SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Palladium

Malmö stad  |  Skåne län

Utseende

Palladium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen platinametaller. Palladium är mycket korrosionsbeständigt och används inom elektronik och i katalysatorer. Kemiskt räknas metallen som en ädelmetall.

Enligt en svensk lag från 1999 stadgas att man kan få tillstånd att sälja arbeten av palladium som ädelmetallarbeten.

(Efter asteroiden Pallas, se slutet av artikeln), grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Pd. Palladium är ett sällsynt grundämne i jordskorpan. Medelhalten är ungefär densamma som för platina, 10–15 mg/ton, och högre än för guld. Förekomst och framställning behandlas under Nplatinametaller. Palladium finns som sperrylit, (Pt,Pd)As2, stibiopalladinit, Pd3Sb, och gediget eller legerat med platina eller guld. Höga palladiumhalter finns i Norilsk i Sibirien, Sudbury i Kanada, Stillwater i Montana och i Merensky Reef i Bushveldkomplexet i Sydafrika. Gediget palladium är sällsynt. Legerat med små halter platina och iridium har det påträffats i Colombia, Brasilien, Ryssland (Ural) och Sydafrika (Transvaal). Palladium separeras från de övriga platinametallerna som aminkomplexet [Pd(NH3)2Cl2] eller saltet (NH4)2[PdCl6]. Dessa reduceras till metall genom upphettning under kvävgas eller genom reduktion med hydrazin i vattenlösning. Vid dessa processer faller metallen ut som ett svart pulver (palladiumsvart), som kan smältas samman till massiv metall. Världsproduktionen var 1993 ca 120 ton. I naturen finns palladium som en blandning av sex stabila isotoper; se faktaruta. Metallen är i massiv form silverglänsande och mekaniskt lätt bearbetbar. Tunna folier med en tjocklek på endast en tiotusendels millimeter (0,1 µm) kan valsas ut. Palladium har den lägsta densiteten, smältpunkten och kokpunkten av de sex platinametallerna. Dess ledningsförmåga för elektricitet och värme är som platinas, eller ca sex gånger sämre än koppars.

Palladium räknas som en ädelmetall men är den mest reaktiva av platinametallerna. Vid glödgning i luft oxideras den till oxid, PdO. Varm, rykande salpetersyra löser palladiumsvart, varvid palladium(II)nitrat, Pd(NO3)2, bildas. Lättast löses metallen i samtidigt oxiderande och komplexbildande medier, till exempel kungsvatten eller lösningar av klor eller brom i koncentrerad saltsyra. Palladium angrips av klorgas och flytande brom, kaliumcyanid och natriumhypoklorit, däremot inte av fluor eller jod. Metallen är också resistent mot koncentrerad saltsyra, svavelsyra och hydroxider vid vanliga temperaturer. Den legeras lätt med andra metaller, till exempel guld och platina.

