SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lemmeströ kyrkoruin

Svedala  |  Skåne län

Koordinater: 55°30′11″N 13°23′31″Ö / 55.50306°N 13.39194°Ö / 55.50306; 13.39194

Lemmeströ kyrkoruin i Börringe socken i Svedala kommun i Skåne har medeltida anor. Namnet Lemmeströ kommer troligtvis från mansnamnet “Lemme” samt av ordet “röjning”. Platsen omtalas som ”Laemitsriidh” 1356 och som “Lemmitsröd” 1555. Samma år slogs Lemmeströ socken samman till ett pastorat med Börringe socken. År 1565 blev Lemmeströ huvudkyrka för de båda församlingarna i och med att prästgården flyttades hit. Patronatsrätten till de båda socknarna innehades av Börringe kloster så sent som 1601.

Under 1600- och 1700-talen var Lemmeströ kyrka i mycket dåligt skick. På begäran av riksrådet Joachim Beck-Friis sammanslogs därför Börringe och Lemmeströ socknar till en enda vilken fick namnet Gustavs socken. Samtidigt började man rasera de två kyrkorna och uppföra en ny vilken stod färdig 1787. När rivningsarbetena skulle påbörjas av Lemmeströ kyrka väckte detta så stor förbittring i socknen att militär fick kallas in för att arbetet skulle kunna fortskrida. År 1931 återfick socknen namnet Börringe.

Enligt en kyrkobeskrivning från 1600-talet ska kyrkan ha varit helgad åt Jungfru Maria och kallades för ”Vår Frus kyrka”. I dag kvarstår endast en ruin av den medeltida kyrkan. Denna består av ett parti av västtornet på upp till nio meters höjd samt rester efter vapenhuset. Den första kyrkan i Lemmeströ var en träkyrka. Vid en undersökning på platsen 1975, ledd av arkeologen Jan-Erik Augustsson, påträffades spår efter denna äldsta byggnad. Det kunde nämligen konstateras att när man byggde den medeltida tegelkyrkan uppfördes denna runt den befintligt träkyrkan. Man fann också i västra delen av långhuset sex gravar som låg under de äldsta lagren till tegelkyrkan och som måste ha tillhört träkyrkan.

Tegelkyrkan uppfördes runt 1200. Denna bestod av långhus, kor och absid. Senare tillkom västtornet samt ett vapenhus i söder. Vid utgrävningen kunde konstateras att kyrkan ursprungligen haft två ingångar, männens bredare ingång i södra långhusmuren och kvinnornas smalare mittemot i den norra långhusmuren. Vid utgrävningen påträffades också fundament till sidoaltarna i den östra delen av långhuset. Av kyrkans huvudaltare i koret påträffades inget fundament. Att ett sådant funnits berättar dock det skriftliga källmaterialet: ”Inne i kyrkan är ett gammalt altare, där uppå, i stället för en tavla, är satt ett förgyllt beläte i en cardinals …. fäst i muren med järnspik”.

I kyrkans bevarade födelse- och dödsbok står antecknat att det funnits ”norr i koret ett murat döpeställe med ett gammalt djupt kopparfat”. Troligtvis åsyftas den medeltida dopfunt som fortfarande finns bevarad i Börringe nya kyrkas tornrum.

Det kunde också konstateras att långhusets valv uppförts i ett senare skede, troligen under 1400-talet. Pilastrarna, som uppbar valven, låg nämligen inte i förband med yttermurarna. Rester efter målningsfragment på tillvaratagna profiltegel visar att kyrkan varit täckt av kalkmålningar.

Enligt en notis från 1750 framgår att kyrkan haft totalt sex fönster. Dessa har, på medeltida vis, varit små. År 1775 heter det nämligen att man förstorat fönstren ”till luft och ljus i kyrkan fensterhålen uthuggna och utvidgade, tillhopa 6 stycken.”

