SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ales stenar

Ystad  |  Skåne län

Ales stenar bred.jpg

Ales stenar eller Ale stenar (RAÄ-nummer Valleberga 20:1) är en skeppssättning vid byn Kåseberga i Valleberga socken i Ystads kommun vid Skånes sydkust.

Skeppssättningen består av 59 kvartssandstenar, som var och en väger runt 5 ton. Hela skeppssättningen är ungefär 67 meter lång och 19 meter bred och är Sveriges största bevarade skeppssättning. Den är belägen 32 meter över havet på Kåsehuvud, med utsikt över den branta kusten och Bornholm.

Skeppssättningen uppfördes under vendeltiden, men begravningar kan ha också ha ägt rum på platsen tidigare under järnåldern. Denna uppfattning bygger på att stenarna inte står tätt intill varandra som de gör i bronsålderns skeppssättningar. Den bygger även på att sex kol-14-dateringar av organiska rester framgrävda kring och i skeppet, bl.a. under några av stenarna, alla ligger inom intervallet 400-900 e Kr. Dessa dateringar genomfördes under ledning av arkeologen Märta Strömberg i samband med hennes undersökningar på 1980- och 1990-talen. En sjunde kol-14-datering har bekostats av privatforskaren Bob Lind, och berörde kol från en eldstad som grävts ut utanför den nordvästra stävstenen. Detta prov visade sig vara 5300–5600 år gammalt, vilket tyder på att platsen var bebodd långt innan skeppssättningen byggdes.

Funktionen hos järnålderns skeppssättningar är något oklar då man inte alltid finner spår av några särskilda aktiviteter när man gräver ut dem, men de betraktas i allmänhet som gravmonument. Ofta rör det sig om brandgravar med en urna full av brända ben begravd någonstans inom stenkretsen. I fallet Ales stenar har ingen grav identifierats, men anläggningen har ännu inte blivit totalutgrävd. 1916 restes 40 kullfallna stenar, i vissa fall utan att man visste om positionerna var de ursprungliga, och monumentet blev illa åtgånget vid avlägsnande av flygsand. Monumentet blev återigen hårdhänt restaurerat på 1950-talet utan arkeologisk undersökning, då jordmassor fördes bort och sand jämnades ut med schaktmaskin.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Köpingebro    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kåseberga    (nära)

Glemmingebro    (8 km)

Nybrostrand    (9 km)

Skillinge    (17 km)

Lunnarp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Margretevall    (2 km)

Hammar    (3 km)

Peppinge    (3 km)

Backåkra    (5 km)

Löderups Strandbad    (5 km)

Hedvigsdal    (6 km)

Hagestad    (7 km)

Fröslöv    (8 km)

Glemminge Tågarp    (8 km)

Kabusa    (8 km)

Sandhammaren    (9 km)

Mälarhusen    (10 km)

Nybostrand    (10 km)

Nybro    (10 km)

Sandby    (10 km)

Tullstorp    (12 km)

Blästorp    (13 km)

Borrby strand    (13 km)

Spraggehusen    (13 km)

Svenstorp    (13 km)

Fårarp    (14 km)

Gärarp    (14 km)

Örnahusen    (14 km)

Glivarp    (15 km)

Näraby    (15 km)

Nedraby    (15 km)

Norrekås    (15 km)

Öraby    (15 km)

Salarp    (15 km)

Södra Kvärrestad    (15 km)

Kvarnby    (16 km)

Toarp    (16 km)

Glimminge    (17 km)

Kvärrestad    (17 km)

Norra Kvärrestad    (17 km)

Norra Kverrestad    (17 km)

Bussjö    (18 km)

Högestad    (18 km)

Källesjö    (18 km)

Västanbäck    (18 km)

Gislöv    (19 km)

Gislövhammar    (19 km)

Gislövshammar    (19 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (3 km)

Hedvigsdals gård    (4 km)

Ramshög    (8 km)

Örumshuset    (9 km)

Sandhammarens fyr    (9 km)

Henriksfält    (10 km)

Gårsta    (14 km)

Vallens borgruin    (14 km)

Anstalten Ystad    (15 km)

Österportshallen    (15 km)

Övrabyborg    (15 km)

Skånska dragonregementet    (15 km)

Södra skånska infanteriregementet    (15 km)

Gråbrödraklostret i Ystad    (16 km)

Runristning    (16 km)

Ystads station    (16 km)

Bjäresjöstenen 3    (19 km)

Stenhed    (19 km)


Kyrkor i närheten

Valleberga Kyrka    (5 km)

Ingelstorps Kyrka    (6 km)

Löderups Kyrka    (6 km)

Hörups Kyrka    (8 km)

Glemminge Kyrka    (9 km)

Sankta Maria kyrka    (11 km)

Bollerups Kyrka    (12 km)

Hannas Kyrka    (12 km)

Stora Köpinge Kyrka    (12 km)

Tosterups Kyrka    (12 km)

Hammenhögs Kyrka    (14 km)

Östra Hoby Kyrka    (15 km)

Övraby Kyrka    (15 km)

Kverrestads kyrka    (16 km)

Öja Kyrka    (16 km)

Sankt Petri Kyrka    (16 km)

Sankta Maria Kyrka    (16 km)

Stora Herrestads Kyrka    (16 km)

Vallby Kyrka    (16 km)

Östra Ingelstads Kyrka    (17 km)

Skillinge kapell    (17 km)

Ullstorps Kyrka    (17 km)

Borrie Kyrka    (18 km)

Hedeskoga Kyrka    (18 km)

Högestads Kyrka    (18 km)

Östra Herrestads Kyrka    (18 km)

Benestads Kyrka    (19 km)

Bolshögs Kyrka    (19 km)

Bromma Kyrka    (19 km)

Tomelilla kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Ales stenar