SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Östersjön

Vellinge  |  Skåne län

BalticSea.A2004093.1120.250m.jpg

Östersjön, även kallat Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa. Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland.

Utfartsleder är genom Öresund, Lilla Bält och Stora Bält. Vid Åland avgränsas ett särskilt bäcken som kallas Bottenhavet. Vid Umeå finns ännu ett smalt ställe, Norra kvarken, som skiljer Bottenhavet från Bottenviken. Från den egentliga Östersjöns norra del sträcker sig åt öster Finska viken (mellan Finland och Estland) och Rigabukten.

Vid stränderna och i skärgårdarna är Östersjön på vintern täckt med is. Bottenviken är alltid helt isbelagd under delar av vintern, likaså de inre delarna av Finska viken. Bälten och Öresund är vissa år överfrusna med drivis och packis. 1658 tågade Karl X Gustav med en svensk armé över Bälten.

I Östersjön finns flera stora öar som Gotland, Öland, Bornholm, Dagö, Ösel, Åland och Rügen.

Större floder som mynnar i Östersjön: Neva, Wisła, Oder, Daugava, Njemen, Dalälven, Torneälv, Kemi älv, Ule älv, Narva.

Större städer vid Östersjökusten: Sankt Petersburg, Stockholm, Helsingfors, Kiel, Rostock, Stralsund, Gdansk, Riga, Szczecin, Gdynia, Kaliningrad, Tallinn (ibland räknas även Köpenhamn och Malmö samt Klaipeda).

De fiskarter som utgör de kvantitativt största fångsterna i Östersjön är skarpsill, strömming och torsk. Ekonomiskt står även laxfångsten för ett betydande värde.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Skanör med Falsterbo    (3 km)

Skåre    (15 km)

Skåreläge    (15 km)

Vällinge    (16 km)

Bunkeflostrand    (19 km)


Mindre orter i närheten

Ljunghusen    (7 km)

Södra Klagshamn    (17 km)

Klagshamn    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rängs sand    (12 km)

Gessie Villastad    (16 km)

Skregie    (16 km)

Kurland    (17 km)

Tygelsjö vång    (17 km)

Skumparp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Falsterbo    (2 km)

Falsterbovång    (2 km)

Skanör    (4 km)

Ljungskogen    (7 km)

Lilla Hammar    (10 km)

Ljungen    (10 km)

Fotevik    (11 km)

Kämpinge    (11 km)

Stora Hammer    (11 km)

Kungstorp    (12 km)

Fredshög    (13 km)

Kronan    (14 km)

Stävie    (14 km)

Vellinge Väster    (14 km)

Grönahill    (15 km)

Södra Håslöv    (15 km)

Norra Håslöv    (16 km)

Eskildstorp    (17 km)

Gessie    (17 km)

Grytet    (17 km)

Herrestorp    (17 km)

Pile Tygelsjö    (17 km)

Västra Värlinge    (17 km)

Östra Värlinge    (18 km)

Slättäng    (18 km)

Snarringe    (18 km)

Hököpinge kyrkby    (19 km)

Strandhem    (19 km)

Västra Grevie    (19 km)

Klagstorp    (20 km)

Villie    (20 km)


Landmärken i närheten

Falsterbo Fyr    (nära)

Skanörs rådhus    (4 km)

Skanörs borg    (5 km)

Toppengallerian    (11 km)

Ängavallen    (15 km)

Hanehög    (15 km)

Lillgrund vindkraftpark    (15 km)

Anstalten Tygelsjö    (16 km)

Skegriedösen    (16 km)

Fugliestenen 1    (18 km)

Fugliestenen 2    (18 km)


Kyrkor i närheten

Falsterbo kyrka    (2 km)

Sankt Olofs kyrka    (5 km)

Skanörs kyrka    (5 km)

Stora Hammars kyrka    (11 km)

Stora Hammars Gamla Kyrka    (12 km)

Rängs Kyrka    (14 km)

Håslövs Kyrka    (16 km)

Maglarps Nya Kyrka    (16 km)

Skegrie kyrka    (16 km)

Vellinge kyrka    (16 km)

Bodarps Kyrka    (17 km)

Eskilstorps Kyrka    (17 km)

Gessie Kyrka    (17 km)

Maglarps kyrka    (17 km)

Stavsten    (17 km)

Fuglie Kyrka    (18 km)

Västra Tommarps Kyrka    (18 km)

Hököpinge kyrka    (19 km)

Kiviks kapell    (19 km)

Södra Åkarps Kyrka    (19 km)

Tygelsjö kyrka    (19 km)

Västra Klagstorps Kyrka    (20 km)


Mer information

Hyr stugor kring ÖstersjönStugor.biz

Vädret kring Östersjön