Tillträde till kyrkoruinen sker i dag på en markväg som löper från kyrkogården rakt österut.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Skurup    (7 km)


Mindre orter i närheten

Rydsgård    (13 km)

Klågerup    (14 km)

Bara    (16 km)

Oxie kyrkby    (19 km)

Oxievång    (19 km)

Smygehamn    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Holmeja    (9 km)

Sjödiken    (9 km)

Klagstorp    (12 km)

Idala    (15 km)

Idala Lunds    (15 km)

Beddingestrand    (16 km)

Abbekås    (17 km)

Grevie och Beden    (17 km)

Lunnarp    (17 km)

Toarp Malmö    (17 km)

Karups sommarby    (18 km)

Toarp    (18 km)

Södra Sallerup    (19 km)

Torna Hällestad    (19 km)

Kvarnby    (20 km)


Övriga orter i närheten

Nötesjö    (2 km)

Beddinge Läge    (4 km)

Beddingestrand    (4 km)

Bedinge Läge    (4 km)

Börringe station    (4 km)

Havberg    (4 km)

Grönalund    (5 km)

Norra Grönby    (5 km)

Olstorp    (7 km)

Tittente    (7 km)

Brodda    (8 km)

Hönsinge    (8 km)

Janstorp    (8 km)

Lindby    (8 km)

Norrskog    (8 km)

Önnarp    (8 km)

Sandåkra    (8 km)

Sörby    (8 km)

Sörbylund    (8 km)

Stora Bjällerup    (8 km)

Ugglarp    (8 km)

Assartorp    (9 km)

Trällekilla    (9 km)

Aggarp    (10 km)

Ängsro    (10 km)

Brönnestad    (10 km)

Hässleberga    (10 km)

Dörröd    (11 km)

Jordberg    (11 km)

Jordberga    (11 km)

Kläggeröd    (11 km)

Lilla Markie    (11 km)

Tullstorp    (11 km)

Yddinge    (11 km)

Beddinge    (12 km)

Bedinge    (12 km)

Krågeholm    (12 km)

Minnesberg    (12 km)

Torsjö    (12 km)

Almaröd    (13 km)

Fru Alstad    (13 km)

Gränsbo    (13 km)

Hyltarp    (13 km)

Kallstorp    (13 km)

Lilla Alstad    (13 km)

Lilla Svedala    (13 km)

Norra Åby    (13 km)

Råsåkra    (13 km)

Romeleklint    (13 km)

Stora Beddinge    (13 km)

Vallby    (13 km)

Sånahusen    (14 km)

Tånebro    (14 km)

Västra Virestad    (14 km)

Alberta    (15 km)

Bara kyrkby    (15 km)

Björnstorp    (15 km)

Haglösa    (15 km)

Hemmingsdynge    (15 km)

Humlamaden och Hemmestorps björke    (15 km)

Katslofa    (15 km)

Klörup    (15 km)

Krågarp    (15 km)

Mossheddinge    (15 km)

Skabersjöby    (15 km)

Skateholm    (15 km)

Skateholm och Beddingestrand    (15 km)

Stora Isie    (15 km)

Vinninge    (15 km)

Åkarp    (16 km)

Beddinge Strand    (16 km)

Fjärdingslöv    (16 km)

Gislof    (16 km)

Gylle och Fjärdingslöv    (16 km)

Hemmestorps fure    (16 km)

Karlsborg    (16 km)

Kornheddinge    (16 km)

Trunnerup    (16 km)

Beddinge Läge    (17 km)

Bleckstorp    (17 km)

Hemmestorps eke    (17 km)

Hörte    (17 km)

Jordholmen    (17 km)

Rögla    (17 km)

Sjörup    (17 km)

Smyge    (17 km)

Smygehuk    (17 km)

Böste läge    (18 km)

Bröddarp    (18 km)

Grevie    (18 km)

Ljungbacken    (18 km)

Mellanköpinge    (18 km)

Mossby    (18 km)

Mossbystrand    (18 km)

Önsvala    (18 km)

Rynge    (18 km)

Steglarp    (18 km)

Vallby    (18 km)

Västra Torp    (18 km)

Bjärshög    (19 km)

Böste    (19 km)

Fårabäck    (19 km)

Gislövs läge och Simremarken    (19 km)

Hammerlöv    (19 km)

Kumlatofta    (19 km)

Östra Kattarp    (19 km)

Simremarken    (19 km)

Sövde sommarby    (19 km)

Villie    (19 km)

Gislövs Läge    (20 km)

Lilla Mölleberga    (20 km)

Särslöv och Djurslöv    (20 km)


Landmärken i närheten

Kungsbacken    (2 km)

Havgårds säteri    (3 km)

Börringeklosters slott    (4 km)

Stjärneholms borgruin    (4 km)

Svaneholms slott Gästgifveri & Festsalar    (5 km)

