SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tunneln

Malmö stad  |  Skåne län

Tunneln är ett stort komplex av äldre byggnader vid Adelgatan i Malmö.

Gatubyggnaden ut mot Adelgatan, dvs medeltidens torggata, går med sin kryssvalvskällare tillbaka till sent 1200-tal – ca 1300. Den är därmed Malmös äldsta bevarade byggnad. Under medeltiden gick byggnaden under benämningen "De höje kledboder". Ordet bod kunde förr beteckna "mindre bostad". Små har sannerligen de bostäder varit som ingick i "de höje kledeboder". Dessa bodar var minst åtta till antalet, alla inrymda i tegelbyggnaden. Gården omtalades första gången 1349 och hade då ingått i den avlidne riddaren Jens Uffesen Nebs Malmöfastigheter. När man åter möter gatubyggnaden i bevarade källor är det under 1400-talet. Då hade en egendomsdelning skett så att byggnadens olika källarvalv samt bottenvåning och övervåning uppdelats på olika ägare. Under slutet av medeltiden bodde här stadens silversmeder, de rikaste av dåtidens Malmöborgare.

År 1519 stod borgmästaren Jacob Nickelsens präktiga trappgavelhus klart. Detta hade uppfört över 1½ källarvalv av den ursprungliga byggnaden. Huset är daterat genom årsringsdateringar av dess takstolsvirke. Strax därefter uppfördes ett annat hörnhus ut mot gatan i den västra delen av gården. Bredden på detta hus uppgår dock endast till ett tegelvalvs längd, se rekonstruktionsteckningen.

Rekonstruktion av Tunnelbyggnaden under början av 1500-talet. Till vänster Jacob Nickelsens stora tegelhus från 1519. Planritning över Tunnelbyggnaden under början av 1500-talet.

Genom freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Danska riksrådet Corfitz Ulfeldt, gift med danske kungen Kristian IV:s dotter Leonora Christina, hjälpte under fredsförhandlingarna svenske kungen Carl X Gustaf. Han hoppades genom detta att bli generalguvernör över Skåne. Corfitz inköpte hela Tunnelgården och påbörjade här en inredning värdig en av Nordens rikare män. År 1659 blev han emellertid arresterad för påstått deltagande i den s.k. Malmö-sammansvärjningen. Rättegången fördes i hans Malmögård. Som försvarare agerade hans egen hustru. Genom flykt lyckades dock paret rädda sig undan.

Malmögården beslagtogs av den svenska kronan och fungerade till att börja med som residens åt de skånska generalguvernörerna. Här bodde till exempel under många decennier i slutet av 1600-talet Skånes då mäktigaste man, generalguvernör Rutger von Ascheberg. Denne var född i Kurland. I otaliga av de berömda slag som utspelades på 1640-1650-talen hade han varit med och tjänat under fältherrarna Torstenson, Wrangel och Karl X Gustav. Ascheberg, själv med tyskt påbrå, uppmuntrade de många tyskarna i Malmö. Han drev bl.a. igenom byggandet av en tysk kyrka i staden. 1687 inkallade han en tysk präst, Salomon Rummel. Eftersom kyrkan ännu ej stod klar hade generalguvernören två gånger i veckan offentlig tysk gudstjänst i sitt hem vid Adelgatan. Troligtvis har dessa skett i gårdens största rum, nuvarande matsalen i Jakob Nickelsens gavelhus.

Under 1850-talet ägdes gården av handelsmannen P.G Barkman som lät modernisera byggnaderna. Han byggde bl.a. om det medeltida gatuhuset mot Adelgatan så det erhöll sitt nuvarande utseende. Onsdagen 2 maj 1866 öppnade källarerestaurangen ”Tunneln”. Redan från starten fick man ha tillstånd att ha öppet till 24 på kvällen, normaltiden för andra näringsställen med sprit var 23. Tillståndet erhölls då restauratrisen Bertha Persson åberopade att hon hade ett avtal med skådespelarna på Malmö Teater vid Gustav Adolfs torg att dessa skulle äta hos henne efter föreställningarnas slut. Efter ett stort bråk med de andra krögarna tvingades dock restaurangen att stänga redan 23. Matserveringen i Tunneln ansågs av sin samtid som ”ett gott bord varpå skåningen sätter så stort värde.”

