SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Järavallen

Kävlinge  |  Skåne län

Järavallen eller Litorinavallen

Järavallen är ett naturreservat i Kävlinge kommun i Skåne län. I omedelbar närhet ligger bebyggelsen Järavallen.

Järavallen eller Litorinavallen har fått sitt namn efter den vall som formades för ca 7000 år sedan vid stranden av Litorinahavet när Öresunds vattenyta låg betydligt högre än i dag. Vallen löper ett hundratal meter innanför nuvarande strandlinjen.

Järavallen är ett av sydvästra Skånes största sammanhängande friluftsområden. Järavallen rymmer både ängar, strand och tallskog med ett nät av naturstigar. Här häckar många olika fågelarter, till exempel skärfläcka. I nära anslutning till naturreservatet ligger Barsebäck Golf & Country Club.

Tallskogen planterades i slutet av 1800-talet för att förhindra sandflykt. Skogen består främst av tall, svarttall & gran det finns även mindre bestånd av bok, ek och björk.

Den inre delen av Lundåkrabukten är numera ett långgrunt havsstrandsområde med tångvallar som blottläggs vid lågvatten. Området övergår i flacka strandängar som sträcker sig upp mot Litorinavallen. Innanför denna breder dynlandskapet ut sig, omväxlande med fuktiga områden och mosspartier som Hofterup Mosse.

Området ägdes länge av Barsebäcks gods och användes för slåtter och betesmark. I dag betas ängarna av kor och nötkreatur för att behålla artsammansättningen av betesgynnade växter.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Lund    (18 km)


Medelstora orter i närheten

Bjärred    (9 km)

Åkarp    (19 km)

Arlöv    (19 km)


Mindre orter i närheten

Häljarp    (7 km)

Assmundtorp    (10 km)

Furulund    (10 km)

Marieholm    (15 km)

Marieholm Eslöv    (15 km)

Svalöf    (17 km)

Svalöv    (17 km)

Hjärup    (18 km)

Glumslöv    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kumle    (4 km)

Sandskogen    (4 km)

Saxtorpsskogen    (4 km)

Dösbröjo    (5 km)

Dösjebro    (5 km)

Dösjöbro    (5 km)

Svanabacken    (5 km)

Annelöv    (6 km)

Barsebäckshamn    (6 km)

Kvärlöv    (6 km)

Tågarp Svalövs    (15 km)

Herslöv    (16 km)

Tågarp    (16 km)

Väggarp    (18 km)

Bergströmshusen    (19 km)

Örtofta    (19 km)

Vittskövle    (19 km)

Vallåkra    (20 km)


Övriga orter i närheten

Lundåkra    (1 km)

Andersro    (2 km)

Ålstorp    (3 km)

Björnstorp    (3 km)

Håkanstorp    (3 km)

Håkantorp    (3 km)

Hänkelstorp    (3 km)

Henkelstorp    (3 km)

Hugodal    (3 km)

Lyckan    (4 km)

Björnahusen    (5 km)

Toarp    (5 km)

Lyckehusen    (6 km)

Västra Karleby    (6 km)

Flygeltofta    (7 km)

Skarorna    (7 km)

Vikhög    (7 km)

Axeltofta    (8 km)

Huvudstorp    (8 km)

Lilla Hörstad    (8 km)

Borgeby    (9 km)

Kullen    (9 km)

Nya Bjärred    (9 km)

Rinnebäck    (9 km)

Rutsborg    (9 km)

Särslöv    (9 km)

Gamla Bjärred    (10 km)

Marieberg    (10 km)

Norrvid    (10 km)

Norrvidinge    (10 km)

Södervidinge station    (10 km)

Tostarp    (10 km)

Trä    (10 km)

Gryet    (11 km)

Hällstorp    (11 km)

Örja kyrkby    (11 km)

Värmö    (11 km)

Weibullsholm    (11 km)

Fjälie    (12 km)

Nyhem    (12 km)

Annelund    (13 km)

Habo    (13 km)

Håstenslöv    (13 km)

Hedenborg    (13 km)

Ljunghuset    (13 km)

Standhem    (13 km)

Strandhem    (13 km)

