SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lilles Backe

Kristianstad  |  Skåne län

Sala backe (alternativ stavning Salabacke) är en stadsdel med omkring 10 000 invånare i östra Uppsala någon kilometer från Vaksala kyrkby och cirka två kilometer från Uppsala centralstation. Namnet antas syfta på det kuperade läget för en sedan länge försvunnen by, Sala. Stadsdelens gränser är Tycho Hedéns väg i väster mot Fålhagen, Vaksalagatan i norr mot Gränby, Fyrislundsgatan i öster mot Årsta och Upsala-Lenna Jernväg i söder mot Fyrislund. Södra delen av Sala backe, avvikande med sitt bestånd av radhus och villor, kallas även Johannesbäck, men detta område räknas inte som en officiell stadsdel.

Sala by omtals första gången 1221 i ett skyddsbrev för Vårfrukyrkan i Uppsala. På 1300-talet bestod byn av minst fyra gårdar, men gårdarna omvandlas kort därpå till torp och jorde knytts hvudsakligen till Uppsala domkyrka. Bytomten har legat i området kring nuvarande Källparken, där Sala källa nu rinner fram.

Området var tidigare främst jordbruksmark som började exploateras för bebyggelse med början några år efter Andra Världskriget. Bebyggelsen, ganska tät och delvis sluten, har oftast uppförts i tre till fem våningars höjd och innehåller främst bostäder upplåtna till relativt hög andel som hyresrätter men också en väsentlig del av lägenhetsbeståndet är bostadsrätter. De äldsta områdena nära Skomakarberget har hus ritade av Gunnar Leche. Dessa byggdes i trakten av de övergivna gårdstunen till den gamla byn Sala och något tidigare än huvuddelen av övrig bebyggelse i området som är från mitten av 1950-talet. Vid Ritargatan uppfördes på 60- och 70-talen ett fåtal hus i hela 9 våningars höjd jämte några loftgångshus i 4 våningar. En måttlig förnyelse av bebyggelsen har skett på några håll under senare år, till exempel längs Byggmästargatan, Salabacksgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Ett nytt kvarter med hyresbostäder har tillkommit vid Gröna gatan. En långsträckt gräsyta i nordöst som tidigare varit ett strövområde och reservat för en tidigare stolpburen elkraftledning kommer på 2010-talet att användas för omfattande nybebyggelse. Gatunätet i Sala backe kommer enligt preliminär plan att utvidgas fram till Fyrislundsgatan som samtidigt beräknas ändra karaktär från trafikled till stadsgata med tyngdpunkt nära Årsta centrum. Gatan kan förväntas behålla sin trafikvolym då den förbinder Uppsalas två viktigaste handelsområden utanför centrum; Boländerna och Gränby.

Ursprungligen fanns i stadsdelen ett drygt dussintal utspridda närbutiker och ett koncentrerat centrum vid Brantingstorg vid slutet av Hjalmar Brantingsgatan. Torget är uppkallat efter Sveriges tidigare statsminister Hjalmar Branting. Det har behållit delar av sitt ursprungliga serviceutbud, till exempel bibliotek och konditori. I torgets nordöstra hörn finns fontänen Våta stenen som skapades år 1960 av Per-Erik Willö.

Alternativ till tjänsteutbudet vid Brantingstorg har senare tillkommit genom närbelägna Årsta Centrum, Gränby Centrum, det lilla affärsområdet vid Björkgatan och, något längre bort, Boländernas och centrala Uppsalas affärsutbud.

Sala backe är ännu en ganska grön stadsdel även om nyare bebyggelse ibland har inkräktat på parkmark, för övrigt även på gatumark. Inom en större attraktiv gräsyta nära Brantingstorg, Källparken, finns en amfiteater och en källa. Därifrån medges fri sikt mot Vaksala kyrka från tidig medeltid. En stadsdelskyrka uppförd i trä på 1950-talet, ligger invid en brant av Skomakarberget, och har en känd altarmålning av Bror Hjorth. Salabackekyrkan har skadats av brand men återuppbyggts.

Området har två större skolor, Brantingsskolan (1950-tal) och Johannesbäcksskolan (1960-tal). Den senare var under en tid på 1980-talet gymnasieskola (Lundellska skolan) innan dess flytt till nuvarande plats nära Polacksbacken. En annan större kommunal gymnasieskola med idrottsprogram, Celsiusskolan, finns omedelbart väster om Sala backe, på motsatta sidan om Tycho Hedéns väg.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sölvesborg    (17 km)


Mindre orter i närheten

Hammar    (6 km)

Hammar Kristianstad    (7 km)

Hanaskog    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Balsby    (6 km)

Viby Kristianstad    (6 km)

Rinkaby Kristianstads    (7 km)

Viby    (7 km)

Hammarslund    (8 km)

Nymölla    (10 km)

Arkelstorp    (13 km)

Torsebro    (13 km)

Vinnö    (13 km)