Milstenen från 1676 utanför Tunneln.

År 1908 ombyggdes borgmästare Jacob Nickelsens gamla trappgavelhus till hotell. Rum för resande inreddes i husets andra respektive tredje våning medan Malmö-tidningens gamla redaktionslokaler i bottenvåningen byggdes om till matsal. Den västra delen av Tunnelns bottenvåning disponerades i början av 1900-talet av Malmö stadsbibliotek. Under hela 1900-talet följer en obruten kedja av restauratörer, hotelldirektörer och nattklubbsägare som näringsidkare i Tunnelns anrika lokaler.

Utanför Tunneln, i hörnet mellan Kansligatan och Adelgatan, uppsattes 1676 en alltjämt befintlig milsten. I stenen är inhugget en krona och bokstäverna CRS (Carolus Rex Suecorum). Det märkliga med stenen är att texten anger avståndet ”1 Myl” vilket strider mot uppfattningen att denna sten tjänat som utgångspunkt för avståndsmätningen i länet under slutet av 1600-talet.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Lund    (16 km)


Medelstora orter i närheten

Gamla Staden    (nära)

Rådmansvången    (1 km)

Västra Sorgenfri    (1 km)

Kirsebergsstaden    (2 km)

Östra Sorgenfri    (2 km)

Ribersborg    (2 km)

Rönneholm    (2 km)

Rönneholm Malmö    (2 km)

Nydala    (4 km)

Nydala Malmö    (4 km)

Arlöv    (5 km)

Gamla Limhamn    (5 km)

Lindängen    (5 km)

Åkarp    (9 km)

Bunkeflostrand    (9 km)

Bjärred    (12 km)

Vällinge    (15 km)


Mindre orter i närheten

Davidshall    (1 km)

Hästhagen    (1 km)

Hästhagen Malmö    (1 km)

Lugnet    (1 km)

Lugnet Malmö    (1 km)

Rörsjöstaden    (nära)

Slussen    (nära)

Slussen Malmö    (nära)

Västra hamnen    (1 km)

Annelund    (2 km)

Annelund Malmö    (2 km)

Borgmästaregården    (2 km)

Dammfri    (2 km)

Ellstorp    (2 km)

Katrinelund    (2 km)

Kronborg    (2 km)

Kronborg Malmö    (2 km)

Kronprinsen    (2 km)

Östervärn    (2 km)

Värnhem    (2 km)

Apelgården    (3 km)

Augustenborg    (3 km)

Augustenborg Malmö    (3 km)

Bellevuegården    (3 km)

Fågelbacken    (3 km)

Fridhem    (3 km)

Fridhem Malmö    (3 km)

Gröndal    (3 km)

Gröndal Malmö    (3 km)

Håkanstorp    (3 km)

Heleneholm    (3 km)

Johanneslust    (3 km)

Lönngården    (3 km)

Lorensborg    (3 km)

Mellanheden    (3 km)

Persborg    (3 km)

Rostorp    (3 km)

Segevång    (3 km)

Södertorp    (3 km)

Södervärn    (3 km)

Sofielund    (3 km)

Solbacken    (3 km)

Solbacken Malmö    (3 km)

Törnrosen    (3 km)

Almhög    (4 km)

Bellevue    (4 km)

Bellevue Malmö    (4 km)

Bulltofta    (4 km)

Herrgården    (4 km)

Holma    (4 km)

Holma Malmö    (4 km)

Kroksbäck    (4 km)

Kryddgården    (4 km)

Nya Bellevue    (4 km)

Örtagården    (4 km)

Örtagården Malmö    (4 km)

Rosenvång    (4 km)

Söderkulla Malmö    (4 km)

Västra Kattarp    (4 km)

Videdal    (4 km)

Almvik    (5 km)

Almvik Malmö    (5 km)

Annetorp    (5 km)

Djupadal    (5 km)