Den mest karakteristiska egenskapen, som också utnyttjas tekniskt, är metallens förmåga att absorbera stora volymer vätgas, vilket upptäcktes av Thomas Graham redan 1866. Även molekyler av de tyngre väteisotoperna, deuterium och tritium, löser sig i palladium. Vid rumstemperatur tar palladium upp ca 350 gånger – i finfördelad form ca 900 gånger och i kolloidal form ca 3000 gånger – sin egen volym vätgas. Dessa senare lösligheter svarar mot en koncentration av väte i metallen som är lika hög som eller högre än i flytande väte. Absorption sker till exempel lätt då palladium utgör katod vid elektrolys av vatten. Absorption i palladium kan användas för att på enkelt sätt väga vätgas. Då höga halter väte absorberas närmar sig materialets sammansättning PdH0,5, det blir sprött och halvledande och expanderar ca 10% p.g.a. fasomvandling. Vid upphettning avges väte åter, nu i atomär och mycket reaktiv form. Detta är grunden för palladiums tekniska användning som katalysator för hydreringsreaktioner. Tunna folier av palladium eller en palladiumlegering innehållande 25% silver (som ej blir skör) är genomsläppliga för vätgas och deuterium och används för att skilja dessa från andra gaser. Vätets löslighet i palladium är också grunden för försöken under slutet av 1980-talet med kall fusion. Av världens samlade palladiumförbrukning 1993 på beräknat drygt 120 ton levererades 52% från Ryska federationen, 36% från Sydafrika och 10% sammanlagt från Kanada och USA. Ca hälften används för framställning av elektriska komponenter, till exempel kondensatorer, integrerade kretsar och kontakter. Ungefär 30% används i dentallegeringar, 10% i avgaskatalysatorer för bilar och ca 5% vardera för juvelerararbeten, främst vitt guld, och kemikalier, mest för katalys. Ytbehandling med palladium, palladiering, sker på metaller, glas, porslin och plast för att skydda mot korrosion, ge en elektriskt ledande yta eller för dekorativa ändamål. Exempelvis kan silverföremål beläggas elektrolytiskt med ett tunt skikt av palladium för att undvika mörkfärgning av silversulfid.

Palladium antar i sina kemiska föreningar oxidationstalen 0, +2, och +4, varav de tvåvärda föreningarna är stabilast. Palladium har en stark tendens att bilda metallorganiska föreningar.

Palladium(II)oxid, PdO, är ett svart, i vatten, syror och alkalier svårlösligt fast ämne, som bildas genom direkt reaktion mellan palladiumsvart och syre vid 750°C. Vid 850°C sönderfaller oxiden åter i metall och syre och verkar då som ett oxidationsmedel. Palladium(II)klorid, PdCl2, är ett mörkbrunt, i vatten olösligt fast ämne. I saltsyra löses det under bildning av komplexa joner, tetrakloropalladat(II), PdCl2A4. Dessa joner bildas även som slutprodukt vid upplösning av palladiumsvart i kungsvatten eller i saltsyra och klor. Det är utgångsmaterial för de flesta andra palladiumföreningar och används som katalysator i Wacker-processen för oxidation av eter till acetaldehyd. Tillsats av ammoniak till palladiumklorid ger en rosa fällning av det komplexa saltet [Pd(NH3)4][PdCl4], känt som Vaquelins salt, framställt redan 1813. Vid överskott av ammoniak bildas tetraamminpalladium(II)klorid, [Pd(NH3)4]Cl2. Palladium(II)nitrat, Pd(NO3)2, bildar bruna, hygroskopiska kristaller och erhålls då palladium reagerar med varm, rykande salpetersyra. Vattenlösningar av nitratet innehåller den plankvadratiska tetraakvapalladium(II-jonen, Pd(H2O)2+4. Palladium(II)acetat, Pd(CH3COO)2 bildar gula kristaller som sönderfaller vid 205°C, löser sig i organiska lösningsmedel, och katalyserar organiska reaktioner. Palladium upptäcktes av engelsmannen William Hyde Wollaston (1766–1828) år 1803 och gavs namn efter den då nyss upptäckta asteroiden Pallas.

Kemiskt tecken: Pd Atomnummer: 46 Naturliga isotoper: 102Pd (1,02%), 104Pd (11,14%), 105Pd (22,33%), 106Pd (27,33%), 108Pd (26,46%), 110Pd (11,72%) Radioaktiva isotoper med masstal mellan 96 och 116: bl.a. 103Pd (halveringstid 16,97d), 109Pd (13,47h) Relativ atommassa: 106,42 Elektronkonfiguration i grundtillstånd: [Kr]4d10 Jonisationsenergi PdQPd++eA: 805 kJ/mol Elektronegativitet (Pauling): 2,20 Elektronaffinitet Pd+eAQPdA: 53,7 kJ/mol Oxidationsstadier: 0, +2, +4 Atomradie: 137,6 pm Jonradie: Pd2+ 86, Pd4+ 64 pm Kovalent radie: 128 pm Smältpunkt: 1552°C Kokpunkt: 2940°C Smältentalpi: 17,2 kJ/mol Ångbildningsentalpi: 393,3 kJ/mol Densitet: 12020 kg/m3 (20°C), 10379 kg/m3 (vätska vid smältpunkten)