Lindholmens Borgruin    (6 km)

Skurups station    (7 km)

Johannamuseet    (8 km)

Bökeberg    (9 km)

Häckeberga slott    (9 km)

Skönabäck    (9 km)

Källstorpstenen    (10 km)

Nils Holgerssongården    (10 km)

Sandvik SRP    (10 km)

Svedala Station    (10 km)

Ågerups säteri    (13 km)

Klågerups slott    (13 km)

Rydsgårds gods    (13 km)

Simontorp säteri    (13 km)

Elsagården    (14 km)

Skabersjö mölla    (15 km)

Månstorps gavlar    (16 km)

Östra Grevie folkhögskola    (16 km)

Veberöd RHC    (16 km)

Sjörupstenen    (17 km)

Mossbylund    (18 km)

Oxie Idrottsplats    (19 km)

Oxie station    (19 km)

Tornavallen    (19 km)

Söderslättshallen    (20 km)

Sövde amfiteater    (20 km)

Wowragården    (20 km)


Kyrkor i närheten

Börringe Kyrka    (2 km)

Gärdslövs Kyrka    (5 km)

Grönby Kyrka    (7 km)

Svenstorps Kyrka    (7 km)

Önnarps Kyrka    (8 km)

Skurups kyrka    (8 km)

Anderslövs Kyrka    (9 km)

Svedala Kyrka    (9 km)

Hassle Bösarps kyrka    (10 km)

Slimminge Kyrka    (10 km)

Västra Vemmenhögs Kyrka    (10 km)

Fru Alstads kyrka    (11 km)

Genarps Kyrka    (11 km)

Lyngby Kyrka    (11 km)

Tullstorps Kyrka    (11 km)

Gödelövs kyrka    (12 km)

Hyby Gamla Kyrka    (12 km)

Hyby kyrka    (12 km)

Källstorps Kyrka    (12 km)

Örsjö kyrka    (12 km)

Östra Klagstorps kyrka    (12 km)

Östra Vemmenhögs kyrka    (12 km)

Bösarps Kyrka    (13 km)

Solberga kyrka    (13 km)

Västra Alstads Kyrka    (13 km)

Villie Kyrka    (13 km)

Äspö kyrka    (14 km)

Esarps kyrka    (14 km)

Lilla Beddinge gamla kyrka    (14 km)

Lilla Beddinge Kyrka    (14 km)

Simlinge Kyrka    (14 km)

Skivarps Kyrka    (14 km)

Södra Åby Kyrka    (14 km)

Bara kyrka    (15 km)

Bonderups kyrka    (15 km)

Hemmesdynge Kyrka    (15 km)

Lilla Slågarps Kyrka    (15 km)

Skabersjö Kyrka    (15 km)

Västra Kärrstorps kyrka    (15 km)

Blentarps Kyrka    (16 km)

Gislövs Kyrka    (16 km)

Gylle Kyrka    (16 km)

Katslösa Kyrka    (16 km)

Stora Slågarps Kyrka    (16 km)

Törringe kyrka    (16 km)

Västra Nöbbelövs Kyrka    (16 km)

Veberöds Kyrka    (16 km)

Everlövs Kyrka    (17 km)

Lilla Isie kyrka    (17 km)

Östra Grevie Kyrka    (17 km)

Sjörups Gamla Kyrka    (17 km)

Vallösa kyrka    (17 km)

Västra Ingelstads kyrka    (17 km)

Bjärshögs kyrka    (18 km)

Dalby Kyrka    (18 km)

Dalby kyrka Skåne    (18 km)

Dalköpinge Kyrka    (18 km)

Kyrkheddinge Kyrka    (18 km)

Kyrkoköpinge Kyrka    (18 km)

Mölleberga Kyrka    (18 km)

Nevishögs Kyrka    (18 km)

Östra Torps Kyrka    (18 km)

Västra Vemmerlövs Kyrka    (18 km)

Arrie Kyrka    (19 km)

Bjällerups kyrka    (19 km)

Brågarps Kyrka    (19 km)

Hammarlövs kyrka    (19 km)

Mellan Grevie Kyrka    (19 km)

Oxie Kyrka    (19 km)

Snårestads Kyrka    (19 km)

Södra Sallerups Kyrka    (19 km)

Hällestads Kyrka    (20 km)

Särslövs Kyrka    (20 km)

Sövde Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lemmeströ kyrkoruin