Gullvik    (5 km)

Gullviksborg    (5 km)

Hermodsdal    (5 km)

Hindby    (5 km)

Hyllieby    (5 km)

Limhamns hamnområde    (5 km)

Lindeborg    (5 km)

Riseberga    (5 km)

Riseberga Malmö    (5 km)

Stenkällan    (5 km)

Virentofta    (5 km)

Almgården    (6 km)

Almgården Malmö    (6 km)

Östra Skrävlinge    (6 km)

Sibbarp Malmö    (7 km)

Kristineberg    (8 km)

Kristineberg Malmö    (8 km)

Sibbarp    (8 km)

Käglinge    (9 km)

Oxie kyrkby    (9 km)

Klagshamn    (10 km)

Oxievång    (10 km)

Södra Klagshamn    (10 km)

Hjärup    (11 km)

Bara    (12 km)

Klågerup    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Teatern    (1 km)

Universitetssjukhuset MAS    (2 km)

Flensburg    (3 km)

Flensburg Malmö    (3 km)

Västervång    (3 km)

Jägersro villastad    (5 km)

Valdemarsro    (5 km)

Kastanjegården    (6 km)

Limhamns kalkbrott    (6 km)

Burlövs egnahem    (7 km)

Fortuna Hemgården    (7 km)

Vintrie    (7 km)

Kvarnby    (8 km)

Södra Sallerup    (8 km)

Skumparp    (9 km)

Toarp    (11 km)

Toarp Malmö    (11 km)

Tygelsjö vång    (11 km)

Gessie Villastad    (12 km)

Bergströmshusen    (13 km)

Grevie och Beden    (14 km)

Barsebäckshamn    (17 km)


Övriga orter i närheten

Citytunneln    (nära)

Inre hamnen    (nära)

Malmö Centrum    (nära)

Malmö hamn    (1 km)

Malmöhus    (nära)

Mellersta Förstaden    (1 km)

Old City    (nära)

Södra Innerstaden    (nära)

Västra Innerstaden    (nära)

Pildammsparken    (2 km)

Sorgenfri industriområde    (2 km)

Stadionområdet    (2 km)

Stadionområdet Malmö    (2 km)

Ärtholmen    (3 km)

Emilstorp    (3 km)

Östra kyrkogården    (3 km)

Östra kyrkogården Malmö    (3 km)

Ribersborgsstranden    (3 km)

Rosengård    (3 km)

Sege park    (3 km)

Bulltofta Gård    (4 km)

Elinelund    (4 km)

Hohög    (4 km)

Kroksbäcksparken    (4 km)

Kungshälla    (4 km)

Sege industriområde    (4 km)

Segemölla    (4 km)

Spillepengen    (4 km)

Arlövgården    (5 km)

Fosieby    (5 km)

Hyllievång    (5 km)

Jägersro    (5 km)

Sege    (5 km)

Elisedal    (6 km)

Fosieby industriområde    (6 km)

Svågertorp    (6 km)

Toftanäs    (6 km)

Fredriksberg    (7 km)

Fredriksberg Malmö    (7 km)

Kronetorp    (7 km)

Limhamn Bunkeflo    (7 km)

Naffentorp    (7 km)

Sunnanå    (7 km)

Tullstorp    (7 km)

Alnarp    (8 km)

Karstorp    (8 km)

Klagstorp    (8 km)

Kungshög    (8 km)

Kungshög Malmö stad    (8 km)

Lilla Mölleberga    (8 km)

Nordanå    (8 km)

Östra Kattarp    (8 km)

Strandhusen    (8 km)

Bjärshög    (9 km)

Fårabäck    (9 km)

Kyrkoby    (9 km)

Strandhem    (9 km)

Habo    (10 km)

Kabbarp    (10 km)

Krumby    (10 km)

Särslöv och Djurslöv    (10 km)

Slättäng    (10 km)

Djurslöv    (11 km)

Jakriborg    (11 km)

Lilla Uppåkra    (11 km)

Ljunghuset    (11 km)

Önsvala    (11 km)

Pile Tygelsjö    (11 km)