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Lund    (17 km)


Medelstora orter i närheten

Gamla Staden    (nära)

Rådmansvången    (1 km)

Västra Sorgenfri    (1 km)

Östra Sorgenfri    (2 km)

Ribersborg    (2 km)

Rönneholm    (2 km)

Rönneholm Malmö    (2 km)

Kirsebergsstaden    (3 km)

Gamla Limhamn    (4 km)

Nydala    (4 km)

Nydala Malmö    (4 km)

Lindängen    (5 km)

Arlöv    (6 km)

Åkarp    (9 km)

Bunkeflostrand    (9 km)

Bjärred    (13 km)

Vällinge    (15 km)


Mindre orter i närheten

Davidshall    (nära)

Hästhagen    (1 km)

Hästhagen Malmö    (1 km)

Kronborg    (1 km)

Kronborg Malmö    (1 km)

Kronprinsen    (1 km)

Lugnet    (nära)

Lugnet Malmö    (nära)

Rörsjöstaden    (nära)

Slussen    (1 km)

Slussen Malmö    (1 km)

Annelund    (2 km)

Annelund Malmö    (2 km)

Borgmästaregården    (2 km)

Dammfri    (2 km)

Ellstorp    (2 km)

Fågelbacken    (2 km)

Fridhem    (2 km)

Fridhem Malmö    (2 km)

Katrinelund    (2 km)

Lorensborg    (2 km)

Östervärn    (2 km)

Södervärn    (2 km)

Sofielund    (2 km)

Solbacken    (2 km)

Solbacken Malmö    (2 km)

Värnhem    (2 km)

Västra hamnen    (2 km)

Almhög    (3 km)

Apelgården    (3 km)

Augustenborg    (3 km)

Augustenborg Malmö    (3 km)

Bellevue    (3 km)

Bellevue Malmö    (3 km)

Bellevuegården    (3 km)

Gröndal    (3 km)

Gröndal Malmö    (3 km)

Håkanstorp    (3 km)

Heleneholm    (3 km)

Johanneslust    (3 km)

Lönngården    (3 km)

Mellanheden    (3 km)

Nya Bellevue    (3 km)

Örtagården    (3 km)

Örtagården Malmö    (3 km)

Persborg    (3 km)

Rostorp    (3 km)

Södertorp    (3 km)

Törnrosen    (3 km)

Bulltofta    (4 km)

Djupadal    (4 km)

Gullvik    (4 km)

Gullviksborg    (4 km)

Hermodsdal    (4 km)

Herrgården    (4 km)

Holma    (4 km)

Holma Malmö    (4 km)

Kroksbäck    (4 km)

Kryddgården    (4 km)

Rosenvång    (4 km)

Segevång    (4 km)

Söderkulla Malmö    (4 km)

Västra Kattarp    (4 km)

Videdal    (4 km)

Almvik    (5 km)

Almvik Malmö    (5 km)

Annetorp    (5 km)

Hindby    (5 km)

Hyllieby    (5 km)

Limhamns hamnområde    (5 km)

Lindeborg    (5 km)

Riseberga    (5 km)

Riseberga Malmö    (5 km)

Stenkällan    (5 km)

Virentofta    (5 km)

Almgården    (6 km)

Almgården Malmö    (6 km)

Östra Skrävlinge    (6 km)

Sibbarp Malmö    (6 km)

Kristineberg    (8 km)

Kristineberg Malmö    (8 km)

Sibbarp    (8 km)

Käglinge    (9 km)