Tullstorp    (13 km)

Säbyholm    (14 km)

Säbyholm Skåne    (14 km)

Stångby kyrkby    (14 km)

Svaneholm    (14 km)

Borstahusen    (15 km)

Norra Reslöv    (15 km)

Tarstad    (15 km)

Valkärra    (15 km)

Vallkära    (15 km)

Brödåkra    (16 km)

Framnäs    (16 km)

Högestorp    (16 km)

Karstorp    (16 km)

Lilla Håstad    (16 km)

Sireköbinge    (16 km)

Strandhusen    (16 km)

Värpinge    (16 km)

Värpinge by    (16 km)

Alnarp    (17 km)

Hilleshög    (17 km)

Oscarshem    (17 km)

Rustningshamn    (17 km)

Eskatorp    (18 km)

Flackarps mölla    (18 km)

Jakriborg    (18 km)

Källby    (18 km)

Källstorp    (18 km)

Norra Fäladen    (18 km)

Norraby    (18 km)

Sundvik    (18 km)

Ålabodarna    (19 km)

Bäckviken    (19 km)

Gultarp    (19 km)

Kingelstad    (19 km)

Örenäs    (19 km)

Sankt Lars    (19 km)

Spillepengen    (19 km)

Strandnäs    (19 km)

Svenstorp    (19 km)

Loarp    (20 km)

Malmö hamn    (20 km)

Norra Vallåkra    (20 km)

Norreborg    (20 km)

Ormastorp    (20 km)

Stora Uppåkra    (20 km)

Toftaholm    (20 km)


Landmärken i närheten

Gillhög    (3 km)

Hofterupsdösen    (3 km)

Barsebäcks kärnkraftverk    (6 km)

Tågerup    (7 km)

Folkets Park i Kävlinge    (10 km)

Haldex    (10 km)

Landskrona museum    (11 km)

Landskrona stadsbibliotek    (11 km)

Danshögarna    (12 km)

Rönneberga Backe    (13 km)

Pilsåker    (15 km)

Fridhems folkhögskola    (16 km)

Gunnesbo IP    (16 km)

Hildesborg    (16 km)

Nova Lund    (16 km)

Tornhallen    (16 km)

Trolleberg    (16 km)

Bollhuset    (17 km)

Glumslövs backar utsikt över Ven & Danmark    (17 km)

Lerbäckshögen    (17 km)

Monumentparken    (17 km)

Sankt Hans backar    (17 km)

AF borgen    (18 km)

Åke Hans    (18 km)

Allhelgonakyrkan Lund    (18 km)

Apoteket Svanen    (18 km)

Archaeologicum    (18 km)

Bälteberga    (18 km)

Bredgatan    (18 km)

Dekanresidenset    (18 km)

Delphi    (18 km)

Domkyrkoforum    (18 km)

Fontänen på Universitetsplatsen i Lund    (18 km)

Helgeandskyrkan Lund    (18 km)

Johan Henrik Thomanders studenthem    (18 km)

Kalmar nation Lund    (18 km)

Kanikresidenset    (18 km)

Karl XII huset    (18 km)

Katedralskolan    (18 km)

Kjederquistska gården    (18 km)

Krognoshuset    (18 km)

Kulturmejeriet    (18 km)

Kungshuset    (18 km)

Kungshuset Lund    (18 km)

Liberiet    (18 km)

Lundagård    (18 km)

Lunds gamla observatorium    (18 km)

Lunds Idrottshall    (18 km)

Lunds konsthall    (18 km)

Lunds saluhall    (18 km)

Lunds Studentteater    (18 km)

Palaestra et Odeum    (18 km)

Runristning    (18 km)

Sankt Petri kyrkogata    (18 km)

Skånes universitetssjukhus    (18 km)

Stadsbiblioteket i Lund    (18 km)

Stadshallen    (18 km)

Stadsparken    (18 km)

Stäket    (18 km)

Stäket Lund    (18 km)

Svenska Bindgarnsfabriken    (18 km)

Tegnérsplatsen    (18 km)

Universitetshuset Lund    (18 km)

Victoriastadion    (18 km)

Wickmanska gården    (18 km)