Gamla Bjärred    (12 km)

Gessie    (12 km)

Grönahill    (12 km)

Hököpinge kyrkby    (12 km)

Nya Bjärred    (12 km)

Skabersjöby    (12 km)

Bara kyrkby    (13 km)

Bröddarp    (13 km)

Flackarps mölla    (13 km)

Grevie    (13 km)

Gullåkra    (13 km)

Stora Uppåkra    (13 km)

Eskildstorp    (14 km)

Källby    (14 km)

Sankt Lars    (14 km)

Skarorna    (14 km)

Värpinge    (14 km)

Värpinge by    (14 km)

Vikhög    (14 km)

Vinninge    (14 km)

Fjälie    (15 km)

Hyltarp    (15 km)

Borgeby    (16 km)

Herrestorp    (16 km)

Jordholmen    (16 km)

Kronan    (16 km)

Lilla Bjällerup    (16 km)

Lyckehusen    (16 km)

Rutsborg    (16 km)

Stora Råby    (16 km)

Västra Grevie    (16 km)

Vellinge Väster    (16 km)

Yddinge    (16 km)

Grytet    (17 km)

Kornheddinge    (17 km)

Krågeholm    (17 km)

Lilla Svedala    (17 km)

Mossheddinge    (17 km)


Landmärken i närheten

Adelgatan    (nära)

Adelgatan Malmö    (nära)

Annellska huset    (nära)

Centralposthuset    (nära)

Centralposthuset Malmö    (nära)

Faxeska huset    (nära)

Form/Design Center    (nära)

Hedmanska gården    (nära)

Hjälmarekajen    (nära)

Malmö rådhus    (nära)

Malmö tingsrätt    (nära)

Niels Kuntzes hus    (nära)

Öresundshuset    (nära)

Palladium    (nära)

Residenset i Malmö    (nära)

Rooseum    (nära)

Rosenvingeska huset    (nära)

Sjöbergska magasinet    (nära)

Thottska huset    (nära)

Aq Va Kul    (1 km)

Ärkebiskopsgården i Malmö    (nära)

Bylgiahuset    (nära)

Casino Cosmopol    (nära)

Diedenska huset    (nära)

Entré Malmö    (1 km)

Fiskehoddorna    (nära)

Fisktorget    (nära)

Folkets Park    (1 km)

Folkets Park Malmö    (1 km)

Hansacompagniet    (nära)

Hästhagens IP    (1 km)

HMS U3    (1 km)

Hotell Kramer    (nära)

Hotell Triangeln    (1 km)

Hovrätten över Skåne och Blekinge    (nära)

Jörgen Kocks hus    (nära)

Kockumshuset    (1 km)

Kommendanthuset    (nära)

Kranen 9    (1 km)

Malmgården    (nära)

Malmö Borgarskola    (1 km)

Malmö konserthus    (1 km)

Malmö konstmuseum    (nära)

Malmö latinskola    (nära)

Malmö opera och musikteater    (1 km)

Malmö stadsbibliotek    (1 km)

Malmö synagoga    (1 km)

Malmö Teater    (nära)

Motorami huset    (nära)

Nöjesteatern    (1 km)

Orkanen    (nära)

P huset Anna    (nära)

Sankt Petri skola    (1 km)

Sigmahuset    (1 km)

SJ husen    (1 km)

Sjöbergska palatset    (nära)

Skånes Dansteater    (1 km)

Slagthuset    (nära)

Slottsmöllan    (1 km)

Slottsparken Malmö    (1 km)

Triangelns köpcentrum    (1 km)

Universitetsholmens gymnasium    (1 km)

Valhallapalatset    (nära)

Vår Frälsares församling    (1 km)

Amiralen    (2 km)

Anstalten Malmö Kirseberg    (2 km)

Bryggeriteatern    (2 km)

Far i Hatten    (2 km)

Folkets hus    (2 km)

Malmö Reptilcenter    (2 km)

Möllevångstorget    (2 km)

Moriskan    (2 km)

Pildammsteatern    (2 km)

Ribershus    (2 km)