Klagshamn    (9 km)

Oxie kyrkby    (9 km)

Oxievång    (10 km)

Södra Klagshamn    (10 km)

Hjärup    (11 km)

Bara    (12 km)

Klågerup    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Teatern    (nära)

Flensburg    (2 km)

Flensburg Malmö    (2 km)

Universitetssjukhuset MAS    (2 km)

Västervång    (3 km)

Jägersro villastad    (5 km)

Valdemarsro    (5 km)

Kastanjegården    (6 km)

Limhamns kalkbrott    (6 km)

Vintrie    (6 km)

Burlövs egnahem    (7 km)

Fortuna Hemgården    (7 km)

Kvarnby    (8 km)

Skumparp    (8 km)

Södra Sallerup    (8 km)

Toarp Malmö    (10 km)

Tygelsjö vång    (10 km)

Toarp    (11 km)

Gessie Villastad    (12 km)

Bergströmshusen    (14 km)

Grevie och Beden    (14 km)

Barsebäckshamn    (17 km)


Övriga orter i närheten

Citytunneln    (nära)

Inre hamnen    (nära)

Malmö Centrum    (1 km)

Malmöhus    (nära)

Mellersta Förstaden    (1 km)

Old City    (nära)

Södra Innerstaden    (nära)

Västra Innerstaden    (nära)

Malmö hamn    (2 km)

Pildammsparken    (2 km)

Sorgenfri industriområde    (2 km)

Stadionområdet    (2 km)

Stadionområdet Malmö    (2 km)

Ärtholmen    (3 km)

Emilstorp    (3 km)

Östra kyrkogården    (3 km)

Östra kyrkogården Malmö    (3 km)

Ribersborgsstranden    (3 km)

Rosengård    (3 km)

Bulltofta Gård    (4 km)

Elinelund    (4 km)

Fosieby    (4 km)

Hohög    (4 km)

Kroksbäcksparken    (4 km)

Kungshälla    (4 km)

Sege industriområde    (4 km)

Sege park    (4 km)

Segemölla    (4 km)

Arlövgården    (5 km)

Hyllievång    (5 km)

Jägersro    (5 km)

Spillepengen    (5 km)

Elisedal    (6 km)

Fosieby industriområde    (6 km)

Sege    (6 km)

Svågertorp    (6 km)

Toftanäs    (6 km)

Fredriksberg    (7 km)

Fredriksberg Malmö    (7 km)

Kronetorp    (7 km)

Limhamn Bunkeflo    (7 km)

Naffentorp    (7 km)

Tullstorp    (7 km)

Alnarp    (8 km)

Fårabäck    (8 km)

Klagstorp    (8 km)

Kungshög    (8 km)

Kungshög Malmö stad    (8 km)

Lilla Mölleberga    (8 km)

Nordanå    (8 km)

Östra Kattarp    (8 km)

Strandhusen    (8 km)

Sunnanå    (8 km)

Bjärshög    (9 km)

Karstorp    (9 km)

Strandhem    (9 km)

Kabbarp    (10 km)

Krumby    (10 km)

Kyrkoby    (10 km)

Slättäng    (10 km)

Djurslöv    (11 km)

Habo    (11 km)

Lilla Uppåkra    (11 km)

Ljunghuset    (11 km)

Pile Tygelsjö    (11 km)

Särslöv och Djurslöv    (11 km)

Gessie    (12 km)

Grönahill    (12 km)

Hököpinge kyrkby    (12 km)

Jakriborg    (12 km)

Önsvala    (12 km)

Skabersjöby    (12 km)

Bara kyrkby    (13 km)

Bröddarp    (13 km)

Eskildstorp    (13 km)

Gamla Bjärred    (13 km)

Grevie    (13 km)

Nya Bjärred    (13 km)

Stora Uppåkra    (13 km)

Flackarps mölla    (14 km)

Gullåkra    (14 km)