Brunnshög    (19 km)

Burlöv Center    (19 km)

Domushuset    (19 km)

Folkhögskolan Hvilan    (19 km)

Församlingshemmet Ugglan    (19 km)

Helsingkrona nation    (19 km)

Ingvar Kamprad Designcentrum    (19 km)

Kristianstads nation    (19 km)

Landsarkivet i Lund    (19 km)

Malmö nation    (19 km)

MAX lab    (19 km)

Nämndemansgården    (19 km)

Öresundsverket    (19 km)

Östervångsskolan    (19 km)

Sankt Laurentii kyrka Lund    (19 km)

Smålands nation    (19 km)

Smålands nation Lund    (19 km)

Sparta studentboende    (19 km)

Sylwanska gården    (19 km)

Uppåkrastenen    (19 km)

Veidec Raceway    (19 km)

Wermlands nation    (19 km)

Sigmahuset    (20 km)

Skånes Dansteater    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hofterups Kyrka    (2 km)

Barsebäcks Kyrka    (3 km)

Saxtorps kyrka    (5 km)

Löddeköpinge kyrka    (6 km)

Västra Karaby Kyrka    (6 km)

Annelövs Kyrka    (7 km)

Borgeby kyrka    (7 km)

Högs Kyrka    (7 km)

Nymö kyrka    (7 km)

Dagstorps Kyrka    (8 km)

Kävlinge Kyrka    (8 km)

Stävie kyrka    (8 km)

Tofta kyrka    (8 km)

Asmundtorps kyrka    (10 km)

Berga kyrka    (10 km)

Bergakyrkan    (10 km)

Billeberga kyrka    (10 km)

Gamla kyrkan i Kävlinge    (10 km)

Kävlinge Gamla Kyrka    (10 km)

Korsbacka Kyrka    (10 km)

Korsbackakyrkan    (10 km)

Lackalänga kyrka    (10 km)

Södervidinge Kyrka    (10 km)

Fjälie Kyrka    (11 km)

Flädie kyrka    (11 km)

Norrvidinge Kyrka    (11 km)

Örja Kyrka    (11 km)

Sancti Johannis Baptistae kyrka    (11 km)

Sofia Albertina kyrka    (11 km)

Fjelie Kyrka    (12 km)

Sankt Johannes kyrka    (12 km)

Källs Nöbbelövs Kyrka    (13 km)

Stora Harrie Kyrka    (13 km)

Vadensjö Kyrka    (13 km)

Borstahusens Kapell    (14 km)

Lomma kyrka    (14 km)

Norra Skrävlinge Kyrka    (14 km)

Säby Kyrka    (14 km)

Stångby Kyrka    (14 km)

Tirups Kyrka    (14 km)

Västra Hoby Kyrka    (14 km)

Norra Nöbbelövs Kyrka    (15 km)

Sireköpinge Kyrka    (15 km)

Vallkärra Kyrka    (15 km)

Virke Kyrka    (15 km)

Felestads Kyrka    (16 km)

Härslövs Kyrka    (16 km)

Lilla Harrie Kyrka    (16 km)

Reslövs kyrka    (16 km)

Håstads kyrka    (17 km)

Ottarps Kyrka    (17 km)

Petersgårdens Kyrka    (17 km)

Västerkyrkan    (17 km)

Allhelgonakyrkan    (18 km)

Flackarps kyrka    (18 km)

Helgeandskyrkan    (18 km)

Klosterkyrkan    (18 km)

Lunds Domkyrka    (18 km)

Östra Karaby Kyrka    (18 km)

S:t Hans kyrka    (18 km)

Sankt Peters Klosters kyrka    (18 km)

Svalövs kyrka    (18 km)

Torrlösa Kyrka    (18 km)

Arlövs kyrka    (19 km)

Burlövs Kyrka    (19 km)

Glumslövs Kyrka    (19 km)

Halmstads Kyrka    (19 km)

Odarslövs kyrka    (19 km)

Örtofta Kyrka    (19 km)

Remmarlövs Kyrka    (19 km)

Sankt Laurentii kyrka    (19 km)

Uppåkra kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Järavallen