjöbaden    (15 km)

Hänninge    (15 km)

Harastorp    (15 km)

Kylestorp    (15 km)

Liarum    (15 km)

Maglehult    (15 km)

Nunnäs    (15 km)

Ormanäs    (15 km)

Rugerup    (15 km)

Smedeboda    (15 km)

Snälleröd    (15 km)

Södra Hultarp    (15 km)

Stora Kampholma    (15 km)

Torastorp    (15 km)

Våttseröd    (15 km)

Årröd    (16 km)

Bjära    (16 km)

Horsaröd    (16 km)

Kialt    (16 km)

Knopparp    (16 km)

Lilla Torsjö    (16 km)

Mjölkalånga    (16 km)

Satserup    (16 km)

Sjöholmen    (16 km)

Slagtofta    (16 km)

Tornsborg    (16 km)

Tykarp    (16 km)

Ageröd    (17 km)

Bjärröd    (17 km)

Björkedal    (17 km)

Gammalstorp    (17 km)

Gulastorp    (17 km)

Guvarp    (17 km)

Klingstorp    (17 km)

Lillaskog    (17 km)

Lommarp    (17 km)

Öraholma    (17 km)

Råset    (17 km)

Sätaröd    (17 km)

Troröd    (17 km)

Ullarp    (17 km)

Vanneberga    (17 km)

Värgap    (17 km)

Anderstorp    (18 km)

Ekeboda    (18 km)

Gäddastorp    (18 km)

Gamla Bo    (18 km)

Kårestad    (18 km)

Kårrestad    (18 km)

Kvarnberga    (18 km)

Ljungen    (18 km)

Odersbäck    (18 km)

Venestad    (18 km)

Bosarp    (19 km)

Forestad    (19 km)

Gräsabygget    (19 km)

Gunnaröd    (19 km)

Gunnarstorp    (19 km)

Hissmossa    (19 km)

Hjärseke    (19 km)

Kilhult    (19 km)

Klårröd    (19 km)

Mammarp    (19 km)

Månsköp    (19 km)

Stockholm    (19 km)

Tågarp    (19 km)

Timan    (19 km)

Västra Forestad    (19 km)

Benarp    (20 km)

He    (20 km)

Råby    (20 km)

Råbygård    (20 km)

Skättilljunga    (20 km)


Landmärken i närheten

Tjörnarps kursgård    (3 km)

Onsvalakällan    (7 km)

Runristning    (10 km)

Skånes mittpunkt    (10 km)

Magnhild av Fulltofta    (14 km)

Blommeröd    (16 km)

Skånska dragonregementet    (16 km)

Hässleholmsgården    (17 km)

Runristning    (17 km)

Stockamöllans herrgård    (18 km)

Skånska trängregementet    (19 km)


Kyrkor i närheten

Tjörnarps gamla kyrka    (2 km)

Tjörnarps Kyrka    (2 km)

Häglinge Kyrka    (5 km)

Norra Mellby Kyrka    (7 km)

Norra Rörums Kyrka    (8 km)

Brönnestads Kyrka    (9 km)

Höör Kyrka    (10 km)

Höörs kyrka    (10 km)

Södra Rörums Kyrka    (10 km)

Äsphults Kyrka    (11 km)

Klockarebackens kapell    (11 km)

Matteröds Kyrka    (11 km)

Hallaröds Kyrka    (12 km)

Linderöds Kyrka    (14 km)

Munkarps Kyrka    (14 km)

Nävlinge Kyrka    (14 km)

Fulltofta Kyrka    (15 km)

Djurröds Kyrka    (16 km)

Tvärskogs kapell    (16 km)

Bosjöklosters kyrka    (17 km)

Färingtofta Kyrka    (17 km)

Finja Kyrka    (17 km)

Ignaberga Gamla Kyrka    (17 km)

Ignaberga Kyrka    (17 km)

Ignaberga nya kyrka    (17 km)

Tyringe Kyrka    (17 km)

Västra Torups Kyrka    (17 km)

Äspinge Kyrka    (18 km)

Hässleholms Kyrka    (18 km)

Hörby Kyrka    (18 km)

Västerkyrkan    (18 km)

Lyby Kyrka    (19 km)

Stehags Kyrka    (19 km)

Billinge kyrka    (20 km)

Ljungdala Kyrka    (20 km)

Ljungdalakyrkan    (20 km)


Mer information

Vädret kring Tegeldammarna/Lergravarna