Källby    (14 km)

Sankt Lars    (14 km)

Värpinge    (14 km)

Värpinge by    (14 km)

Vinninge    (14 km)

Fjälie    (15 km)

Hyltarp    (15 km)

Jordholmen    (15 km)

Kronan    (15 km)

Skarorna    (15 km)

Vikhög    (15 km)

Herrestorp    (16 km)

Lilla Svedala    (16 km)

Lyckehusen    (16 km)

Västra Grevie    (16 km)

Vellinge Väster    (16 km)

Yddinge    (16 km)

Borgeby    (17 km)

Grytet    (17 km)

Kornheddinge    (17 km)

Krågeholm    (17 km)

Lilla Bjällerup    (17 km)

Mossheddinge    (17 km)

Norra Håslöv    (17 km)

Oscarshem    (17 km)

Rutsborg    (17 km)


Landmärken i närheten

Annellska huset    (nära)

Dringenbergska gården    (nära)

Faxeska huset    (nära)

Hedmanska gården    (nära)

Hippodromen    (nära)

Krämarekapellet    (nära)

Riksbankshuset    (nära)

Tunneln    (nära)

Adelgatan    (nära)

Adelgatan Malmö    (nära)

Amiralen    (1 km)

Aq Va Kul    (nära)

Ärkebiskopsgården i Malmö    (nära)

Bryggeriteatern    (1 km)

Bylgiahuset    (1 km)

Casino Cosmopol    (nära)

Centralposthuset    (nära)

Centralposthuset Malmö    (nära)

Diedenska huset    (nära)

Fiskehoddorna    (nära)

Fisktorget    (nära)

Folkets Park    (1 km)

Folkets Park Malmö    (1 km)

Hansacompagniet    (nära)

Hästhagens IP    (1 km)

Hjälmarekajen    (nära)

HMS U3    (1 km)

Hotell Kramer    (nära)

Hotell Triangeln    (nära)

Hovrätten över Skåne och Blekinge    (nära)

Jörgen Kocks hus    (nära)

Kockumshuset    (1 km)

Kommendanthuset    (nära)

Kranen 9    (1 km)

Malmgården    (1 km)

Malmö Borgarskola    (1 km)

Malmö konserthus    (nära)

Malmö konstmuseum    (nära)

Malmö latinskola    (nära)

Malmö opera och musikteater    (nära)

Malmö rådhus    (nära)

Malmö Reptilcenter    (1 km)

Malmö stadsbibliotek    (nära)

Malmö synagoga    (1 km)

Malmö Teater    (nära)

Malmö tingsrätt    (nära)

Möllevångstorget    (1 km)

Motorami huset    (1 km)

Niels Kuntzes hus    (nära)

Nöjesteatern    (1 km)

Öresundshuset    (nära)

Orkanen    (nära)

P huset Anna    (nära)

Residenset i Malmö    (nära)

Rooseum    (nära)

Rosenvingeska huset    (nära)

Sankt Petri skola    (nära)

Sigmahuset    (1 km)

SJ husen    (1 km)

Sjöbergska magasinet    (nära)

Sjöbergska palatset    (nära)

Slagthuset    (1 km)

Slottsmöllan    (1 km)

Slottsparken Malmö    (nära)

Thottska huset    (nära)

Triangelns köpcentrum    (nära)

Universitetsholmens gymnasium    (1 km)

Valhallapalatset    (nära)

Vår Frälsares församling    (nära)

Atleticum    (2 km)

Entré Malmö    (2 km)

Far i Hatten    (2 km)

Folkets hus    (2 km)

Idrottens Walk of Fame    (2 km)

Moriskan    (2 km)

Pildammsteatern    (2 km)

Ribershus    (2 km)

Skånes Dansteater    (2 km)

Södervärnstornet    (2 km)

Södra Fisktorget    (2 km)

Södra Teatern i Malmö    (2 km)