Södervärnstornet    (2 km)

Södra Fisktorget    (2 km)

Södra Teatern i Malmö    (2 km)

Tangopalatset    (2 km)

Atleticum    (3 km)

Beijers Park    (3 km)

Idrottens Walk of Fame    (3 km)

Mobilia köpcentrum    (3 km)

Öresundsverket    (3 km)

Persborg station    (3 km)

Pingstkyrkan Europaporten    (3 km)

SDS huset    (3 km)

Veidec Raceway    (3 km)

Botildenborgs vattentorn    (4 km)

Bulltoftaparken    (4 km)

Hylliekrokens Golfcenter    (4 km)

Kinesiska muren    (4 km)

Limhamns Museum    (4 km)

Rosengårdsskolan    (4 km)

Tre Skåne    (4 km)

Bellevuestadion    (5 km)

BioCentrum    (5 km)

Emporia Malmö    (5 km)

Hyllie vattentorn    (5 km)

Jägersro Center    (5 km)

Jägersrotornet    (5 km)

Point Hyllie    (5 km)

Burlöv Center    (6 km)

Katrinetorp    (6 km)

Victoria Park    (6 km)

Planskild anslutning    (7 km)

Sibbarps kallbadhus    (7 km)

Lernacken    (8 km)

Oxie GK    (8 km)

Wowragården    (8 km)

Folkhögskolan Hvilan    (9 km)

Oxie Idrottsplats    (9 km)

Oxie station    (9 km)

Anstalten Tygelsjö    (11 km)

Uppåkrastenen    (11 km)

Skabersjö mölla    (12 km)

Ädelholm    (14 km)

Trolleberg    (14 km)

Bollhuset    (15 km)

Helgeandskyrkan Lund    (15 km)

Kulturmejeriet    (15 km)

Lunds gamla observatorium    (15 km)

Lunds Idrottshall    (15 km)

Nova Lund    (15 km)

Pilsåker    (15 km)

Stadsparken    (15 km)

AF borgen    (16 km)

Åke Hans    (16 km)

Apoteket Svanen    (16 km)

Archaeologicum    (16 km)

Arkivcentrum Syd    (16 km)

Barsebäcks kärnkraftverk    (16 km)

Bredgatan    (16 km)

Dekanresidenset    (16 km)

Domkyrkoforum    (16 km)

Domushuset    (16 km)

Fontänen på Universitetsplatsen i Lund    (16 km)

Församlingshemmet Ugglan    (16 km)

Kanikresidenset    (16 km)

Karl XII huset    (16 km)

Katedralskolan    (16 km)

Kjederquistska gården    (16 km)

Krognoshuset    (16 km)

Kungshuset    (16 km)

Kungshuset Lund    (16 km)

Landsarkivet i Lund    (16 km)

Liberiet    (16 km)

Lundagård    (16 km)

Lunds konsthall    (16 km)

Lunds saluhall    (16 km)

Lunds Studentteater    (16 km)

Palaestra et Odeum    (16 km)

Runristning    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka Lund    (16 km)

Sankt Petri kyrkogata    (16 km)

Smålands nation    (16 km)

Smålands nation Lund    (16 km)

Stadsbiblioteket i Lund    (16 km)

Stadshallen    (16 km)

Stäket    (16 km)

Stäket Lund    (16 km)

Svenska Bindgarnsfabriken    (16 km)

Sylwanska gården    (16 km)

Tegnérsplatsen    (16 km)

Universitetshuset Lund    (16 km)

Wermlands nation    (16 km)

Wickmanska gården    (16 km)

Allhelgonakyrkan Lund    (17 km)

Gunnesbo IP    (17 km)

Helsingkrona nation    (17 km)

Johan Henrik Thomanders studenthem    (17 km)

Kalmar nation Lund    (17 km)

Klågerups slott    (17 km)

Kristianstads nation    (17 km)

Lerbäckshögen    (17 km)

Lillgrund vindkraftpark    (17 km)

Malmö nation    (17 km)

Månstorps gavlar    (17 km)

MAX lab    (17 km)