Klagstorp    (14 km)

Valje    (15 km)

Valjeviken    (15 km)

Gärds Köpinge    (16 km)

Immein    (17 km)

Västanå Bromölla    (17 km)

Ovesholm    (18 km)

Västanå    (19 km)

Yngsjö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Västra Ljungby    (3 km)

Kjuge    (4 km)

Håslöv    (6 km)

Möllebacken    (6 km)

Vanneberga    (6 km)

Gälltofta    (7 km)

Nosaby Kyrka    (7 km)

Skånes Viby    (7 km)

Barum    (8 km)

Flackarp    (8 km)

Palestina    (8 km)

Kungsbacken    (9 km)

Möllehusen    (9 km)

Åby    (10 km)

Bodarna    (10 km)

Dala    (10 km)

Ekestad    (10 km)

Hedentorp    (10 km)

Horna    (10 km)

Långebro    (10 km)

Tosteberga    (10 km)

Åsumtorp    (11 km)

Landön    (11 km)

Vilan    (11 km)

Härlöv    (12 km)

Hovby    (12 km)

Krogstorp    (12 km)

Östra sandar    (12 km)

Edenryd    (13 km)

Nogesund    (13 km)

Öllsjö    (13 km)

Östra Täppet    (13 km)

Allarp    (14 km)

Grödby    (14 km)

Isgrannatorp    (14 km)

Karpalund    (14 km)

Äspet    (15 km)

Bjärlöv    (15 km)

Fjäringsgården    (15 km)

Råby    (15 km)

Ripa    (15 km)

Strandvik    (15 km)

Svartetorp    (15 km)

Ugerup    (15 km)

Villands Vånga    (15 km)

Äskekärra    (16 km)

Bivaröd    (16 km)

Bössebacken    (16 km)

Håkanryd    (16 km)

Kaffatorp    (16 km)

Källunda    (16 km)

Sigersvik    (16 km)

Tredenborg    (16 km)

Axeltorp    (17 km)

Falkvik    (17 km)

Gringelstad    (17 km)

Härnestad    (17 km)

Juteboda    (17 km)

Staversvad    (17 km)

Ynde    (17 km)

Övarp    (18 km)

Tings Nöbbelöv    (18 km)

Värestorp    (18 km)

Västra Näs    (18 km)

Axeltorp    (19 km)

Döda byn    (19 km)

Hjärsåslilla    (19 km)

Lilla Hjärsås    (19 km)

Lyngsö    (19 km)

Nöbbelöv    (19 km)

Sandviken    (19 km)

Siretorp    (19 km)

Siretorp och Sandviken    (19 km)

Skarvik    (19 km)

Yngsjöstrand    (19 km)

Slottet    (20 km)


Landmärken i närheten

Centralsjukhuset Kristianstad    (8 km)

Sveriges ytterpunkter    (8 km)

Anstalten Kristianstad Centrum    (9 km)

Kristianstad Idrottshall    (9 km)

Norra Kasern    (9 km)

Skånska Yllefabriken    (9 km)

Stora kronohuset    (9 km)

Härlövs ängar    (10 km)

Norra skånska infanteriregementet    (10 km)

Norra skånska regementet    (10 km)

Centrumkyrkan    (11 km)

Lillö borgruin    (11 km)

Folkets hus    (12 km)

Åhus borg    (14 km)

Ballingstorpsgården    (14 km)

Anstalten Kristianstad    (16 km)

Lista över byggnadsminnen i Blekinge län    (16 km)

Wrangelsberg    (16 km)

Svarta Led    (17 km)

Sölvesborgs slott    (18 km)

Runristning    (19 km)


Kyrkor i närheten

Fjälkinge kyrka    (2 km)

Kiaby Kyrka    (3 km)

Nymö Kyrka    (4 km)

Gustav Adolfs kyrka    (5 km)

Trolle Ljungby Kyrka    (5 km)

Österslövs Kyrka    (6 km)

Gualövs Kyrka    (7 km)

Österängs kyrka    (7 km)

Rinkaby Kyrka    (7 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (9 km)

Ivö Kyrka    (9 km)

Näsby Kyrka    (9 km)

Fjälkestads Kyrka    (10 km)

Ivetofta Kyrka    (11 km)

Norra Åsums Kyrka    (11 km)

Oppmanna Kyrka    (11 km)

Färlövs kyrka    (14 km)

Sankta Maria Kyrka    (14 km)

Köpinge Kyrka    (15 km)

Skepparslövs Kyrka    (15 km)

Vä kyrka    (15 km)

Vånga Kyrka    (15 km)

Önnestads Kyrka    (17 km)

Kviinge Kyrka    (18 km)

Näsums Kyrka    (18 km)

Norra Strö Kyrka    (18 km)

Sankt Nicolai Kyrka    (18 km)

Sankt Nicolai kyrka Sölvesborg    (18 km)

Lyngsjö Kyrka    (19 km)

Hjärsås Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lilles Backe