Tangopalatset    (2 km)

Anstalten Malmö Kirseberg    (3 km)

Beijers Park    (3 km)

Mobilia köpcentrum    (3 km)

Öresundsverket    (3 km)

Persborg station    (3 km)

Pingstkyrkan Europaporten    (3 km)

SDS huset    (3 km)

Veidec Raceway    (3 km)

Bellevuestadion    (4 km)

Botildenborgs vattentorn    (4 km)

Bulltoftaparken    (4 km)

Hylliekrokens Golfcenter    (4 km)

Kinesiska muren    (4 km)

Limhamns Museum    (4 km)

Rosengårdsskolan    (4 km)

Tre Skåne    (4 km)

BioCentrum    (5 km)

Emporia Malmö    (5 km)

Hyllie vattentorn    (5 km)

Jägersro Center    (5 km)

Jägersrotornet    (5 km)

Point Hyllie    (5 km)

Victoria Park    (5 km)

Katrinetorp    (6 km)

Planskild anslutning    (6 km)

Sibbarps kallbadhus    (6 km)

Burlöv Center    (7 km)

Lernacken    (7 km)

Oxie GK    (7 km)

Wowragården    (8 km)

Folkhögskolan Hvilan    (9 km)

Oxie Idrottsplats    (9 km)

Oxie station    (9 km)

Anstalten Tygelsjö    (11 km)

Uppåkrastenen    (11 km)

Skabersjö mölla    (12 km)

Ädelholm    (14 km)

Trolleberg    (14 km)

Helgeandskyrkan Lund    (15 km)

Apoteket Svanen    (16 km)

Barsebäcks kärnkraftverk    (16 km)

Bollhuset    (16 km)

Domkyrkoforum    (16 km)

Domushuset    (16 km)

Församlingshemmet Ugglan    (16 km)

Karl XII huset    (16 km)

Katedralskolan    (16 km)

Krognoshuset    (16 km)

Kulturmejeriet    (16 km)

Liberiet    (16 km)

Lunds gamla observatorium    (16 km)

Lunds Idrottshall    (16 km)

Lunds konsthall    (16 km)

Lunds saluhall    (16 km)

Månstorps gavlar    (16 km)

Nova Lund    (16 km)

Pilsåker    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka Lund    (16 km)

Smålands nation    (16 km)

Smålands nation Lund    (16 km)

Stadshallen    (16 km)

Stadsparken    (16 km)

Stäket    (16 km)

Stäket Lund    (16 km)

Svenska Bindgarnsfabriken    (16 km)

Sylwanska gården    (16 km)

Wermlands nation    (16 km)

AF borgen    (17 km)

Åke Hans    (17 km)

Allhelgonakyrkan Lund    (17 km)

Archaeologicum    (17 km)

Arkivcentrum Syd    (17 km)

Bredgatan    (17 km)

Dekanresidenset    (17 km)

Fontänen på Universitetsplatsen i Lund    (17 km)

Gunnesbo IP    (17 km)

Johan Henrik Thomanders studenthem    (17 km)

Kalmar nation Lund    (17 km)

Kanikresidenset    (17 km)

Kjederquistska gården    (17 km)

Klågerups slott    (17 km)

Kristianstads nation    (17 km)

Kungshuset    (17 km)

Kungshuset Lund    (17 km)

Landsarkivet i Lund    (17 km)

Lerbäckshögen    (17 km)

Lillgrund vindkraftpark    (17 km)

Lundagård    (17 km)

Lunds Studentteater    (17 km)

Malmö nation    (17 km)

Monumentparken    (17 km)

Östervångsskolan    (17 km)

Palaestra et Odeum    (17 km)

Runristning    (17 km)

Sankt Petri kyrkogata    (17 km)


Kyrkor i närheten

Caroli kyrka    (nära)

Caroli kyrka Malmö    (nära)

Helgeandskyrkan    (1 km)