Monumentparken    (17 km)


Kyrkor i närheten

Sankt Petri kyrka    (nära)

Sankt Petri kyrka Malmö    (nära)

S:t Johannes kyrka    (1 km)

S:t Pauli kyrka    (nära)

Sankt Johannes    (nära)

Sankt Johannes kyrka    (1 km)

Sankt Johannes kyrka Malmö    (1 km)

Sankt Pauli    (1 km)

Sankt Pauli kyrka    (1 km)

Sankt Pauli kyrka Malmö    (1 km)

Sankt Petri    (nära)

Helgeandskyrkan    (2 km)

Kirsebergs kyrka    (2 km)

Kirsebergskyrkan    (2 km)

Sankt Andreas kyrka    (2 km)

Sankt Matteus kyrka    (2 km)

Sankta Maria kyrka    (2 km)

Heliga Trefaldighetskyrkan    (3 km)

Hoppets Kapell    (3 km)

Sankt Knuts Kapell    (3 km)

Sankta Birgittas Kapell    (3 km)

Sankta Gertruds Kapell    (3 km)

Sankta Katarina kyrka    (3 km)

Tyska kyrkan    (3 km)

Hyllie Kyrka    (4 km)

Rosengårds kyrka    (4 km)

Sankta Maria i Rosengård katolska församling    (4 km)

Fosie Kyrka    (5 km)

Husie Församlingshem    (5 km)

Limhamns Kyrka    (5 km)

Malmö moské    (5 km)

Sankt Mikaels kyrka    (5 km)

Trons Kapell    (5 km)

Uppståndelsens Kapell    (5 km)

Västra Skrävlinge Kyrka    (5 km)

Arlövs kyrka    (6 km)

Bunkeflo Kyrka    (6 km)

Burlövs Kyrka    (6 km)

Husie kyrka    (6 km)

Bunkeflo Strandkyrka    (8 km)

Burlövs Gamla Kyrka    (8 km)

Lockarps Kyrka    (8 km)

Södra Sallerups Kyrka    (8 km)

Glostorps Kyrka    (9 km)

Görslövs Kyrka    (9 km)

Oxie Kyrka    (9 km)

Västra Klagstorps Kyrka    (9 km)

Bjärshögs kyrka    (10 km)

Kiviks kapell    (10 km)

Lomma kyrka    (10 km)

Särslövs Kyrka    (10 km)

Tottarps Kyrka    (10 km)

Tygelsjö kyrka    (10 km)

Mölleberga Kyrka    (11 km)

Arrie Kyrka    (12 km)

Berga kyrka    (12 km)

Bergakyrkan    (12 km)

Gessie Kyrka    (12 km)

Hököpinge kyrka    (12 km)

Skabersjö Kyrka    (12 km)

Bara kyrka    (13 km)

Flackarps kyrka    (13 km)

Törringe kyrka    (13 km)

Uppåkra kyrka    (13 km)

Brågarps Kyrka    (14 km)

Eskilstorps Kyrka    (14 km)

Fjälie Kyrka    (14 km)

Flädie kyrka    (14 km)

Nevishögs Kyrka    (14 km)

Södra Åkarps Kyrka    (14 km)

Fjelie Kyrka    (15 km)

Helgeandskyrkan    (15 km)

Knästorps Kyrka    (15 km)

Petersgårdens Kyrka    (15 km)

Västra Ingelstads kyrka    (15 km)

Vellinge kyrka    (15 km)

Borgeby kyrka    (16 km)

Hyby Gamla Kyrka    (16 km)

Hyby kyrka    (16 km)

Klosterkyrkan    (16 km)

Lunds Domkyrka    (16 km)

Mellan Grevie Kyrka    (16 km)

Sankt Laurentii kyrka    (16 km)

Sankt Peters Klosters kyrka    (16 km)

Västerkyrkan    (16 km)

Västra Kärrstorps kyrka    (16 km)

Allhelgonakyrkan    (17 km)

Bjällerups kyrka    (17 km)

Kyrkheddinge Kyrka    (17 km)

Löddeköpinge kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Tunneln