S:t Johannes kyrka    (1 km)

S:t Pauli kyrka    (nära)

Sankt Johannes    (nära)

Sankt Johannes kyrka    (1 km)

Sankt Johannes kyrka Malmö    (1 km)

Sankt Pauli    (1 km)

Sankt Pauli kyrka    (1 km)

Sankt Pauli kyrka Malmö    (1 km)

Sankt Petri    (nära)

Sankt Petri kyrka    (nära)

Sankt Petri kyrka Malmö    (nära)

Sankt Andreas kyrka    (2 km)

Sankt Matteus kyrka    (2 km)

Sankta Maria kyrka    (2 km)

Tyska kyrkan    (2 km)

Heliga Trefaldighetskyrkan    (3 km)

Hoppets Kapell    (3 km)

Kirsebergs kyrka    (3 km)

Kirsebergskyrkan    (3 km)

Rosengårds kyrka    (3 km)

Sankt Knuts Kapell    (3 km)

Sankta Birgittas Kapell    (3 km)

Sankta Gertruds Kapell    (3 km)

Sankta Katarina kyrka    (3 km)

Hyllie Kyrka    (4 km)

Sankta Maria i Rosengård katolska församling    (4 km)

Västra Skrävlinge Kyrka    (4 km)

Fosie Kyrka    (5 km)

Husie Församlingshem    (5 km)

Limhamns Kyrka    (5 km)

Malmö moské    (5 km)

Sankt Mikaels kyrka    (5 km)

Trons Kapell    (5 km)

Uppståndelsens Kapell    (5 km)

Arlövs kyrka    (6 km)

Bunkeflo Kyrka    (6 km)

Burlövs Kyrka    (6 km)

Husie kyrka    (6 km)

Bunkeflo Strandkyrka    (8 km)

Burlövs Gamla Kyrka    (8 km)

Lockarps Kyrka    (8 km)

Södra Sallerups Kyrka    (8 km)

Västra Klagstorps Kyrka    (8 km)

Glostorps Kyrka    (9 km)

Görslövs Kyrka    (9 km)

Oxie Kyrka    (9 km)

Bjärshögs kyrka    (10 km)

Kiviks kapell    (10 km)

Särslövs Kyrka    (10 km)

Tottarps Kyrka    (10 km)

Tygelsjö kyrka    (10 km)

Arrie Kyrka    (11 km)

Gessie Kyrka    (11 km)

Lomma kyrka    (11 km)

Mölleberga Kyrka    (11 km)

Hököpinge kyrka    (12 km)

Skabersjö Kyrka    (12 km)

Törringe kyrka    (12 km)

Bara kyrka    (13 km)

Berga kyrka    (13 km)

Bergakyrkan    (13 km)

Uppåkra kyrka    (13 km)

Brågarps Kyrka    (14 km)

Eskilstorps Kyrka    (14 km)

Fjälie Kyrka    (14 km)

Flackarps kyrka    (14 km)

Flädie kyrka    (14 km)

Södra Åkarps Kyrka    (14 km)

Fjelie Kyrka    (15 km)

Helgeandskyrkan    (15 km)

Knästorps Kyrka    (15 km)

Nevishögs Kyrka    (15 km)

Västra Ingelstads kyrka    (15 km)

Vellinge kyrka    (15 km)

Hyby Gamla Kyrka    (16 km)

Hyby kyrka    (16 km)

Klosterkyrkan    (16 km)

Lunds Domkyrka    (16 km)

Mellan Grevie Kyrka    (16 km)

Petersgårdens Kyrka    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka    (16 km)

Sankt Peters Klosters kyrka    (16 km)

Västerkyrkan    (16 km)

Västra Kärrstorps kyrka    (16 km)

Allhelgonakyrkan    (17 km)

Borgeby kyrka    (17 km)

Löddeköpinge kyrka    (17 km)

Östra Grevie Kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Palladium